Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3078 Завдання 30 Соціальна філософія про сутність суспільства та його провідні функції

Завдання 30 Соціальна філософія про сутність суспільства та його провідні функції

« Назад

Т. 9.: Філософія суспільства

Завдання 30 Соціальна філософія про сутність суспільства та його провідні функції

"Соціальна філософія с спробою побачити окреслення суспільної реальності в її справленій всеохоплюючій повноті та конкретності".

(С.Л.Франк)

Спробуйте пояснити, в чому полягає відмінність між поняттями суспільства та суспільної реальності. Яке із цих понять є більш загальним? Яка реальність стоїть за кожним із цих понять?

"Специфічним об'єктом соціології ми вважаємо не будь-який внутрішній стан або зовнішні відносини, а дію... Не всі типи взаємовідносин між людьми мають соціальний характер; соціальним є лише така дія, яка за своїм смислом орієнтована на поведінку інших. Проста імітація поведінки інших не стає соціальною поведінкою, якщо вона є лише реакцією і не орієнтується на поведінку іншої особи. Соціальним ми називаємо таку дію, яка за передбаченим дійовою особою смислом співвідноситься із діями інших людей та орієнтується на них".

(М.Вебер)

Який важливий момент суспільної організації життя підкреслений у даному вислові? Чи могли би ви визначити, чим саме відрізняється власне суспільна діяльність від звичайної людської поведінки? Чи випливає із даного міркування те, що далеко не всяка співдія може бути кваліфікована як соціальна?

"Саме тому, що окрема людина неповноцінна й слабка, людські істоти існують разом".

(А.Адлер)

Подумайте наданим поясненням сутності суспільства; чи згідні ви із ним? Як ви розумієте неповноцінність людини? Чи справді вона неповноцінна? Що штовхає одну людину до союзу з іншими людьми?

"Людина має потребу в їжі та питті; одягу вона потребує внаслідок відсутності надійного природного покриття; житла - через клімат і для захисту від тварин; лікування - через зміну якостей та почуттів тіл. Справді, якби ми не мали чуття, то не страждали би і не відчували потребу в лікуванні, та й загинули б, не лікуючись. Завдяки ж наукам та мистецтвам, та надбанням, що ними породжені, ми потребуємо один одного, а через це збираємось у великих кількостях разом. У взаємних відносинах співвідносимо свої різні життєві потреби задля того, щоби користуватись взаємними послугами. Людина ж за природою - тварина стадна та суспільна. Ніхто наодинці не є самодостатнім. Отже, постає очевидним, що держави (спільності) й міста утворились завдяки взаєминам і наукам".

(Немезій Емеський)

Поясніть, чим відрізняється дане пояснення причин об'єднання людей в суспільство від попереднього. Яке із них має негативну орієнтацію, а яке ним не обмежується? Що саме візантійський мислитель вважає тою силою, яка перетворює співдію живих істот у суспільство? Якою мірою його пояснення можуть бути прийнятними?

"Суспільство в найширшому смислі цього слова є сукупністю організмів... Але серед всіх організмів нас найбільше цікавить вид "Гомо сапієнс" – людина як організм, що досягнув, наскільки нам відомо, найвищого органічного розвитку та являє собою... достатньо і глибоко своєрідний вид серед живих організмів. Тому ми можемо поділити всі тваринні організми на два основні класи: тварини у точному смислі слова і людина. Відповідно, поділяться на дві групи й товариства у/сивих організмів: тваринні спільності та людські - або суспільство... Початковим та кінцевим елементом суспільства є людина. Людина є перш за все продуктом космічного та органічного розвитку. Проте людина є продуктом не лише природи, але й культури. Отже, ми бачимо, що життя суспільства являє собою масовий, стихійний потік зв'язків та взаємодій людей на основі їх дій чи-то поведінки. Безпосередні зв'язки при співробітництві необхідно включають у себе матеріальний, психічний та ідеальний моменти".

