Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3073 Завдання 24 Поняття цивілізації, Співвідношення культури та цивілізації

Завдання 24 Поняття цивілізації, Співвідношення культури та цивілізації

« Назад

Завдання 24 Поняття цивілізації, Співвідношення культури та цивілізації

Познайомтесь із класичним виділенням основних періодів історії розвитку людства; прочитайте уважно виділений фрагмент та дайте відповіді на питання до нього:

"...Розвиток людської культури йшов повсюдно майже однаковим шляхом... Зародки найперших інституцій та технічних мистецтв розвинулись вже у той час, коли люди були ще дикунами. Досвід наступних періодів варварства та цивілізації був спрямований у вельми значній мірі на розвиток цих початкових понять... Період (дикунства) починається станом дитинства і закінчується споживанням риби та використанням вогню, винаходом лука та гончарного мистецтва... Використання гончарного мистецтва... є точною ознакою для встановлення межі між: дикунством і варварством... Приручення диких тварин у східній півкулі, культивування рослин за допомогою зрошення у західній, а також використання для будування житла неопаленоїцегли та каменю - середня стадія варварства... Обробка заліза, винахід звукової абетки та використання шрифту для літературних творів, - цим починається цивілізація... ".

(Л.Морган)

Які стадії історичного процесу виділяє автор? Які критерії для їх характеристики він обирає? Наскільки ці критерії можна вважати виправданими? Які би інші ознаки історичного прогресу ви могли би додати до наведених?

"Латинське слово "цивілізація " вказує на соціальний характер зазначеного процесу. Культура - процес більш індивідуальний, що йде в глибину. Цивілізація заснована на техніці, яка руйнує культуру".

(М.О.Бердяєв)

Чи згідні ви з тим, що цивілізація має соціальний характер, а культура індивідуальний? Чи дійсно технічний прогрес може негативно впливати на розвиток культури? Наведіть приклади, які підтверджують або спростовують це твердження.

"Наші душі розбещувалися по мірі того, як вдосконалювалися наука та мистецтво. Вони обвивають гірляндами квітів пута, що накладаються на людей, заглушують природне почуття свободи ".

(Ж.-Ж. Руссо)

Як ви вважаєте, чим могла бути викликана така негативна оцінка культури відомим французьким просвітником? Чи згідні ви з тим, що розвиток науки і мистецтва негативно позначається на стані культури та моралі? Чи погоджуєтесь ви також з тим, що науковий прогрес обмежує свободу людини?

"Історія - це духовна форма, у якій культура усвідомлює своє минуле ".

(Й.Хьойзінга)

Як можна проінтерпретувати цю думку? Чи можна побачити в цій позиції виключно позитивне трактування культури? Чи дійсно історія відбирає найкраще, що містилося у культурі?

Уважно перечитай відомі твердження М.О.Бердяєва, навіяні працею О.Шпенглера "Занепад Європи", спробуйте дати їм свою інтерпретацію та оцінку.

"В кожній культурі після розквіту, ускладнення та витонченості починається вичерпування творчих сил, віддалення та згасання творчого духу. Змінюється усе спрямування культури. Воно спрямовується до практичного здійснення могутності, до практичної організації життя в напрямі все більшого її розширення по поверхні землі Цвітіння "наук та мистецтв", поглиблення та витончення думки, вищі злети художньої творчості, споглядання святих та геніїв—все це вже не відчувається як істинне, реальне життя, все це вже не надихає. Народжується напружена воля до самого життя, до практики життя, до могутності життя, до насолоди життям, до панування над життям. І ця занадто напружена воля до життя губить культуру, несе за собою смерть культури... Існує ніби протилежність між культурою та життям. Усі досягнення культури символічні, а не реалістичні. Цивілізація ж намагається здійснити життя... Культура пов'язана із культом, вона із релігійного культу розвивається, є результатом диференціації культу, розгортанням його змісту... Цивілізація є перехід від культури, від споглядання, від творення цінностей до самого життя, шукання життя, віддання себе її стрімкому потокові, організації життя, зачарування життям... ".

(М.О.Бердяєв)

Спираючись на міркування філософа, чітко проясніть, в чому та чому між культурою та цивілізацією виникає суперечність. Чим саме культура відрізняється від цивілізації? Наскільки ви вважаєте виправданими дані міркування філософа?

Ознайомтесь із іншими підходами до співвідношення культури і Цивілізації.

"Я розглядаю цивілізацію як культурну спільність найвищого рангу, як найширший рівень культурної ідентичності людей... Цивілізація визначається наявністю загальних рис об'єктивного порядку, таких як мова, історія, релігія, звичаї, інститути, а також суб'єктивна само ідентифікація людей ".

(С.Хантінгтон)

"Цивілізація - це перш за все духовне здоров'я науки... Цивілізація передбачає формальні механізми упорядкованої, правової поведінки, а не засновані на чиїсь милості, ідеї чи добрій волі. Це і є умовою соціального, громадянського мислення ".

(М.Мамардашвілі)

Порівняйте позитивні оцінки цивілізації із негативними, спробуйте зробити самостійні, але аргументовані висновки.

"Треба вести мову про етичну чи неетичну культуру, або про етичну чи неетичну цивілізацію, а не про культуру та цивілізацію ".

(А.Швейцер)

Як ви оцінюєте таке трактування проблеми співвідношення культури та цивілізації? Чи згідні ви із тим, що наведені раніше трактування певного протистояння культури та цивілізації є помилковими? - Обґрунтуйте свою позицію.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!