Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3139 Тема 17 Маркетинг у виробничій сфері (продукція виробничо-технічного або споживчого призначення)

Тема 17 Маркетинг у виробничій сфері (продукція виробничо-технічного або споживчого призначення)

« Назад

Тема 17 Маркетинг у виробничій сфері (продукція виробничо-технічного або споживчого призначення)

Ухвалено рішення про створення підприємства з виробництва продукції виробничо-технічного або споживчого призначення. Виходячи з можливих обсягів продажу, технології виробництва та норм витрат матеріалів для організації даного виробництва необхідні наступні ресурси: устаткування, транспорт, сировина, матеріали, робоча сила тощо.

Загальні параметри діяльності фірм наведені в табл. 17.1, а основні статті витрат – в табл. 17.2. Слід враховувати, що дані, наведені в табл. 17.1 та 17.2, є умовними.

Визначити:

1) ціну оренди будівлі за рівнем поточних цін;

2) заробітну плату робочих виходячи з середньої по галузі або заробітної плати на аналогічних підприємствах;

3) чисельність адміністративно-управлінського персоналу виходячи з обсягів виробництва та чисельності робочих.

Місячний фонд робочого часу одного робочого з урахуванням відпусток і листів непрацездатності становить 150 осіб/час.;

4) кількість бригад, якщо кількість робочих в першу зміну перевищує 10 осіб. Доплата бригадирові складає 50 % величин заробітної плати робочих;

5) за бажанням студента та при узгодженні з керівником курсовою роботою можна використовувати інші підприємства як об’єкт дослідження. Проте порядок написання роботи повинен відповідати наведеним нижче умовам і завданням. 

Таблиця 17.1

Загальні параметри діяльності фірми

Варі-ант

Найменування фірми

Вид діяльності

Максимальний випуск продукції

в одну зміну

Мінімальний обсяг випуску, з якого починається виробництво

Крок збільшення

Кількість змін, які може організувати підприємство

1

2

3

5

6

7

8

1

«Моноліт»

Виробництво цеглини, тис. один.

10

4

2

2

2

«СВ-Пласт»

Виробництво поліетиленової труби, кг

600

400

100

3

3

«Вимпел»

Виробництво тротуарної плитки, м2

500

360

50

2

4

«Елегант»

Виробництво взуття, пара

500

200

100

3

5

«Силует»

Виробництво швейних виробів, один.

50

12

6

2

6

«Фаворит»

Виробництво столового посуду, один.

1000

820

10

2

 Таблиця 17.2

Основні статті витрат

Варі-

ант

Наймену-вання

фірми

Вартість основ-них фондів, тис. грн.

Річна норма амортиза-ції, %

Оренда приміщення, грн. за 1м2

Вартість сировини (матеріалу)

на одиницю випуску, грн.

Трудо-витрати на

один виріб, осіб/час.

Енерго-витрати на одиницю випуску, кВт·год.

Витрати на використан-ня води для технологіч-них потреб, грн./міс.

Витрати на опалювання приміщення

в період опалю-вального сезону з 15.10 по 15.04, грн./міс.

1

«Моноліт»

1200

22

100

0,62

0,6

0,021

300

1500

2

«СВ-Пласт»

900

22

100

14

0,4

0,3

400

2000

3

«Вимпел»

1500

22

100

29,5

0,3

0,45

300

1450

4

«Елегант»

850

20

40

400

0,8

0,3

250

980

5

«Силует»

800

22

40

300

0,5

0,1

250

970

6

«Фаворит»

500

18

50

21

0,15

0,2

300

1000

Додаткові умови:

1. Збільшити обсяги виробництва можна шляхом організації роботи в другу та третю зміни. При зміні режимів роботи підприємство повинно нести додаткові витрати.

