Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3143 Складання звіту про практику та порядок його захисту, Правознавство, РЕГІК

Складання звіту про практику та порядок його захисту, Правознавство, РЕГІК

« Назад

Складання звіту про практику та порядок його захисту

Після закінчення практики студенти подають керівнику практики від коледжу письмовий звіт про практику, щоденник направлення на практику та відгук (характеристику) керівника бази практики. Звіт про проходження практики повинен містити аналіз проведеної роботи, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики; висновки, пропозиції, зауваження і побажання студента за підсумками практики, список використаних нормативних джерел та літератури. Текст звіту може містити відповідні пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо. До звіту обов'язково додаються зразки процесуальних та інших правничих документів, що були розроблені студентом під час проходження практики, інший практичний матеріал, який студент зібрав під час проходження практики. Звіт про виконання програми практики студент захищає ( з диференційованою оцінкою) перед комісією, до складу якою входять керівники практики від коледжу та, якщо можливо, від бази практики, досвідчені викладачі циклової комісії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!