Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3070 Завдання 20 Поняття індивід - особа - особистість

Завдання 20 Поняття індивід - особа - особистість

« Назад

Завдання 20 Поняття індивід - особа - особистість

"Припущення, що людської природи не існує, містить в собі стільки ж небезпек, як і концепція фіксованої людської природи. Якщо немає сутності, спільної для всіх людей, то із цього випливає, що не може бути єдності людей, не можуть бути знайдені цінності та норми, для всіх загальнозначущі, і навіть те, що не мають права на існування такі науки, як психологія та антропологія, предметом вивчення яких постає людина. Було би корисним співвіднести поняття природи або сутності людини із визначенням атрибутів, спільних для всіх людей... Найбільш відомий із цих атрибутів - визначення людини як розумної істоти - homo sapiens... Друге суттєве визначення людини - zoon politicon - істота соціальна... Ще одне визначення людини - homo faber - людина, що здатна творити, виробляти... Нарешті, слід згадати ще про один суттєвий атрибут людини: людина - істота, що здатна продукувати символи, а найбільш важливий символ, який вона створила, - слово ".

(Е.Фром, Р.Хирау)

Перечитайте уважно наведені міркування, проаналізуйте їх та дайте відповіді на такі питання: 1) наскільки є виправданим прагнення окреслити сутність, а також атрибути людини; 2) яка позиція тлумачення людини видається вам більш виправданою - концепція існування єдиної людської природи чи плюралістичності людини; 3) чи можна вважати наведені атрибути людської природи достатніми, найпершими, найважливішими? - Доповніть їх своїми поясненнями.

"Людина є загадка у світі, і найвища, може бути, загадка. Людина є загадкою не як тварина і не як істота соціальна, не як частина природи і суспільства, а як особистість, саме як особистість. Весь світ є ніщо у порівнянні із людською особистістю - із єдиною людською особою, із єдиною її долею ".

(М. Бердяєв)

Означене високе осмислення людської особистості ви схильні підтримати чи заперечити? В якому сенсі можна вважати людську особистість єдиною людською долею?

"Індивідуум є категорія натуралістична, біологічна. Не лише тварина або рослина є індивідуум, але й алмаз, склянка, олівець. Особистість же є категорія духовна, а не натуралістична. Вона належить сфері духу, а не сфері природи, вона утворюється проривом духу в природу. Особистості немає поза роботою над душевним та тілесним складом людини... Особистість є зусилля, що не визначається зовнішнім середовищем. Особистість не є природою так салю, як і Бог не є природою. Одне пов'язане із другим, бо особистість і є образ та подоба Божа. Особистість передбачає існування надособового. Особистості немає, якщо немає нічого над особистістю. Тоді особистість позбавляється свого ціннісного змісту ".

(М. Бердяєв)

Дано, очевидно, релігійне розуміння людської особистості - виявляє її важливі характеристики. Які саме? - Назвіть їх. Окресліть своє бачення значення особистості для людського життя та людської долі. Чим відрізняється людина як особистість від індивідуума?

".. .Найвищий акт особистості полягає в тому, щоби прийняти страждання та смерть, але не зрадити своєму людському покликанню. Особистість народжується в шумить, коли... я набуваю свідомості того, що я с чимось більшим, ніж моє власне життя. Таким є парадокс особистості: людина здобуває себе як особистість, тільки втрачаючи себе як біологічну істоту".

(Е.Муньє)

В якому сенсі особистість є вищою від власного життя людини? На чому базується це вище? Який напрям людським життєвим зусиллям вказує дане розуміння особистості?

"Особистість має несвідому основу, але передбачає загострене самоусвідомлення, усвідомлення своєї єдності у змінах" (М.Бердяєв).

Піп можна вважати несвідомою основою особистості, а що - причиною самосвідомості?

"Можна уяснити смисл терміна індивідуальність через звернення до концепції самості суб'єкта. який заявляє і в кінцевому підсумку виправдовує себе у відносинах до іншого в якості безсумнівної та незамінної особистості. Ця концепція самості, якою би туманною вона не була, доводить самоідентичність людини ".

(Ю.Габермас)

З'ясуйте найперші риси індивідуальності, а також поясніть значення самості для її формування та функціонування. Що таке самість? Якими є її функції? Якщо порівняти такі виявлення людини, як індивід, особистість та індивідуальність, то яке їх співвідношення ви вважаєте найбільш виправданим? - Дайте відповідь на це питання, послуговуючись наведеними в даному завданні текстами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!