При роботі у другу зміну:

а) витрати на електроенергію зростають на 25 % порівняно з денною зміною;

б) необхідно ввести додаткову ставку майстра для роботи в другу зміну з місячним окладом 150 % до основної ставки робочого;

в) комунальні платежі зростають на 50 %;

г) доплата за роботу в нічний час (2 години) становить 5 % від фонду заробітної плати.

При роботі в третю зміну:

а) витрати на електроенергію зростають на 50 % порівняно з першою зміною;

б) комунальні платежі збільшуються в 2 рази;

в) вводиться ще одна ставка майстра для нічної зміни з окладом 150 % до основної ставки робочого;

г) за роботу в нічний час всі учасники третьої зміни отримують надбавку в розмірі 25 % до рівня основної заробітної плати робочого, бригадира та майстра;

д) продуктивність праці знижується на 20 % (без зниження чисельності зайнятих);

е) підприємство щомісячно вимушено нести витрати у розмірі 1000 грн., що пов’язані з доставкою робочих на роботу та з роботи в нічний час.

  1. Оптимальний розмір бригади – 10 осіб, якщо робочих більше, то формується декілька бригад на чолі з бригадирами та додатковою оплатою їх праці за керівництво. При роботі в першу зміну загальне керівництво виробництвом здійснює директор підприємства і його адміністративно-управлінський персонал (3-10 осіб), при роботі в другу та третю зміни вводиться додаткова посада майстра, який здійснює керівництво виробничим процесом, але безпосередньо не бере участі у виробництві виробів.

  2. Запланований розмір прибутку на одиницю продукції встановити на рівні 20 % від середніх валових витрат.

  3. Надбавку до собівартості продукції встановити на рівні 0,2.

  4. Підприємство діє на конкурентному ринку.

  5. Бюджет маркетингу становить 30 % від прибутку підприємства.

Завдання:

У другому розділі роботи визначити:

- повну собівартість продукції;

- оптимальну ціну реалізації товару, використовуючи методи: «на основі граничних витрат», «витрати + прибуток», «орієнтація на беззбитковість», порівняти отримані результати з реальними ринковими цінами для конкретного товару;

оптимальні обсяги виробництва з погляду максимізації прибутку використовуючи, по-перше, метод порівняння валового доходу і валових витрат і, по-друге, метод порівняння граничного доходу і граничних витрат;

- критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості), запас фінансової міцності і період окупності проекту.

У третьому розділі визначити маркетингові заходи та витрати на їх проведення, виходячи з наявного бюджету маркетингу. 

Послідовність виконання розрахунків:

1. Визначити обсяги виробництва (табл. 17.3).

Таблиця 17.3

Обсяги виробництва

Календарний графік по місяцях

Обсяг виробництва (од. вим.)

Перший рік

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

….

 

Другий рік

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

….

 

Слід враховувати мінімальний обсяг виробництва, з якого починає роботу підприємство, крок поступового збільшення обсягу виробництва, можливості випуску при організації роботи в одну, дві або три зміни. При цьому обсяги виробництва треба розраховувати за умови, що підприємство починає роботу з січня. Наприклад, підприємство починає випуск з 10 один. виробів, нарощуючи щомісячно обсяг на 5 один. Його календарний графік виробництва буде наступним: січень – 10; лютий – 15; березень – 20 тощо.

Слід врахувати, що за три місяці підприємство досягає максимального обсягу виробництва при режимі роботи в одну зміну. Отже, йому належить приступити до роботи в дві зміни, а пізніше – в три.

Максимальний обсяг виробництва підприємство може виготовити при тризмінному режимі роботи. Проте, при роботі в третю зміну продуктивність праці знижується.

2. Визначити постійні та зміні витрати виробництва (табл. 17.4 та 17.5).

Таблиця 17.4

Сукупні постійні витрати

Стаття витрат

Сума за рік, грн.

1. Амортизаційні відрахування

 

2. Оренда приміщення

 

3. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу

 

4. …

 

Таблиця 17.5

Сукупні змінні витрати

Обсяг

виробництва

Стаття витрат, грн.

