Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3133 Тема 1 Дослідження регіонального ринку побутових пилососів

Тема 1 Дослідження регіонального ринку побутових пилососів

« Назад

Умовні дані для використання в практичній частині курсової роботи здисципліни Маркетинг

Тема 1 Дослідження регіонального ринку побутових пилососів

Провести маркетингове дослідження регіонального ринку (міста N) побутових пилососів і встановити наступне:

- середню чисельність сім’ї;

- середню кількість пилососів в сім’ї;

- кількість пилососів, що знаходяться в експлуатації в жителів міста;

- розрахувати вікову структуру побутових пилососів (у штуках);

- визначити ємність ринку міста N:

а) на підставі відповідей споживачів;

б) за віковими показниками (старше восьми років);

- виявити найпривабливіший для продавців сегмент регіонального ринку пилососів;

- побудувати графік платоспроможного попиту споживачів на пилососи і проаналізувати його;

- провести позиціювання марок пилососів, для чого скласти карту позиціювання побутових пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості».

Інформаційною базою дослідження регіонального ринку побутових пилососів є початкові дані, отримані шляхом телефонного опиту потенційних споживачів. Було опитано 1000 споживачів, але частина анкет було відбракована, тому до розгляду прийнято тільки 840 анкет.

Всі початкові дані, необхідні для дослідження ринку, представлені в нижченаведених таблицях. 

Таблиця 1.1

Кількість опитаних жителів міста N

840

Кількість сімей в місті N

524000

Таблиця 1.2

Дані телефонного опитування споживачів

Чисельність сім’ї, осіб

Не від-повіли

1

2

3

4

5

6

7

Всього відпо-відей

Кількість опитаних, осіб

10

40

150

270

250

82

25

13

830

%

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 Таблиця 1.3

Наявність пилососів в сім’ї

Наявність пилососів в сім’ї, од.

0

1

2

3

Всього

Кількість опитаних споживачів, осіб

42

689

103

6

840

%

 

 

 

 

100

Таблиця 1.4

Вікова структура побутових пилососів

До 3 років

3 – 5 років

5 – 8 років

8 – 10 років

Понад 10 років

Всього

Кількість пилососів, од.

137

155

128

110

383

913

%

 

 

 

 

 

100

Таблиця 1.5

Попит на пилососи за відповідями споживачів

(необхідність придбання нового пилососу)

Не вирішили

Так

Ні

Всього

Кількість опитаних споживачів, осіб

20

302

518

840

%

 

 

 

100

 Таблиця 1.6

Доступна ціна пилососів (платоспроможний попит)

До 550 грн.

551 – 1050 грн.

1051 – 1550 грн.

1551 – 2100 грн.

2101- 2600 грн.

Вище 2600 грн.

Всього

115 осіб

262 осіб

213 осіб

156 осіб

49 осіб

25 осіб

820 осіб

Частка споживачів згідно платоспроможного попиту, %

 

 

 

 

 

 

100

 Таблиця 1.7

Самооцінка покупців по рівню доходів

Нижче середнього

Середній

Вище середнього

Всьоо

220 осіб

440 осіб

160 осіб

820 осіб

Частка споживачів за самооцінкою, %

 

 

 

100

Таблиця 1.8

Рейтинг привабливості побутових пилососів різних марок для споживачів в ціновому діапазоні від 550 до 1550 грн.

Марка пилососу

Ціна, грн.

Рейтинг в балах

Електросила – 2М

1232

9

Урал 1М

1258

8

Буран – 5М

1048

10

Тайфун – М

1127

8

Циклон – М

1048

6

Чайка – 10К

917

5

Вихор – 11

839

5

Вихор – 8А

734

3

Ракета

550

3

Аеро – 600

655

3

ЕТА – 0402

1550

5

Астра – 86

560

4

REX - 65

480

2

Пионер - 12

750

3

Planeta - 7

640

1

Таблиця 1.9

Рейтинг привабливості побутових пилососів різних марок для споживачів в ціновому діапазоні від 2100 грн. до 2600 грн.

Марка пилососу

Ціна, грн.

Рейтинг в балах

Електрон 1000

2123

4

ЕТА – 0403

2202

7

ЕТА- 3403

2044

6

ЕТА -7400

2306

7

SVS 1200 (Shivaki)

2333

3

HR 6025 (Philips)

2359

3

0H 1250 E (Omega)

2437

5

Rapid 613 (Siemens)

2600

4

Planeta - 18

2450

4

REX - 123

2550

2

Астра – 154

2570

2

Піонер - 86

2463

3

Аеро – 750

2587

2

Пояснення до виконання завдання

1. Середня чисельність сім’ї в місті N розраховується як середньозважена величина за даними табл. 1.2.

2. Середнє число пилососів в одній сім’ї визначається як середньозважена величина на підставі даних табл. 1.3.

3. Кількість пилососів, наявних в експлуатації у жителів міста, слід визначити на підставі даних табл. 1.1, 1.3.

4. Вікову структуру пилососів (од.) рекомендується розраховувати на основі кількості пилососів, що знаходяться в експлуатації у жителів міста, та даних табл. 1.4.

5. Ємність ринку побутових пилососів в місті N визначається:

а) за віковими показниками пилососів – шляхом підсумовування кількості пилососів, вік яких перевищує восьми років (табл. 1.4);

б) по відповідях споживачів – кількість респондентів, що позитивно відповіли на питання про те, чи придбають вони новий пилосос (табл. 1.5).

6. Найпривабливіший сегмент ринку пилососів – це сегмент з найбільшою купівельною спроможністю.

7. На основі даних табл. 1.6 побудувати графік платоспроможного попиту на пилососи та проаналізувати його.

8. Провести позиціювання марок пилососів з використанням карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості».

Рейтинг привабливості пилососів для споживачів (у балах) був визначений за даними опитів. В основу визначення рейтингу привабливості покладені наступні параметри пилососів: ціна; потужність; надійність; популярність марки; дизайн; економічність.

Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» в ціновому діапазоні від 550 до 1550 грн. представлена на рис. 1.1.

Форма карти позиціювання пилососів за параметрами «ціна – рейтинг привабливості» в ціновому діапазоні від 2100 до 2600 грн. представлена на рис. 1.2. 

Після проведення дослідження регіонального ринку пилососів необхідно сформулювати висновки за наступними питаннями:

1) виявити найбільш ємний сегмент ринку, дати обґрунтування цього висновку;

2) встановити, які сегменти ринку пилососів є привабливими для продавців і товаровиробників, дати обґрунтування цього висновку;

3) представити висновки, отримані на основі складання карт позиціювання пилососів;

4) визначити, які марки пилососів конкурують на ринку;

5) представити висновки, отримані на основі складання графіка платоспроможного попиту на пилососи;

6) зробити висновки про стан ринку побутових пилососів на момент опитування споживачів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!