Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3074 Завдання 25 Національні культури та світова культура, Культура та людина

Завдання 25 Національні культури та світова культура, Культура та людина

« Назад

Завдання 25 Національні культури та світова культура, Культура та людина

Проаналізуйте наведенні нижче висловлювання Папи Римського Іоанна Павла II. Зробіть належні висновки щодо співвідношення загального та особливого у різних культурах.

"Бути людиною - значить завжди жити у визначеній культурі. Кожна людина сформована культурою, яку присвоює собі контактом з родиною і громадськістю, здобуттям освіти і завдяки найрізноманітнішим впливам середовища, а також своїм фундаментальним зв'язком з територією, на якій живе. У цьому немає жодного детермінізму, однак простежується діалектика лиж чинниками, що обумовлюють, і динамікою свободи. Любов до батьківщини є цінністю, яку необхідно культивувати, однак без духовної тісноти. Люблячи свою людську родину, слід запобігати патологічного вигляду, який з'являється тоді, коли почуття приналежності веде до піднесення себе над іншими, тобто набуває форми націоналізму, расизму і ксенофобії. З одного боку, при цьому важливо оцінити цінності власної культури, з другого - необхідно розуміти, що кожна культура, будучи типовим витвором людини, зумовленим історично, неминуче має певні обмеження. Результативним запобіжним засобом, який не допускає, щоб почуття приналежності до культури вело до негативних наслідків є об'єктивні знання про інші культури. Досить часто уважний проникливий аналіз різних культур показує, що під їх зовнішніми ознаками приховані істотні спільні елементи. Ці ж ознаки простежуються і в процесі історичного розвитку культур і цивілізацій... Отже, культурні відмінності слід вбачати в перспективі фундаментальної єдності людського роду, того першочергового історичного і онтологічного факту, у світлі якого можна зрозуміти глибоке значення самих відмінностей. По суті тільки розміщення у відповідному контексті елементів єдності і відмінності дозволяє зрозуміти кожну людську культуру "

(Іоанн Павло II)

Яку форму взаємин між різними культурами автор даного фрагмента вважає найбільш доцільною та виправданою? Яке значення для окремої культури та окремої людини мають культурні зв'язки? - Спробуйте навести конкретні приклади взаємин між культурами із різними для них наслідками - як позитивними, так і негативними.

"...Людське суспільство можливе лише тому, що є різноманітність і різнобарвність типів і психологічних осіб окремих людей, бо ніяке суспільство не склалося б із цілком однотипних індивідуумів. Такі самі справи і в історії, і в культурі, ...не тільки в мистецтві, а в інших формах культурного життя—в релігії, філософії, науці. В повноті історичного життя реалізуються окремі боки, форми вічної краси... Вселюдське значення, вічність окремих культурних форм (у тому числі-і форм національного життя) є те ук саме, як абсолютне значення окремих однобічних "напрямків", "шкіл", течій та стилів у мистецтві. Це різні прояви, різні реалізації, здійснення тих самих - абсолютної правди, краси, святості, справедливості. І цінність їх якраз полягає в їх індивідуальності, окремішності, бо якраз те, що в усіх них є індивідуальне і доповнює інші вияви, освітлює абсолютні цінності з інших сторін, ще не виявлених в інших здійсненнях історії... Тому кожна нація якраз у своєму своєрідному, оригінальному, у своїй "однобічності! І обмеженості має вічне, загальне значення".

(Д.Чижевський)

Як би ви передали своїми словами окреслену вище особливість зв'язків загальнолюдських культурних цінностей із цінностями окремих культур? Спробуйте визначити: а) чи співпадають національні культурні та загальнолюдські культурні цінності? б) чи вони доповнюють одна одну? в) чи загальнокультурні цінності є зібранням (сукупністю) національних культурних цінностей? г) чи вони перебувають у суперечностях та протистоянні? - Дайте свою оцінку наведеним міркуванням; чи згідні ви із ними? Чи можете зробити аргументовані заперечення?

Тепер ознайомтесь із протилежним поглядом на взаємини між різними культурами:

"Не географічне положення гетьманщини спричинило занепад козацького панства, ні те, що було воно замало демократичне... лише якраз те, що стало це панство занадто демократичним... Козацька нація жила окремими вищими цілями, волею та ідеалами, ... з культом отчизни, традиції і своєї місії... Як щось, що завжди протиставляється чужині, і відривним забаганкам, і вигодам окремих членів нації".

(Д.Донцов)

Яке ставлення до іншого культурного устрою проводиться автором? Порівняйте твердження Д.Донцова із твердженнями Д.Чижевського і зробіть аргументовані висновки щодо виправданого типу відносин між національними культурами та світовою культурою.

Уважно перечитайте наведений нижче фрагмент, що окреслює особливості саме сучасних - на початку XXI століття - тенденцій у галузі взаємин між культурами в рамках світових історичних процесів:

"Практично кожна людина в будь - якій частині світу сьогодні має або принаймні може мати доступ до точної та актуальної інформації. Вільний приплив образів і слів з усього світу змінює не тільки відносини між народами в політичній і економічній площинах, а й саме розуміння світу. Така ситуація відкриває різноманітні можливості раніше недоступні, але мас також; певні негативні і небезпечні аспекти. Той факт, що невелика кількість держав посідає монополію в галузі культурної промисловості і розповсюджує її продукцію в усіх частинах світу, доходячи до щораз ширших кіл споживачів, може стати серйозною загрозою для специфіки різних культур. Ця продукція передбачає безпосередньо вписані в неї системи цінностей, які можуть викликати у споживачів викорінення і втрату ідентичності".

(С.Хантінгтон)

Як ви оцінюєте наведені міркування? Чи згідні ви із ними? Якими, на вашу думку, повинні бути міжкультурні зв'язки за умов глобалізації сучасного культурно-історичного процесу? Чи вважаєте ви, що можна нівелювати негативні тенденції процесів глобалізації? Яким чином?

".. Ледве побачивши світ, ми занурюємося в океан звичаїв, оскільки вони являють собою первинну і наймогутнішу реальність, з якою ми зустрічаємось: вони і є наше оточення, соціальний світ, тобто суспільство, в якому ми живемо. І ми бачимо світ людей та речей, бачимо Всесвіт крізь призму цього соціального світу - світу звичаїв ".

(Х.Ортега-і-Гасет)

Враховуючи те, що автор уривка вважає звичаї одним із породжень соціальної культури, з'ясуйте, як впливає культура на людину, в якому напрямі вона її формує, куди спрямовує?

"Остання мета культури - перетворення людства. У цій останній меті культура стикається із останніми цілями мистецтва і моралі. Культура перетворює теоретичні проблеми у практичні: вона змушує розглядати продукти людського прогресу у якості цінностей... Культура ставить завдання самому людському діянню; начало культури вкорінене у зростання людської індивідуальності. Продукти культури - багатоманітність релігійних, естетичних, пізнавальних та етичних форм. Начало, що пов'язує ці форми, - творча діяльність окремих особистостей...".

(А.Білий)

Як ви думаєте, чи можна інтерпретувати наведений уривок так, щоби подати культуру у якості людиноутворюючого чинника? Спробуйте чітко окреслити ті основні аспекти впливу культури на людину, які присутні у наведеному фрагменті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!