Всього змінних витрат, грн.

Матеріали

Витрати на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві

Інші статті витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

де – середньорічна вартість основних фондів;

– норма амортизаційних відрахувань.

Сума орендної плати розраховується за формулою:

де – розмір площі, що орендується, м2;

– ставка орендної плати, грн./ м2.

Перш, ніж заповнювати табл. 17.5, необхідно розрахувати витрати на один виріб або на певний обсяг виробництва за окремими елементами. При цьому слід пам’ятати, що дані витрати мають властивість змінюватися при зміні обсягів виробництва. Ціну основного матеріалу встановити на рівні середніх поточних цін. Слід врахувати, що на заробітну плату нараховуються відрахування підприємства на соціальне страхування (36,76 % від фонду заробітної плати), до пенсійного фонду, фонду сприяння зайнятості населення тощо. При розрахунку витрат на електроенергію, воду та опалювання приміщення беруться поточні ціни.

Таблиця 17.6

Витрати на придбання основних матеріалів, сировини

Місяць

Обсяг

виробництва

Норма витрат сировини (матеріалів)

Ціна одиниці сировини (матеріалу), грн./од.

Сума матеріальних витрат, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для визначення витрат на заробітну плату розрахунки доцільно звести в табл. 17.7.

Таблиця 17.7

Витрати на оплату праці

Стаття витрат

Обсяг виробництва

(у міру збільшення)

1

2

1. Сукупні трудовитрати, осіб/год.

 

2. Чисельність робочих, осіб

 

3. Зарплата робочих, грн.

 

4. Доплата бригадирам, грн.

 

5. Зарплата майстрів, грн.

 

6. Доплата за роботу в нічний час, грн.

 

7. Разом заробітної плати, грн.

 

8. Відрахування на соціальні фонди (40 %), грн.

 

9. Разом всіх витрат по оплаті праці, грн.

 

Чисельність робочих визначається за формулою:

де – трудовитрати на один виріб, осіб/год.;

– обсяг виробництва;

– місячний фонд робочого часу одного робочого, годин.

Для визначення енерговитрат на обсяг виробництва розрахунки зводяться в табл. 17.8. Для визначення вартості води на технологічні потреби використовуються дані табл. 17.2.

Таблиця 17.8

Енерговитрати на обсяг виробництва

Місяць

Обсяг виробництва

Витрати електроенергії

на один виріб, кВт·год.

Вартість кВт·год. електроенергії, грн.

Сума витрат, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначити середні та граничні витрати виробництва на одиницю продукції (табл. 17.9).

Таблиця 17.9

Обсяг виробництва

Витрати виробництва, грн./ один.

Сукупні

Середні

Граничні

пос-тійні

змінні

валові

пос-тійні

змінні

валові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Валові витрати виробництва – це сума постійних і змінних витрат. Середні витрати – витрати на одиницю продукції. 

Середні постійні витрати визначаються за формулою:

де – середні постійні витрати;

– сукупні постійні витрати. 

Середні змінні витрати визначаються за формулою:

де – середні змінні витрати;

С – сукупні змінні витрати. 

Середні валові витрати визначаються за формулою:

де – середні валові витрати;

T – валові витрати.

Граничні витрати – це додаткові витрати на виробництво ще однієї одиниці продукції. Визначаються вони за формулою:

де – приріст валових витрат виробництва;

– приріст обсягу виробництва. 

На підставі попередніх розрахунків:

– визначити, при яких обсягах виробництва підприємство може мінімізувати свої витрати;

– побудувати криві середніх постійних, середніх змінних, середніх валових і граничних витрат виробництва;

– показати, в яких точках підприємство мінімізує свої витрати;

– проаналізувати динаміку кривих та зробити висновки. 

4. Визначити ціни реалізації продукції.

Можливі варіанти рівня цін слід визначати на основі мінімальних значень граничних і середніх валових витрат.

