Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3136 Тема 6 Конкурентоспроможність товару і шляхи її підвищення

Тема 6 Конкурентоспроможність товару і шляхи її підвищення

« Назад

Тема 6 Конкурентоспроможність товару і шляхи її підвищення

Умова 1. За наслідками досліджень зовнішніх ринків, які за замовленням виробника холодильників, - підприємства «Норд» здійснила спеціалізована маркетингова фірма, вибраний цільовий ринок в достатньо розвиненій країні. Національне виробництво побутових холодильників задовольняє попит лише на 20-25 %. В цьому зв’язку інтерес фірм-виробників холодильників до цього ринку достатньо високий.

Проте через безліч причин лише порівняно невеликі фірми на сьогоднішній день володіють тією або іншою часткою ринку холодильників в цій країні. Остання обставина послужила одним з критеріїв вибору цієї країни для експорту холодильників підприємством «Норд», оскільки воно вперше виходить на зовнішній ринок і не упевнене в можливості успіху в конкурентній боротьбі з великими виробникам побутових холодильників на інших ринках. Найбільш відомими для споживачів побутових холодильників на цільовому ринку є: «Лехел» (10 % ринку), «Фенікс» (5 %), «Атлант» (5 %), «Снайге» (3 %).

Підприємство «Норд» випускає три марки холодильників: «Пурга», «Сіріус», «Фриз». Щорічний випуск – 1 млн. холодильників, обсяг експорту за планом – 500-600 тис. один. Параметри якості холодильників наведені в табл. 6.1, а їх вартісні характеристики – в табл. 6.2.

Таблиця 6.1

Технічні показники досліджуваних побутових холодильників

Параметр

Марка холодильника

Коеф-фіцієнт

значу-щості пара-метрів

«Сіріус»

«Пурга»

«Фриз»

«Лехел»

«Фенікс»

«Снайеа»

«Атлант»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. Надійність (ресурс), тис. годин

100

130

120

130

130

110

120

18

Продовження табл. 6.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Напрацювання на відмову, тис. годин

50

70

65

80

65

60

55

11

3. Температура НТВ, °С

-12

-15

-12

-12

-18

-10

-12

13

4. Економічність, кВт×год./добу

1,65

1,10

1,25

0,90

1,30

1,75

1,65

15

5. Ємність НТВ, дм3

40

50

50

60

60

40

50

12

6. Обсяг, л

250

280

260

240

265

240

280

11

7. Дизайн, в балах за 10-бальною шкалою

4

6

3

6

5

3

4

10

8. Збереження про-дуктів при відключенні електроенергії, годин

5

11

10

10

10

5

5

5

9. Матеріаломісткість, кг

48

60

55

55

55

70

65

5

Примітка. НТВ – це низькотемпературне відділення холодильника, тобто морозильна камера холодильника. 

Таблиця 6.2

Вартісні характеристики досліджуваних побутових холодильників

Вартісна характеристика

Марка холодильника

«Сіріус»

«Пурга»

«Фриз»

«Лехел»

«Фенікс»

«Снаге»

«Атлант»

1. Ціна, грн.

3400

3700

3600

3600

3400

3450

3400

2. Сумарні витрати спожи-вачів за весь термін служби холодильника, грн.

6000

4500

6200

6200

5000

6700

6000

Для проведення аналізу рекомендується використовувати методику порівняльної оцінки якісних і вартісних параметрів холодильників, яка дає можливість за допомогою значення показника конкурентоспроможності вибрати товар, який найбільшою мірою відповідає конкурентним умовам цільового ринку. Значення показника конкурентоспроможності такого товару приймається рівним за 100 % або близьким до цієї величини.

Для оцінки конкурентоспроможності холодильників необхідно:

по-перше, виявити конкуруючий товар, який слід обрати як базовий;

по-друге, оцінити показники конкурентоспроможності трьох марок холодильників підприємства «Норд»;

по-третє, ґрунтуючись на результатах аналізу рівня конкурентоспроможності даних товарів, з трьох марок побутових холодильників, що виготовляється підприємством «Норд», вибрати одну, яка в найбільшому ступеню відповідає умовам цільового ринку.

Розрахунки виконати з використання нижче наведених формул. 

Показник конкурентоспроможності ( ) оцінюється за формулою:

де – індекс технічних параметрів (індекс якості);

– індекс економічних параметрів (індекс цін).

Індекс технічних параметрів виробу визначається за формулою:

де – коефіцієнт значущості (вагомості) параметра;

– відносний параметр якості.

де – значення параметра оцінюваного холодильника;

– значення параметра холодильника конкуруючої фірми;

де – значення окремого параметру товару.

Індекс економічних параметрів визначається за формулою:

де – ціна споживання оцінюваного холодильника;

– ціна споживання холодильника конкуруючої фірми.

Ціна споживання дорівнює сумі продажної ціни товару та сумарних витрат споживача за весь термін служби холодильника.

Умова 2. При визначенні конкурентоспроможності харчових продуктів в першу чергу необхідно враховувати результати органолептичної оцінки. В якості об’єктів дослідження взято п’ять зразків чая Pickwick (Індія), Dilmah (Цейлон), Lipton (Індія), Milford (Індія), Юаньський (Китай).

