Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3116 Методичні рекомендації до теми 16 Аналіз, звітність та аудит у сфері праці, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 16 Аналіз, звітність та аудит у сфері праці, НУДПСУ

« Назад

Тема 16 Аналіз, звітність та аудит у сфері праці

Мета теми: ознайомлення із аналізом трудових показників на підприємстві, визначення його ролі та значення. 

За даною темою вивчаються наступні питання:

  1. Основні задачі аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.

  2. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників.

  3. Аналіз руху і стабільності робочої сили.

  4. Аналіз використання робочого часу.

  5. Аналіз продуктивності праці.

  6. Аналіз використання фонду оплати праці.

  7. Механізм здійснення аналізу соціального розвитку підприємства. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

— Пояснювати сутність аналізу у сфері праці.

— Характеризувати звітність у сфері праці.

— Пояснювати, яким чином здійснюється аудит у сфері праці.

— Характеризувати основні задачі аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці.

— Описувати аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і кваліфікаційного складу робітників.

— Пояснювати, яким чином здійснюється наліз руху і стабільності робочої сили.

— Визначати, яким чином здійснюється наліз використання робочого часу.

— Описувати, яким чином здійснюється аналіз продуктивності праці.

— Визначати, яким чином здійснюється аналіз використання фонду оплати праці та аналіз соціального розвитку підприємства.

— Пояснювати, в чому сутність аудиту праці.

— Володіти навичками розрахунку показників з праці на підприємстві, проведення розрахунків для аналізу показників з праці на підприємстві.

Ключові слова і терміни

Аналіз, аналіз трудових показників, завдання планування, аудит, аудит у сфері праці. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Головними задачами аналізу трудових показників є :

- виявлення можливостей економії праці;

- зменшення чисельності працівників (за рахунок раціонального використання робочого часу, обладнання);

- зниження трудомісткості виробничої програми;

- покращення якості продукції.

Такий аналіз здійснюється у таких напрямках:

- аналіз структури та динаміки робочої сили;

- аналіз використання робочого часу;

аналіз продуктивності праці;

- аналіз формування та використання фонду заробітної плати;

- аналіз організації та нормування праці. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

Заповніть форми звітності з праці умовного підприємства. Проаналізувати їх. 

Питання для самоперевірки

  1. З якою метою проводять аналіз трудових показників?

  2. Що таке аудит у трудовій сфері? В яких аспектах проводиться і для чого? 

Тести для самоконтролю

1. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від:

а) додаткової заробітної плати;

б) сум основної та додаткової заробітної плати;

в) заводських витрат;

г) цехових витрат;

д) тарифної заробітної плати.

2. Заробітна плата між членами бригади, що працюють у різних умовах, розподіляється на основі:

а) обсягу випущеної продукції;

б) відпрацьованого часу;

в) коефіцієнта виконання норм;

г) розряду робіт;

д) коефіцієнто – годин.

3. При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватися таких пропорцій:

а) темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці;

б) темпи зростання обох чинників мають бути однаковими;

в) темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання заробітної плати.

4. На основі штатного розкладу проводять визначення потреби у:

а) основних робітниках;

б) допоміжних робітниках;

в) керівниках, спеціалістах, службовцях.

5. Коли темпи росту продуктивності праці випереджають темпи зростання його оплати, то відбувається:

а) перевитрати фонду заробітної плати;

б) економія фонду заробітної плати;

в) не відбувається ні яких змін.

Рекомендована література

Основна [ 2, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [3, 5, 8, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 33]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!