Метод ціноутворення – «середні витрати + прибуток»:

де П – плановий розмір прибутку на одиницю продукції, грн. 

Метод ціноутворення – «орієнтація на беззбитковість»:

где – ціна беззбитковості;

- ставка податку на додану вартість, %.

– надбавка до собівартості продукції. 

Ціна беззбитковості визначається за формулою:

Порівняти отримані рівні цін з середніми ринковими цінами. Найбільш оптимальною буде ціна, рівень якої нижче або дорівнює середньоринковій ціні на продукцію.

5. Визначити валовий дохід та прибуток (табл. 17.10). На підставі вибраних цін необхідно розрахувати найбільш оптимальні обсяги виробництва з погляду правила максимізації прибутку.

Таблиця 17.10

Валовий доход, валовий прибуток, граничний доход

Місяць

Обсяг вироб-ництва

Валові витрати вироб-ництва, грн.

Валовий

дохід, грн.

Валовий прибуток, грн.

Граничні

витрати

вироб-ництва, грн.

Гранич-ний

доход, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правило максимізації прибутку означає, що підприємство максимізувало прибуток при тому обсязі виробництва, де граничні витрати дорівнюють граничному доходу.

Валовий дохід – виручка від реалізації продукції – розраховується за формулою:

Валовий прибуток визначається як різниця між валовим доходом і валовими витратами виробництва.

Граничний дохід – додатковий дохід від продажу додаткової одиниці продукції. В умовах конкурентного ринку, коли ціна не залежить від підприємства і в короткостроковому періоді буде незмінною, граничний доход буде дорівнювати ціні.

На підставі даних табл. 17.10 необхідно побудувати графіки, що відображають дохід та витрати, показати зону прибуткового виробництва.

Перший графік повинен бути побудований на підставі порівняння валового доходу та валових витрат. На ньому повинна бути позначена зона прибутковості та критичні точки обсягів виробництва, що розмежовують зони збиткових і прибуткових обсягів виробництва.

Другий графік повинен бути побудований на підставі порівняння середніх валових витрат, граничних витрат і граничного доходу.

На графіку необхідно визначити обсяг виробництва, що максимізував прибуток (це значення обсягу виробництва прийняти за плановане). Зробити висновок, чи підтверджується правило максимізації прибутку. 

6. Визначити критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості), запас фінансової міцності та період окупності проекту.

Критичний обсяг виробництва (точка беззбитковості) – обсяг виробництва, при якому підприємство покриває всі свої витрати і не отримує прибутку.

Визначити його можна за формулою:

Наочно точка беззбитковості представлена на рис. 17.1. 

Рис. 17.1. Графік беззбитковості 

Як видно на графіку, беззбитковий обсяг випуску продукції досягається при рівності загальної суми витрат (С+F) та виручки від реалізації (N).

Запас фінансової міцності (зона безпеки) показує, до якого рівня можна знижувати обсяг виробництва та не зазнавати при цьому збитків:

де  – обсяг виробництва, що планується. 

Для розрахунку періоду окупності проекту необхідно зіставити критичний обсяг виробництва з одноденним випуском продукції:

7. Визначити бюджету маркетингу. Скласти план маркетингових заходів. Розрахувати витрати на проведення маркетингових заходів.

Бюджет маркетингу визначити у розмірі 30 % від прибутку підприємства.

Зробити припущення про необхідні маркетингові заходи. Наприклад, досвід споживачів (навести приклад анкети), розробка рекламного звернення (навести текст звернення), публікація рекламного звернення в журналі (газеті), реклама по радіо, телебаченню тощо.

Розрахувати витрати на реалізацію запропонованих маркетингових заходів. Зіставити отримані витрати з бюджетом маркетингу.

Результати представити в табл. 17.11.

Таблиця 17.11

Програма маркетингу

Маркетинговий захід

Витрати на проведення

Термін виконання

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

Разом маркетингових витрат

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!