Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3101 Методичні рекомендації до теми 1 Вступ, Об’єкт, предмет і завдання дисципліни, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 1 Вступ, Об’єкт, предмет і завдання дисципліни, НУДПСУ

« Назад

3. Методичні рекомендації до вивчення тем та розділів курсу

ЗМ 1. Соціально-економічна роль праці і трудові відносини

Тема 1 Вступ, Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

Мета теми: ознайомлення з даним курсом, його основними поняттями і характеристиками, логікою викладення. 

За даною темою вивчаються наступні питання:

  1. Загальна характеристика, об’єкт і предмет курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”.

  2. Мета та завдання даного курсу, його структура та логіка викладення.

  3. Взаємозв’язок курсу з іншими навчальними курсами. 

 Після вивчення даної теми Ви зможете:

- розкривати сутність ключових понять теми;

- визначати місце даного курсу в системі інших наук економічного спрямування;

- розуміти об’єкт та предмет курсу;

- розуміти логіку викладення даного курсу. 

Ключові слова і терміни

Економіка праці і соціально-трудові відносини, об’єкт, предмет.

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Вивчення даної теми слід розпочати з встановлення сутності дисципліни. «Економіка праці і СТВ» являє собою науку про працю, отже об’єктом дисципліни є праця. Праця є об’єктом вивчення багатьох різних, і в той же час тісно взаємопов’язаних дисциплін, таких як: економіка праці, соціологія праці, організація праці, нормування праці, ринок праці, охорона праці та ін. Але кожна з них має свій предмет дослідження, який і показує, який із аспектів об’єкта вони вивчають.

Слід врахувати, що предметом вивчення курсу «Економіка праці та СТВ» виступають економічні відносини які виникають при використанні праці. Такі відносини охоплюють проблеми ринку праці, оцінки ефективності трудової діяльності, організації, нормування та оплати праці, планування та аналізу.

При вивченні економічних відносин які виникають в результаті використання праці формується свій об’єкт – соціальні відносини і процеси у сфері праці. Такі соціальні відносини пов’язані з існуванням соціальної нерівності у суспільстві, різних інтересів і трудової поведінки різних соціальних груп і окремих робітників. Слід пригадати, що соціальні процеси – це те, що відбувається в середині соціальної групи, колективу, серед окремих працівників і що формує або змінює їх стан та соціальне положення. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

  1. Назвіть об’єкт та предмет даного курсу.

  2. Проаналізуйте зв’язок даного курсу з іншими дисциплінами економічного спрямування. 

Питання для самоперевірки

Пригадайте методологічні основи курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини. 

Рекомендована література

Основна [1, 2, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [18, 24, 25, 27, 28, 33]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!