Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3088 Завдання 55 Вихідні ідеї А. Шопенгауера та С. Кіркегора

Завдання 55 Вихідні ідеї А. Шопенгауера та С. Кіркегора

« Назад

Завдання 55 Вихідні ідеї А. Шопенгауера та С. Кіркегора

"Ще за часів Гегеля з'явились філософи, що різко постали проти його філософії... До таких мислителів належать перш за все А.Шопенгауер та С.Кіркегор. У відношенні до їх філософії можна вести розмову про різку зміну філософської проблематики, про появу так званої посткласичної (в нашій термінології некласичної) філософії...".

(В.Губін)

"Світ є моє уявлення ": ось істина, яка має силу для кожного живого та пізнаючого єства, хоча лише людина може зводити її до рефлексивно-абстрактно! свідомості. Якщо вона це дійсно зробить, у неї зародиться філософський погляд на речі. Для неї тоді стає ясним та безсумнівним, що вона не знає ні сонця, ні землі, а знає лише око, яке бачить сонце, руку, що доторкується до землі, що оточуючий її світ існує лише як уявлення, тобто виключно у відношенні до іншого, до того, хто уявляє, яким і постає людина ".

(А.Шопенгауер)

Оцініть, якою мірою дана теза А.Шопенгауера є незаперечною. Чи можна прийняти її без вагань? Як може оцінити цю тезу митець? Науковець? Яким є ваше до неї ставлення?

"Воля-внутрішня субстанція, серцевина будь-якої часткової речі і всього разом. Сліпою є воля в природі, явлена вона і в розсудковій поведінці людини, - тут колосальна відмінність у проявах, але сутність лишається незмінною... Оскільки те, чого бажає воля, завжди є життя, то все одно, чи сказати просто "воля" чи "воля до життя"... Воля як така є вільною; це випливає із того, що вона є річ - в- собі, опора будь-якого явища. Воля на всіх ступенях своїх проявів абсолютно позбавлена кінцевої мети і знаходиться у постійному прагненні, яке і є її сутністю... ".

(А.Шопенгауер)

Спробуйте чітко визначити найперші характеристики волі за А.Шопенгауером, дайте їм оцінку. Ознайомтесь із тим, як на основі свого вчення про дійсність А.Шопенгауер оцінює людське життя:

"Життя більшості людей - це лише постійна боротьба за саме це існування, і вони заздалегідь впевнені, що вийдуть із цієї боротьби переможеними. І те, що їх змушує проявляти впертість у цій тяжкій боротьбі, є не стільки любов до життя, скільки страх смерті, яка, проте, невідворотно стоїть за завісою і кожну мить може звідти вийти ".

(А.Шопенгауер)

Розкрийте зв'язок такого бачення життя із поняттям волі у А.Шопенгауера, поясніть, як із поняття волі випливає в цілому песимістичне бачення життя.

"...У повну протилежність І.Канту, який джерела доброчесності шукав у абстрактній рефлексії (поняття обов'язку та категоричного імперативу), ми ні на мить не вагаючись скажемо: голе поняття для доброчесності є безплідним; усяка істинна і чиста любов-це співстраждання, а всяка любов, яка не є співстражданням, — це себелюбство... Той, хто осягає сутність речей в самому собі, водночас осягає і ціле. Із його волею відбувається переворот: вона вже не стверджує своєї сутності, вона відкидає її... Людина відштовхує волю до життя, ядро та сутність цього нещасного світу ".

(А.Шопенгауер)

Простежте лінію етичних міркувань А.Шопенгауера, спробуйте з'ясувати, що на чому базується: себелюбство на співстражданні чи, навпаки - співстраждання на себелюбстві? Чи можна вважати етику А.Шопенгауера: а) колективістською етикою; б) егоїстичною (індивідуалістською)?

Спробуйте також пояснити, чому етичні погляди А.Шопенгауера мали відчутний вплив на літературу XIX століття.

Ознайомтесь із провідними думками наступного засновника некласичної філософії - С.Кіркегора:

"Що я повинен робити? У чому полягає моє покликання? Де я? Що значить сказати світ? Яким є значення цього слова? Хто заманив мене сюди і полишив тут? Хто я ? Як я опинився в цьому світі? Чому мене не спитали, чому не ознайомили із правилами та звичаями, а просто встромили в нього, ніби я був куплений у продавця душ? Як я опинився втягнутим у цю грандіозну справу, що називається дійсністю? Хіба це не справа вибору? Кому я мозку пожалітися?".

(С.Кіркегор)

Оцініть той спектр питань, які мислитель вважає найпершими; куди й до якої проблематики вони спрямовані? В чому полягає їх новизна та оригінальність?

У своєму описуванні духовного розвитку людини, С.Кіркегор висунув ідею "трьох стадій"; подаємо її у стислому викладі коментаторів:

"Естетична стадія характеризується переживаннями, що потурають бажанням. На цій стадії індивід залишається пасивним спостерігачем... Естет, як бджола, перелітає із квітки на квітку; він завжди перебуває в пошуку нових переживань. Стик надає життю сенсу, йдучи обраним ним шляхом. Його життя постає осмисленим завдяки пристрасному втягненню у його життєвий проект. Перехід до релігійної стадії - це стрибок у невідоме... Лише за допомогою віри в Бога індивід знаходить порятунок в універсальному. У вірі людське відношення стає боговідношенням ".

(Скирбек Г., Гільєн Н.)

Скільки стадій життєвого сходження виділяє С.Кіркегор? Що постає вирішальними характеристиками цих стадій? Докладно проаналізуйте останнє питання, використовуючи певні цитати із творів С.Кіркегора.

"Строго кажучи, усюди, де мова йде про вибір, там постають етичні питання, а єдиний абсолютний вибір - це вибір між: добром і злом... Вибір у/се естетика або відбувається безпосередньо і тому не є вибором, або губиться у множині предметів вибору".

(С.Кіркегор)

"Віра являє собою той парадокс, що індивід як такий постає вищим від загального, не підпорядкований йому, а стає над ним,... причому цей індивід знаходиться у абсолютному відношенні до абсолютного ".

(С.Кіркегор)

"Етичне як таке є дещо всезагальне, а всезагальне - це те, що може бути застосованим до будь-кого... Але усякий раз, коли одиничний індивід, увійшовши у всезагальне, відчуває прагнення ствердитись в якості одиничного, він опиняється в ситуації спокуси, із якої він може вибратись лише із каяттям віддаючи себе як одиничного всезагальному... ".

(С.Кіркегор)

Як ви розумієте тезу "перебувати в абсолютному відношенні до абсолютного"? Як ця теза пов'язана із людською індивідуальністю? Чи згідні ви із тим, що в певних ситуація індивідуальне може стояти над всезагальним? Спробуйте навести приклади таких ситуацій.

Дайте узагальнену оцінку вихідним тезам А.Шопенгауера та С.Кіркегора, виділіть в їх філософських позиціях спільне та відмінне, аргументуйте своє ставлення до цих позицій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!