Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3134 Тема 2 Сегментація ринку підприємства

Тема 2 Сегментація ринку підприємства

« Назад

Тема 2 Сегментація ринку підприємства

Застосування концепції ринкової сегментації дозволяє підприємству досягти максимальної результативності маркетингової діяльності.

Для здійснення сегментації ринку підприємства рекомендується скористатися наступною методикою:

1. Скласти список основних продуктів, що випускає аналізоване підприємство, та дати їх коротку характеристику. Під основними продуктами розуміють перелік номенклатури товарів, що містить не більше 20 найменувань продуктів або груп продуктів. Часто підприємство випускає більш 20 найменувань продуктів, але їх можна звести в групу продуктів, що є відносно подібними з погляду певних ринків. Занести дану інформацію в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Список основних продуктів

Найменування основного продукту

Коротка характеристика

1.

 

2.

 

3.

 

 

20.

 

2. Скласти список потреб покупців, що задовольняють основні продукти. Внести дані до табл. 2.2.

Таблиця 2.2

База даних основної продукції

Найменування основного продукту

Опис

потреб покупців

Критерії

покупки

1.

 

 

2.

 

 

 

 

20.

 

 

3. Описати ринки збуту основних продуктів: дати коротку характеристику сегментам та вказати основні продукти, що реалізуються на кожному з них. Інформацію представити в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Сегментація ринку

Найменування ринку/сегменту

Коротка характеристика

Основний продукт

Ринок 1

 

 

Сегмент 1

 

 

Сегмент 2

 

 

….

 

 

Сегмент n

 

 

Ринок 2

 

 

Сегмент 1

 

 

Сегмент 2

 

 

…..

 

 

Сегмент n

 

 

….

 

 

Ринок 10

 

 

Сегмент 1

 

 

Сегмент 2

 

 

….

 

 

Сегмент n

 

 

4. Обґрунтувати підхід до визначення сегментів ринку. Визначити їх потреби в кількісному виразі та вказати інші характеристики кожного з сегментів. Стисло описати споживачів в кожному з обраних сегментів з вказівкою їх найменувань. Дані занести в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Опис сегментів ринку

Найменування ринку/сегменту

Потреби покупців в цьому сегменті

Найменування покупців і характеристика їх потреб

 

 

 

 

 

 

5. Оцінити обрані сегменти ринку, отримані дані занести в табл. 2.5.

6. Визначити відносну частку кожного з сегментів ринку (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Відносна частка сегментів ринку

Ринок / сегмент

Калькуляція відносної

долі ринку/сегменту

 

 

 

 

7. Скласти матрицю основних продуктів і сегментів ринку, де вони реалізуються, та заповнити її. Необхідно визначити, який з сегментів є пріоритетним для кожного виду продукту, та поставити знак «+» або «-». Зробити висновки про обрані цільові сегменти. Заповнити табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Матриця продукт / сегмент ринку

Ринок/сегмент

Основний продукт 1

Основний продукт 2

Основний продукт 3

...

Основний продукт 20

Ринок 1

 

 

 

 

 

Сегмент 1

 

 

 

 

 

Сегмент 2

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Сегмент n

 

 

 

 

 

Ринок 2

 

 

 

 

 

Сегмент 1

 

 

 

 

 

Сегмент 2

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Сегмент n

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Ринок 10

 

 

 

 

 

Сегмент 1

 

 

 

 

 

Сегмент 2

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Сегмент n

 

 

 

 

 

8. По кожному цільовому сегменту визначити:

- потенціал ринку;

- ємність ринку;

- еластичність попиту споживачів;

- фактичну частку ринку, що належить підприємству;

- частку ринку основних конкурентів.

9. Визначити напрями роботи підприємства по кожному з обраних цільових сегментів ринку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!