Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3135 Тема 5 Маркетингова товарна політика на підприємстві

Тема 5 Маркетингова товарна політика на підприємстві

« Назад

Тема 5 Маркетингова товарна політика на підприємстві 

Варіант 1. Підприємство, що випускає протягом ряду років продукцію «А», вирішує в майбутньому періоді розширити товарну номенклатуру за рахунок продукції «Б» або «В». Дані, що характеризують динаміку рентабельності виробництва продукції «А» на даному підприємстві та продукції «Б» і «В» на підприємствах-конкурентах, що представлені в табл. 5.1.

Відділу маркетингу необхідно:

  1. Розрахувати середню рентабельність конкуруючих варіантів товарної номенклатури («А» + «Б») і («А» + «В»), що склалася в ретроспективному періоді.

  2. Використовуючи отримані дані, розрахувати очікуване значення рентабельності в майбутньому році для кожного з конкуруючих товарів.

  3. Оцінити величину відхилення значення рентабельності від її очікуваної величини.

  4. Побудувати графіки, що відображають динаміку рентабельності виробництва продукції «А», «Б», «В», проаналізувати отримані залежності та зробити висновки.

  5. Розробити обґрунтовані рекомендації щодо вибору кращого товару. 

Варіант 2. Фірма має в своєму розпорядженні товарний асортимент, що наведений в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Вихідні дані про асортимент для АВС-аналізу

Артикул

Постійні витрати, грн.

Змінні витрати

та прибуток

Індекс блоку

Частка в асортименті, %

грн.

%

1

140000

140000

47,4

А

20

2

90000

230000

77,9

3

20000

250000

84,7

4

15000

265000

89,8

В

20

5

11600

276600

93,8

6

8200

284800

96,5

7

4200

289000

97,9

8

2700

291700

98,8

С

60

9

1800

293500

99,5

10

1600

295100

100,0

Сума

295100

 

 

 

100

Керівники служб фірми сперечаються про долю товарів блоку «С»:

- відділ продажів: ці товари потрібні, оскільки вони є у конкурентів;

- виробничий відділ: вони потрібні для завантаження потужностей;

- склад: товари не потрібні, займають дефіцитну складську площу;

- відділ реклами: краще рекламувати тільки ходові товари;

- фінансовий відділ: ці товари продаються фактично в збиток.

Зобразити графічно залежність частки покриття постійних витрат і прибутку (80, 90 та 100 %) за відсотковими долями груп товарів (вісь X – частка в асортименті, %; вісь Y – сума покриття витрат і прибутку, грн.).

Яким чином слід змінити пропорції між групами товарів (блоками А, В та С)? 

Варіант 3. Фірма виготовляє товари «А», «Б», «В» і «Г» з питомою вагою в ціновому виразі обсягу продажів відповідно 40, 25, 13 та 2 %.

Товари «А» і «Б» за своїм основним призначенням є взаємозамінними.

Товар «Г» вступає як доповнення до товару «А».

Товар «В» виступає як компонент для товарів «А» і «Б», але має й самостійний попит.

Товари «А», «Б», «В» і «Г» знаходяться відповідно в наступних стадіях свого життєвого циклу на ринку: «зрілість», початок «спаду», «зростання» та «впровадження».

Окрім вказаних товарів фірма також виготовляє товар «Д» з питомою вагою 20 % і реалізує його на основі довгострокового контракту з транснаціональною корпорацією.

Тривалість життєвих циклів товарів «А» і «Б» складає в середньому п’ять років, «В» і «Г» – три роки. Контракт з корпорацією про постачання товару «Д» тільки що продовжений на наступні п’ять років.

Товари приносять наступні долі в загальному обсязі прибутку: «А» – 60 %, «Б» – 10 %, «В» – 10 %, «Г» – 0 %, «Д» – 20 %.

Необхідно структурувати дані у вигляді табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Структуризація даних

Найменування товару

Частка

в обсязі продажів, %

Зв’язок

з іншими товарами

Стадія ЖЦТ

Тривалість ЖЦТ

Частка

в обсязі прибутку, %

А

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

Слід запропонувати варіант асортименту фірми (з назвами товарів) по одній з наступних версій, вибравши найбільш відповідну з них до умови завдання: хлібозавод, завод радіоелектронних виробів, фабрика-пральня.

Обґрунтувати стан і перспективи асортиментної політики фірми з урахуванням спроектованого конкретного асортименту та за умови незмінності цієї політики протягом трьох років. 

Варіант 4. Оцінити конкурентний статус фірми та визначити її частку в сегменті, який вона займає.

Вихідні дані представлені в табл. 5.4. Відповідно до цих даних треба проаналізувати стан споживчих переваг на початок звітного місяця, їх рух за цей період і стан на кінець місяця.

Розрахунки виконати на три майбутні місяці за умови незмінності величини показників відтоку ( ), притоку покупців фірми ( ) і показника лояльності (прихильності) покупців торгової марки i-ої фірми ( ), що визначаються за формулами: 

де  – число покупців, що відмовляються купувати товар i-ої фірми, осіб/міс.;

– додаткове число покупців, що віддали перевагу товару i-ої фірми, осіб/міс.;

– число покупців товару i-ої фірми на початок місяця, осіб;

– число покупців товару i-ої фірми на кінець місяця, осіб. 

Таблиця 5.4

Вихідні дані для розрахунку руху споживчих симпатій

Варі-ант

Доля фірм А, В і С на ринку, %

Число покупців фірм на початок місяця, тис. осіб

Рух покупців, осіб/міс.

А

В

С

від А до В

від В до А

від А до С

від С до А

від В до С

від С до В

1

60

0,4

0,3

0,2

50

60

30

60

40

30

2

40

1,0

1,2

0,8

200

300

300

150

250

100

3

40

0,6

0,7

0,6

100

80

150

80

200

150

4

40

0,75

1,0

1,5

50

100

150

100

200

50

5

60

15

20

18

1000

800

300

250

2000

1500

6

30

4

3

3

500

400

100

300

200

500

7

50

2,5

2,5

2,5

120

150

300

250

180

150

8

40

3

2

5

180

150

200

300

400

450

9

50

0,6

0,4

0,5

40

50

60

30

70

20

10

30

1,0

1,0

1,0

200

220

300

100

80

50

Примітка. А – досліджувана фірма, В і С – фірми-конкуренти. 

Дані розрахунків по кожному місяцю звести в матрицю (табл. 5.5).

Виходячи з розрахованого числа покупців фірм А, В і С, загального числа покупців на даному сегменті ринку та сумарної частки фірм А, В і С на ринку, необхідно визначити, як змінювалася частка кожної з фірм на ринку й показати ці зміни на діаграмі.

Таблиця 5.5

Рух споживчих симпатій від фірми до фірми

Наймену-вання фірми

Число покупців

i-ої фірми на початок місяця, осіб

Приток (+), відтік (-), зміна (+,-) числа покупців фірми, осіб

Число покупців

i-ої фірми на кінець місяця, осіб

А

В

С

А

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!