Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3067 Завдання 17 Структура свідомості, Самосвідомість

Завдання 17 Структура свідомості, Самосвідомість

« Назад

Завдання 17 Структура свідомості, Самосвідомість

Опрацюйте фрагменти творів, в яких розкривається структура свідомості, проясніть для себе відмінності між філософським та психологічним розумінням свідомості.

"Але в чому полягає сутність людини, що нею усвідомлюється? Якими є вирізняльні ознаки справді людського в людині? - Розум, воля й серце. Розвинена людина володіє силою мислення, силою волі та силою почуттів ".

(Л.Фейєрбах)

"Наш поділ психічного на "Воно", "Я" та "Над-Я" позначає крок вперед у нашому уявленні про це психічне єство. Функціональна важливість «Я» має свій вияв у тому, що за нормальних умов воно володіє підходами до динаміки свідомості. У своєму відношенні до "Воно" це «Я» схоже на вершника, який повинен приборкати коня, що перевершує його за силою. Якщо вершник не хоче позбутися коня, то йому не лишається нічого іншого, як вести коня туди, куди кінь хоче. Так «Я» перетворює волю "Воно" у дію. Соціальні почуття засновані на ідентифікації себе із іншими на ґрунті однакового "Над-Я". У ході розвитку заповіді та заборони отців та авторитетів потужно діють в "Над-Я", виконують у вигляді сумління моральну цензуру... З точки зору моралі можна сказати: "Воно " абсолютно аморальне, "Я " прагне бути моральним, "Над-Я" ж може бути надморальним".

(З.Фрейд)

Враховуючи те, що терміном "Я" 3.Фрейд позначає бадьору свідомість, терміном "Воно" - несвідоме, терміном "Над-Я" - надсвідоме, прокоментуйте наведений фрагмент. Спробуйте з'ясувати, якою мірою ви приймаєте міркування 3.Фрейда. Як, на вашу думку, співвідносяться між собою розглянуті вище підходи до структурування свідомості (мислення, чуття та воля - свідоме, несвідоме, надсвідоме)? Спробуйте включити в таке структурування самосвідомість. Для цього ознайомтесь із тим, як подають його філософські авторитети:

"У світі існує та трапляється деяке найпростіше та безпосередньо очевидне буття "я є". Воно не лише розкриває певну залежність всього, що відбувається у світі, від власних дій людини, але й постає вихідним пунктом абсолютної достовірності та очевидності для будь-якого знання. В цьому сенсі людина - це істота, що здатна сказати "я мислю, я існую, я можу. ..". В таких діях світ постає створеним, бо ж вибудовується такий світ, який ти в змозі створити ".

(М. Мамардашвілі)

"Що таке свідомість? В повсякденній мові слово "свідомість" використовується як синонім слова "інтелект" у сенсі - "розумова діяльність". У дійсності свідомість є особлива здібність людини "усвідомлювати" перш за все те, що вона знає, чого не знає та ін. Тільки сама людина може сказати, чи вона свідома в даний момент, чи існує свідомість у дану мить, чи ні. Це значить, що присутність чи відсутність свідомості у людини неможливо перевірити за допомогою спостережень за зовнішніми діями".

(П.Успенський)

"Велич людини - у її здібності мислити. Людина всього лише очерет, найслабше із створінь природи, але вона - очерет мислячий. Щоб її знищити, зовсім не треба всього Всесвіту: досить віяння повітря, краплі води. Але хай навіть її знищить Всесвіт, людина все одно перевищує його, бо усвідомлює, що розлучається із життям і що слабша за Всесвіт, а він нічого не усвідомлює ".

(Б.Паскаль)

"Свідомий психічний стан містить в собі, принаймні, дві сторони: переживання об'єкта та повернення суб'єкта до цього переживання (рефлексія) для його пізнання".

(М.О.Лоський)

Яку роль виконує самосвідомість: а) у діяльності свідомості? б) у людському свідомому самоконтролі? в) у творчому мисленні? г) у самооцінці та осмисленні своєї природи?

Яких переваг набуває людина завдяки здатності самоусвідомлення? Чи можлива, на ваш погляд, свідомість без самосвідомості? Спробуйте відповісти на ці питання, спираючись на твердження сучасного американського філософа:

"Диво і таїна еволюції свідомості полягає в її здатності збільшувати реальність в міру того, що вона сама змінюється та зростає. Свідомість – всього лише результат розгортання еволюції, але результат зовсім надзвичайний. Це світло, що все висвітлює та всюди проникає. Свідомість, постаючи частиною реальності, надсилає промінь світла іншим частинам та, освітлюючи їх, повертається до джерела світла – до себе самої».

(Г.Сколімовські)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!