(М.Д. Кондратьєв)

Чи вважаєте ви прийнятним такий хід філософського міркування, прийнятним для пояснення суспільства? Наскільки виправдано подавати генезис суспільства, відштовхуючись від різновидів живих організмів? Чи згідні ви із усіма основними засновками та напрямами думки даного фрагмента? Або що для вас тут постає неприйнятним? Що, навпаки, приваблює?

"Всі суспільні явища, а особливо - функціонування соціальних інститутів, повинні бути осмислені як результат рішень людських індивідів".

(К.Поппер)

Яка якісна ознака суспільства фігурує у даному міркуванні і наскільки вона, на вашу думку, є виправданою?

"В суспільності, в соціальному явищі ми бачимо не що інше, як тривалу, неперервну, багатогранну взаємодію, що встановлюється у всілякій постійній, а не випадковій агрегації живих істот ".

(Е.В.Де-Роберті)

Спробуйте оцінити, наскільки важливими для реального функціонування суспільства постають наведені тут його характеристики? - Аргументуйте свої міркування.

"Природа створила людей рівними щодо фізичних та розумових здібностей... Із цієї рівності здібностей випливає рівність надій на досягнення цілей [усіх людей]... Але на шляху досягнення своєї мети, яка в основному полягає у збереженні життя, вони намагаються або підкорити, або знищити одне одного... Із взаємної недовіри людей немає для людини більш розумного шляху для забезпечення свого життя, як застосування попереджальних заходів, тобто тримати всіх у покорі... Поки люди живуть без загальної влади, вони знаходяться... у стані війни всіх проти всіх.,. Тому немає нічого дивного в тому, що для забезпечення сталої та тривалої згоди, потрібна окрім угоди... спільна влада, що тримає людей у страху та спрямовує їхні дії до загального блага ".

(Т.Гоббс)

Як ви вважаєте, картина початкового стану людських взаємин як ворожих відповідає справжньому стану справ чи постає теоретичною конструкцією?

- Обґрунтуйте свою думку, а також спробуйте виділити в даному міркуванні те, що може бути прийнятним та виправданим.

"Своєрідність осіб у першому наближенні окреслюється їх потребами... Можливість їх задоволення вкорінена у суспільні зв'язки, що являють собою той всезагальний здобуток, звідки всі отримують необхідне... Цей різноманітний зміст своєрідних потреб утворює розподіл праці".

(Г. Гегель)

Що нового стосовно суспільства та його функціонування можна побачити уданому положенні Гегеля?

"Сім’ї, громади, села соціологи називають "первинними спільнотами ". Останні могли би бути визнані суспільствами лише за наявністю особливих умов. Найважливішою з цих особливих умов постає самостійність: саморегулювання, самовідтворення, самозародження. Іншими словами, соціальна система постає суспільством лише в тому випадку, якщо вона не входить в якості складової частини в більше суспільство. Виключний характер категорії суспільства полягає в тому, що воно являє собою таку соціальну систему, що володіє генетичною історією та своєю територією, мас окремі частини, але сама не є частиною ширшої системи влади... Суспільство - це не просто сукупність поєднаних людей, початкових та культурних колективів... Всі ці колективи утворюють суспільство в силу свого існування під загальною владою, що здійснює контроль над територією, позначеною кордонами, що підтримує та насаджує певну... культуру ".

(Е.Шиллз)

Проаналізуйте дане міркування і спробуйте чітко виділити ті характеристики суспільства, які автор фрагмента вважає необхідними. Спробуйте також поєднати їх із тими, які були окреслені в попередніх уривках. Як ви розумієте таку рису суспільства, як "генетична історія"? Чи існує реальна можливість таку історію відслідкувати для реально існуючих суспільств? Чи можна на основі даного уривка зробити висновок про те, що суспільство складається із певних часткових спільних людських утворень? Які положення даного фрагмента ви вважаєте цінними та виправданими з позиції осмислення природи суспільства?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!