Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3115 Методичні рекомендації до теми 15 Планування праці, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 15 Планування праці, НУДПСУ

« Назад

ЗМ. 4. Управління в системі соціально-трудових відносин 

Тема 15 Планування праці

Мета теми: ознайомлення із плануванням на підприємстві, визначення його ролі та значення. 

За даною темою вивчаються наступні питання:

  1. Задачі, зміст і показники плану з праці.

  2. Планування чисельності і складу кадрів.

  3. Планування зростання продуктивності праці.

  4. Планування фонду оплати праці. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

  1. Характеризувати задачі, зміст і показники плану з праці.

  2. Описувати планування чисельності і складу кадрів.

  3. Пояснювати, яким чином здійснюється планування зростання продуктивності праці.

  4. Пояснювати, яким чином здійснюється планування фонду оплати праці 

Ключові слова і терміни 

Планування, планування трудових показників, фонд оплати праці, план з праці, показники планування. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Аналіз та планування показників з праці є двома взаємопов’язаними та взаємозалежними елементами управління трудовими ресурсами на підприємстві.

Головними задачами планування трудових показників є:

- забезпечення повної зайнятості та високої продуктивності праці;

- створення нормальних умов роботи;

- підвищення рівня оплати праці;

- досягнення певної якості життя робітників;

План по праці та заробітній платі – це важливий розділ стратегічного планування підприємства. Він складається з:

- плану по чисельності та складу працюючих;

- плану підвищення продуктивності праці;

- плану по фонду оплати праці;

- плану з організації праці (включно: нормування праці, нормування умов та інтенсивності праці, підвищення кваліфікації персоналу.

Найпоширенішим методом планування показника підвищення продуктивності праці є планування за факторами її зростання.

Визначаючи кількісний вплив окремих факторів на підвищення продуктивності праці, слід виходити із відносної економії чисельності працівників за рахунок впливу того чи іншого фактора або їх сукупності. Вихідним показником всіх планово-економічних розрахунків є необхідна чисельність промислово-виробничого персоналу (умовна), розрахована на основі показників базисного виробітку і запланованого обсягу виробництва, тобто вона дорівнює базисній чисельності, помноженій на показник темпу зростання запланованого обсягу продукції. Вплив можливої економії робочої сили на підвищення продуктивності праці за окремими факторами і в цілому визначається за допомогою показника умовної планової чисельності, зменшеної за рахунок усіх факторів.

Основними техніко-економічними показниками, які використовуються під час планування підвищення продуктивності праці, можуть бути:

— нормована, фактична і планова трудомісткість усієї виробничої програми, а також розрахованої на одиницю продукції, що випускається;

— зниження трудомісткості від упровадження запланованих організаційно-технічних заходів;

— чисельність працівників за категоріями;

— баланс робочого часу працівників у базисному і плановому періодах. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

  1. Запланувати фонд заробітної плати умовної фірми. Визначити необхідну кількість персоналу цієї фірми.

  2. Проаналізуйте та опишіть структуру плану з праці. 

Питання для самоперевірки

1. Які основні показники розраховуються при плануванні праці?

2. Розкрийте методи планування фонду заробітної плати.

3. Яка мета проведення аналізу трудових показників. 

Тести для самоконтролю

1. Які вихідні дані необхідні для розрахунку чисельності робітників?

a) продуктивність праці.

b) кількість виробляємої продукції.

c) ціна продукції.

d) норма часу на виготовлення одиниці продукції.

e) календарний фонд часу.

f) ефективний фонд часу одного робітника.

g) коефіцієнт виконання норм часу (виробітку).

h) норми обслуговування.

2. Для планування фонду заробітної плати робітників необхідні дані:

a) чисельність робітників.

b) розцінки на продукцію.

c) номінальний фонд часу одного робітника.

d) ефективний фонд часу одного робітника.

e) кількість продукції.

f) ціни на продукцію.

g) продуктивність праці.

h) положення про преміювання, доплати, надбавки.

3. Фонд основної заробітної плати включає:

a) заробітну плату за тарифними ставками (окладами).

b) заробітну плату за відрядними розцінками.

c) премії.

d) доплати.

e) оплата відпусток.

f) оплата перерв.

4. Сума коштів що виділяється для оплати праці працівників у запланованому періоді це:

а) додатковий фонд оплати праці;

б) плановий фонд оплати праці;

в) основний фонд оплати праці.

5. Весь фонд заробітної плати нарахований працівникам підприємства за місяць – це:

а) плановий фонд оплати праці;

б) звітний фонд оплати праці;

в) годинний фонд оплати праці;

г) денний фонд оплати праці;

д) місячний фонд оплати праці.

6. Чисельність облікового складу працівників підприємства, що фактично з’явилися на роботу – це:

а) облікова чисельність працівників;

б) явочна чисельність працівників;

в) вірна відповідь відсутня. 

Рекомендована література

Основна [ 2, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [3, 5, 8, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 33]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!