Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3063 Завдання 13 Сучасна наука про рівні та форми проявів буття, НУДПСУ

Завдання 13 Сучасна наука про рівні та форми проявів буття, НУДПСУ

« Назад

Завдання 13 Сучасна наука про рівні та форми проявів буття

"... космос, в якому знаходиться людина, завдяки нездоланній цілісності свого ансамблю утворює систему, ціле, квант. Систему за своєю множинністю; ціле за своєю єдністю; квант за своєю енергією... ".

(П. Тейяр де Шарден)

Як Ви розумієте названі П.Тейяром де Шарденом загальні закономірності природних процесів з урахуванням особливостей Вашої спеціальності.

Чи згідні Ви з розподілом сфер буття, які пропонуються в наступних двох уривках? Запропонуйте власне бачення розподілу сфер буття.

"Природа розглядається... як Універсум, в якому виділяються три світи-світ природи у власному значенні слова, світ соціуму... і світ цивілізаційних парадигм. Ці світи існують не ізольовано один від одного, а утворюють наче три рівні реальності, що знаменують різні стадії, гілки і напрямки еволюційних процесів у Всесвіті".

(Р. Карпінская, І. Лісєєв, А. Огурцов)

"Ми можемо розрізнити наступні три світи, чи універсуми: по-перше, світ фізичних об 'єктів чи фізичних станів; по-друге, світ станів свідомості, мислительних (ментальних) станів, і, можливо, диспозицій до дій; по-третє, світ об'єктивного змісту мислення, перш за все змісту наукових ідей, поетичних думок та творів мистецтва ".

(К. Поппер)

Які фактори, згідно з В.Вернадським та А.Печчеї, впливають на формування середовища на сучасному етапі розвитку людського суспільства? Які ще, на Вашу думку, фактори можна додати до вказаних? Чи можна сказати, що тепер не буття володіє людиною, а людина - буттям? "... Біосфера в наш історичний момент геологічна швидко переходить в новий стан - в ноосферу, тобто в такого типу стан, в якому повинні знаходити прояв розум та скеровувана ним робота людини як нова небувала на планеті геологічна сила... [Цим] встановлюється якнайтісніший зв'язок між геологічними явищами та історією людства ".

(В. Вернадський)

"Ще кілька десятків років тому світ людини спрощено можна уявити собі як три взаємопов'язані, але достатньо стійкі елементи: Природа, Людина та суспільство. Тепер у цю систему ввійшов четвертий і потенційно неконтрольований елемент-техніка...".

(А. Печчеї)

У сучасній космології фігурує так званий "антропний принцип"; ознайомтесь із його формулюванням.

"Слабкий" варіант антропного принципу виражає лише той факт, що експериментальна відоме поєднання фізичних констант складає необхідну умову життя, і завдяки тому ми маємо можливість спостерігати таке поєднання: адже без нього ми би не існували. "Сильне "формулювання антропного принципу сміливіше і набуває філософського характеру: згідно їй, людина, що спостерігає цей світ, є кінцевою метою всієї сукупності названих елементів та констант. Саме людина надає сенсу космічній еволюції".

(К. Вальверде)

"Антропний принцип... пов'язує між собою фундаментальні параметри нашого всесвіту. Метагалактики, параметри елементарних частинок та факт існування в Метагалактиці людини. До числа необхідних для появи людини космологічних умов належить така: Всесвіт (Метагалактика) повинен бути достатньо великим, площинним, однорідним ".

(В. Козютинський).

Як Ви розумієте „антропний принцип" сучасної науки? Чому, на вашу думку, при визначенні вихідних параметрів буття сучасна наука бере до уваги необхідність появи у даному бутті такої форми життя як людина? Які висновки можна зробити із визнання справедливості антропного принципу? - Ознайомтесь із одним із варіантів такого можливого висновку, який сформулювали англійські вчені Дж.Д.Барроу та Ф.Дж.Типлер:

"У Всесвіті повинна була виникнути розумна обробка інформації; але, одного разу виникнувши, вона вже не зникне ніколи ".

(Дж. Д. Барроу, Ф. Дж.Типлер)

Чи згідні ви із таким висновком? Який власний висновок ви можете запропонувати?

На завершення заняття спробуйте підвести його загальні підсумки та зробити висновки, наприклад, шляхом з'ясування, які з розглянутих вище ідей та положень мають сучасне значення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!