Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3092 Завдання 62 Ідеї філософської антропології як течії західної філософії XX ст.

Завдання 62 Ідеї філософської антропології як течії західної філософії XX ст.

« Назад

Завдання 62 Ідеї філософської антропології як течії західної філософії XX ст.

Згідно з ідеями засновника філософської антропології М.Шелера, її завдання полягає в тому, щоб "правильно вказати, як з основної структури

людського буття випливають усі специфічні монополії, звершення та справи людини: мова, совість, інструменти, зброя, ідеї праведного і неправедного, держава, керівництво, образотворчі функції мистецтва, міф, релігія, наука, історичність та соціальність".

Спробуйте з'ясувати предмет філософської антропології, її відмінність від інших наук про людину (психології, соціології, історії). Поясніть, що в такому баченні є власне філософського.

Аналізуючи нижченаведений уривок із праці Макса Шелера "Становище людини в космосі", визначте, у чому полягає істотна відмінність людини від тварини:

"Те, що робить людину людиною, є принципом, протилежним усьому життю взагалі... - екзистенціальна незалежність від органічного, свобода, звільнення від примусу і тиску, від "життя" та усього, що належить "життю", включаючи її власний, пов'язаний із потягами інтелект. Така "духовна " істота більше не прив'язана до потягів та зовнішнього світу, а "вільна від зовнішнього світу " і, як ми будемо це називати, "відкрита світові". У такої істоти с "світ". Одвічна надані їй центри "опору " та реакції навколишнього світу вона здатна піднести до "предметів", здатна в принципі осягати власне "так-буття" цих "предметів", без тих обмежень, яких зазнає цей предметний світ або його даність через вітальну систему потягів та її чуттєвих функції... Тому дух є предметність, визначеність так-буттям самих речей. І носієм духу є істота, у якої принципове відношення до зовнішньої дійсності є прямо протилежним порівняно із тваринним".

(М.Шелер)

Як ви розумієте вислів "свобода від усього, що належить "життю"? Спробуйте поінтерпретувати цей вислів, навести певні приклади такої свободи. Якими є і можуть бути наслідки подібної свободи? У чому полягає предметне ставлення людини до світу? Чому та в якому сенсі людина, на відміну від тварини, "відкрита світу"?

".. .Дія і заплановані зміни світу, сукупність яких називається культурою, відносяться до сутності людини... Те, що людина є єством дисципліни і те, що вона... створює культуру, відрізняє Ті від будь-якої тварини... Немає тварин, що живуть наперед передбачуваною діяльною зміною стихійної природи, немає тварин, що . мають моральність та самодисципліну ".

(А.Гелен)

На такій основі намагається А.Гелен - послідовник М.Шелера - побудувати всебічну та виправдану філософську теорію людини; оцініть тези А.Гелена, спробуйте розвинути їх докладніше та зробити висновки.

"Не як тіло, не як душа та потік свідомості, не як абстрактний суб'єкт, для якого мають силу закони логіки, норми етики та естетики, але як психофізична індиферентна (або нейтральна) життєва єдність існує людина... Варто вести розмову про людину як, перш за все, про особистісну життєву єдність, а також таких шарах буття, які сутнісно із нею співіснують ".

(Х.Плеснер)

Прокоментуйте наведений фрагмент, враховуючи те, що нейтральність людини в даному випадку подається як її неспеціалізованість. Зробіть загальний висновок щодо вчень філософської антропології.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!