Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3075 Завдання 26 Особливості та глобальні проблеми сучасної цивілізації

Завдання 26 Особливості та глобальні проблеми сучасної цивілізації

« Назад

Завдання 26 Особливості та глобальні проблеми сучасної цивілізації

"Незважаючи на те, що людина, завдячуючи культурі, забезпечу с себе їжею та вогнем для Ті приготування, одягом і .житло.», що оберігає її від зовнішніх несприятливих впливів, богами та міфами, що вводять її в оману, іграми й танцями для розваги, але водночас за допомогою засобів культури людина знищу вала мільйони чоловіків, жінок і дітей у війнах, їх убивали та спалювали в часи інквізиції, їх знищували тоталітарні режими. Забезпечуючи своє життя, люди за допомогою засобів культури стирали з лиця землі різноманітні види тварин та птахів. Розвиток сільського господарства перетворив на пустелю значні за обсягом території Землі. Величезні ресурси океанів теж перебувають під загрозою індустріальної та комерційної практики. Все більше забруднюється атмосфера планети. Тому, культура є цілком незалежною від волі людини, фатальною некерованою силою, розвиток якої стосовно людини виконує ту ж роль, що й геологічні та космічні процеси. На основі цього люмена зробити висновок: культурні системи інтенсивно прямують до того, щоб зробити планету безлюдною ".

(Л.Уайт)

Які аспекти культурного розвитку позначені у наведеному міркуванні в якості найважливіших? В яких своїх характеристиках культура набуває руйнівного спрямування? Що, на вашу думку, є причиною такого спрямування? Чи можна його нейтралізувати?

"Я не заперечую того, що розвиток цивілізованого суспільства приніс із собою колосальні досягнення. Але ці досягнення були здійснені ціною величезних втрат, розмір яких ми навряд чи вже почали оцінювати ".

(К.-Г.Юнг)

В чому, на вашу думку, присутній новий наголос останнього твердження у порівнянні із попереднім?

"Серед основних досягнень сучасної цивілізації виразно виділяються два. Перше досягнення полягає в тому, що, опанувавши додатковими джерелами енергії та побудови техносфери, людство спромоглося суттєво зменшити тиск па себе природного відбору і практично повністю виключити вплив біологічних чинників. Друге вражаюче "досягнення", що безпосередньо випливає із першого, полягає в тому, що в процесі розвитку цивілізації Земля була перетворена у гігантський смітник, причому не простий, але й радіоактивний, насичений хімічно небезпечними речовинами...".

(І.Алексеєнко, Л.Кейсевич)

Доповніть наведене міркування іншими прикладами суперечливого характеру розвитку сучасної цивілізації. Важливо звернути увагу й на те, що науково-технічний прогрес змінив не лише довкілля, але й людське становище у світі і людське самовідчуття:

"Техніка радикально змінила повсякденне життя людини, насильницьки змістила трудовий процес і суспільство в іншу сферу - масового виробництва... Так відбувся відрив людини від її природного ґрунту. Людина стає мешканцем землі без батьківщини, втрачає традиції... Ця епоха перетворень носить переважно руйнівний характер. Сьогодні ми живемо, відчуваючи неспроможність знайти потрібну нам форму життя. Світ пропонує нам тепер небагато істинного та надійного, на що окрема людина могла би спертися у своїй самосвідомості''.

(К.Ясперс)

Чи згідні ви із тим, що руйнування життєвого середовища супроводжується також руйнуванням надійних засад життя та самоусвідомлення? Наведіть аргументи на користь своєї відповіді, спробуйте додати до наведених міркувань свої приклади та доведення.

Роздумуючи над долею сучасного цивілізаційного процесу, ознайомтесь із твердженнями відомого сучасного американського антрополога.

"Ідеї, котрими в даний час заражена наша цивілізація у своїй вихідній формі відносяться до індустріальної революції, їх можна резюмувати у такий спосіб: а) ми проти довкілля; б) ми проти інших людей; в) найперше значення має індивідуум (індивідуальна компанія чи індивідуальна нація); г) ми можемо в односторонньому порядку контролювати довкілля і повинні прагнути до такого контролю; д) межі середовища нашого проживання можуть нескінченно розширюватись; е) здоровий глузд полягає у економічному детермінізмі (у прагненні доходів); ж) технологія дасть нам усе. Ми свідчимо, що величні, проте у кінцевому підсумку - руйнівні досягнення нашої технології за останні 150 років довели, що ці ідеї є хибними. Подібнім же чином вони виявились хибними у світлі сучасної теорії екології. Істота, що перемагає своє життєве середовище, руйнує себе".

(Г.Бейтсон)

Прокоментуйте кожний пункт із наведених у даному фрагменті і дайте йому аргументовану оцінку. Зробіть загальний висновок відносно ідей даного автора, обґрунтуйте своє до них ставлення. Як ви вважаєте, чи може існувати людина і суспільство поза тим, щоби впливати на середовище, змінювати його? Якими на вашу думку, можуть бути заходи, що сприяли би уникненню найперших екологічних загроз сучасному людству?

Спробуйте підвести загальний підсумок вивченню теми на основі наведених уривків із першоджерел і ще раз пояснити своє розуміння культури, цивілізації, особливостей їх взаємодії, впливу на людину та природу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!