Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3087 Завдання 54 Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософії

Завдання 54 Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософії

« Назад

Тема 14.: Сучасна зарубіжна філософія

Завдання 54 Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософії

Опрацюйте положення, що вводять в порівняння установки класичної та некласичної філософії:

"До характеристики сучасності: розквіт проміжних форм, зникнення виразних типів, розрив із традиціями, зі школою; панування інстинктів, підготовлене високою філософською оцінкою несвідомого... Звичка до безумовних авторитетів перетворилась нарешті у потребу безумовних авторитетів... Наступне покоління... силою своїх історичних інстинктів з необхідністю приводилось до визнання відносності будь-яких авторитетів. Тепер мораль лише тягар, який може постати фатальним. Вона сама, вимагаючи правдивості, примушує нас до заперечення моралі... Передумова такої гіпотези: немає ніякої істини; немає абсолютних властивостей речей; немає "речі- в- собі"... Цим цінностям не відповідає і не відповідало ніякої реальності... "

(Ф.Ніцше)

Які ознаки некласичної філософії та некласичних підходів до явищ культури можна виділити у наведених міркуваннях Ф.Ніцше? Яким чином автор пояснює виправданість некласичного підходу?

"Філософія, що її можна вважати "сучасною " в широкому значенні цього слова, розпочинається від 1830року... Весь час після 1830року, хоча й становить певну цілість, охоплює однак два періоди: наше безпосереднє минуле... і наше теперішнє. Безпосередня минувщина - це XIX століття (його середина і кінець), а теперішність — це... XX століття. Власне від 1830року настав... поворот до мінімалізму, реалізму, утилітаризму... При тому, якщо філософія сама збагатилась, то порівняно із іншими науками дещо втратила. З першого місця, яке філософія посідала у науковому продукуванні минулих епох, вона зійшла на досить далеке після природничих та історичних наук, котрі тепер продукували знань більше, німе філософія ... з'явилось те особливе явище, що типові представники того часу почали нехтувати філософією, твердити, що вона не є наукою, навіть вважати її шкідливою, бо вона, мовляв, відволікає від справжньої науки. "

(Вл.Татаркевич)

Які зміни відбулись у самій філософії та в її соціальному статусі? Як ви можете прокоментувати такі риси некласичної філософії як мінімалізм, утилітаризм, реалізм? Що саме в них було некласичного? - Задля відповіді на це питання перечитайте наступні твердження того ж автора:

"Мінімалістські тези виявляються достатніми для опису нашого світу, нашого пізнання і поведінки, все ж інше здається ілюзорним, недостовірним... Натомість максималістська, крім того, схиляється ще й до визнання трансцендентних, апріорних, інтуїтивних істин, визнання духовного, ідеального, надприродного світу...".

(Вл.Татаркевич)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!