Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3069 Завдання 19 Проблема походження людини

Завдання 19 Проблема походження людини

« Назад

Завдання 19 Проблема походження людини

"Я намагався в міру моїх сил довести мою теорію, і, мені здасться, ми повинні визнати, що людина з усіма її шляхетними якостями, із її божественним розумом... словом, з усіма високими здібностями, все ж носить у своїй фізичній будові не знищуваний відбиток низького походження... Найбільше ускладнення, що виникає перед нами, коли ми приходимо до висновку про походження людини, це - високий рівень наших розумових здібностей та моральних якостей. Але колений, хто визнає принципи еволюції, повинен бачити, що розумові здібності вищих тварин є якісно такими ж самими, що і в людини, хоча вони відчутно відрізняються ступенем розвитку та здатні до подальшого вдосконалення".

(Ч.Дарвін)

Яка концепція походження людини представлена у даному уривку? Із чим в ньому ви можете погодитись, а що піддали би сумніву? Дайте критичний аналіз даного твердження.

"Свої власні філософські уподобання я віддаю вічному та необмеженому Всесвіту, в якому якимсь природним шляхом виник творець усякого життя —розум, що суттєво перевершує наш ".

(Ч.Викрамасингхе, інд. астроном)

Як би ви назвали та оцінили дане твердження? Чи можна вважати його автора прихильником еволюціонізму? - Обґрунтуйте свої твердження.

"Теоретично можливі системи, що за складністю та організованістю порівнювані із земною живою речовиною, однак не пов'язані із білково-нуклеїновою основою (субстратом). Логічно уявити собі життя, що не залежить від плоті та крови, а втілене у системах надпровідних контурів або міжзоряних пилових накопиченнях ".

(Ф.Дайсон)

Як би ви назвали та оцінили таку гіпотезу існування життя у Всесвіті? Якою мірою вона, на ваш погляд, виправдана?

"За новітніми даними... останньою природною стихією, що перебуває в основі світобудови, постають так звані торсіонні (скручені) поля, що припускають миттєве розповсюдження інформації. Ці поля скручення пов'язують в єдине ціле всі рівні природної ієрархії... Згідно торсіонної теорії, Всесвіт, як "Супер-ЕОМ",. утворює разом із людським мозком своєрідний біокомп'ютер, що діє у відповідності із торсионними законами... ".

(В.Дьомін)

Охарактеризуйте дане твердження, дайте його критичний аналіз. Що ви поділяєте в такому підході, а що - ні?

"І створив Господь Бог людину із npaxv земного, і вдунув в обличчя її дихання життя, і спита людина душею живою... І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її − чоловіка й жінку створив їх. І благословив їх Бог і сказав: плодіться та розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею, і володарюйте надривами морськими, і над птахами небесними, і над всякою твариною, що живе при землі".

(Біблія, Книга Буття)

Як ви вважаєте, якою мірою Біблійна версія творення людини може бути прийнята сучасною наукою? Чи має вона переваги перед наведеними вище науковими підходами? - Аргументуйте свої твердження.

"Перше, що відкривається мені із очевидністю - це те, що єдність світу має динамічну або еволюційну природу.. .Якщо людину пояснювати, виходячи із матерії, вона стає невідомим членом невирішуваної функції. Чому би не зробити її ключем до Bcecвimу? Чому би не створити фізику, яка виходила би із Духу? Під дією такої простої заміни місць досліджуваних величин уся сукупність земного життя набула форми. Маса живих істот безпорадно розтікаються тисячами різними напрямами, поки їх не пробують розподілити в залежності від анатомічної будови. Але й вона без зусиль проявляє себе, як тільки в ній починають бачити явище постійного руху до більшої самостійності та свідомості. Своє природне місце в цьому русі набуває Думка.. Самий по собі Дух є безперервно зростаюча величина. Людське єство просто є найвищою ембріональною крапкою стадій сходження Духу на землі. Людина відразу опиняється на головній вісі Всесвіту... В силу свого сходження в єдину крапку, космос немазке завершитись на чомусь; він повинен завершитись на Комусь".

(П.Тейяр де Шарден)

Яка позиція виражена у наведеному фрагменті? В чому полягають найперші особливості представленого тут еволюціонізму? Наскільки ви вважаєте виправданим евристичний підхід автора - вимірювати світову еволюцію людськими якостями? Яку проблему еволюції форм буття так чи інакше вирішує даний підхід?

"Суспільній історії людини передувала її природна передісторія: зародки трудової діяльності у людиноподібних мавп, розвиток стадних відносин вищих тварин, розвиток звукових та динамічних засобів сигналізації. Визначальною умовою реалізації цих передумов виникнення людини марксизм вважає працю - виготовлення штучних засобів праці, що й ознаменувало собою перетворення людиноподібної мавпи в людину".

(Філософська енциклопедія, т.5)

Чим відрізняється марксистський еволюціонізм від тих його варіантів, які фігурували вище? Якою мірою сучасна наука підтверджує марксистську позицію? Якою мірою - інші варіанти еволюціонізму?

На завершення розгляду даного питання спробуйте дати загальну оцінку представленим концепціям походження людини, зробити виправданий та обґрунтований вибір на користь тої з них, яка видається вам більше продуманою та докладно доведеною.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!