У світовій практиці органолептичні показники якості чаю (аромат і смак), настій, колір розвареного листа, зовнішній вигляд сухого чаю (прибирання) оцінюють за 10-бальною шкалою.

Проте вищий бал не отримав жоден чай, за винятком чаю Унікум (ідеал, до якого потрібно прагнути). Такого найбільш якісного чаю виготовляється в світі біля 100 кг в рік. Решта чаю отримує набагато меншу кількість балів. Так, краснодарський і грузинський чай можуть отримати за цією шкалою максимально до 5,0 – 5,5 балів, а кращі імпортні сорти – до 7,0 і дуже рідкісні - до 8,0 балів. Для спрощеної оцінки конкурентоспроможності продуктів допускається використання 5-бальної шкали, за якою максимальна кількість балів по кожному показнику дорівнює п’яти.

Результати бальної оцінки досліджуваних зразків чаю представлені в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Показник

Досліджувані марки чаю

Pickwick

Dilmah

Lipton

Milford

Юаньский

Аромат і смак

3

4

5

3

3

Настій

4

4

5

4

4

Колір розпареного листа

4

5

5

4

3

Зовнішній вигляд чаю

3

5

5

4

3

Сума балів

14

18

20

15

13

На базі одиничних показників знайдіть групові показники конкурентоспроможності. Коефіцієнти вагомості для показників, що характеризують органолептичні властивості чаю, розподіляються таким чином:

- аромат і смак – 0,5;

настій – 0,2;

- колір розвареного листа – 0,1;

- зовнішній вигляд (прибирання) – 0,2.

Оцінити конкурентоспроможність представлених зразків чаю по відношенню до чаю 1) Lipton; 2) Dilmah.

Умова 3. Керівництвом поставлено завдання щодо розробки заходів, що дозволяють підвищити конкурентоспроможність фірми («Ф») з надання послуг (Ф1 та Ф2). Найближчий конкурент фірми «Ф» (фірма «К») також надає аналогічні послуги (К1 та К2).

Для досягнення поставленої мети необхідно:

  1. Оцінити конкурентоспроможність послуг Ф1 та Ф2 в порівнянні з послугами-аналогами фірми – конкурента К1 та К2.

  2. З’ясувати «слабкі» та «сильні» сторони даних послуг і фірми в цілому.

  3. Розробити стратегію посилення позиції фірми «Ф» на ринку. 

Інформаційна база дослідження.

В ході попереднього дослідження ринку, що включає анкетування споживачів, експертами фірми були встановлені: перелік показників, що визначають конкурентоспроможність послуг, їх значущість (вага важливості), максимально можлива та фактична оцінка, яка була дана споживачами (табл. 6.4, 6.5 та 6.6).

Таблиця 6.4

Експертна оцінка значень показників конкурентоспроможності

Показник

Максимальна оцінка в балах

Вага важливості

1. Якість послуги

120

0,24

2. Комплексність надання послуги

100

0,22

3. Ціна послуги

-

0,21

4. Зручність розташування фірми

80

0,16

5. Зручність режиму роботи для споживачів

120

0,17

Таблиця 6.5

Фактична оцінка показників конкурентоспроможності

досліджуваної фірми («Ф»)

Номер варіанта

Якість послуги,

балів

Комплексність послуги, балів

Ціна, грн.

Зручність розташування фірми, балів

Зручність режиму роботи, балів

1

2

3

4

5

6

Ф1

1

80

80

50

80

120

2

90

80

40

60

100

3

85

75

60

60

90

4

80

90

50

50

120

5

80

90

50

50

120

6

90

60

50

40

90

7

100

70

60

60

90

8

90

80

50

50

90

9

100

70

80

40

80

10

80

70

50

50

70

Продовження табл. 6.5

1

2

3

4

5

6

Ф 2

1

90

80

70

80

80

2

80

90

60

50

80

3

90

90

70

40

90

4

100

80

60

50

80

5

95

70

60

50

85

6

85

100

70

50

90

1

2

3

4

5

6

7

90

80

60

40

85

8

70

100

60

60

90

9

90

80

70

50

80

10

95

85

60

50

85

Таблиця 6.6

Фактична оцінка показників конкурентоспроможності

найближчої фірми-конкурента («К»)

Номер варіанта

Якість послуги,

балів

Комплексність послуги, балів

Ціна, грн.

Зручність розташування фірми, балів

Зручність режиму роботи, балів

К 1

1

90

85

50

70

90

2

100

80

50

60

90

3

90

85

50

55

80

4

85

95

40

60

90

5

90

80

40

55

80

6

100

80

50

55

80

7

100

80

50

55

80

8

95

80

60

65

100

9

110

80

40

50

80

10

110

80

40

50

80

К 2

1,2

95

85

60

70

90

2

95

85

60

70

90

3

90

95

60

55

90

4

90

95

60

55

90

5

95

80

70

60

80

6

90

90

55

55

85

7

90

90

55

55

85

8

100

80

50

60

80

9

100

80

50

60

80

10

90

90

55

55

95

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!