Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3056 Завдання 5 Поняття пізнання, його чинників та складових, НУДПСУ

Завдання 5 Поняття пізнання, його чинників та складових, НУДПСУ

« Назад

Т. 2.: Гносеологія (філософія пізнання)

Завдання 5 Поняття пізнання, його чинників та складових

Звертаючись до наведених нижче фрагментів з філософських творів, спробуйте перш за все отримати загальне уявлення про те, що є пізнання:

"Якщо ми хочемо пояснити феномен людини, то не можемо заплющити очі на факт відкритості і спілкування людини із іншими людьми та оточуючим середовищем в цілому, середовищем, яке можна визначити як тотальність нашого життєвого простору і нашого пізнавального горизонту. Ця очевидна реальність передбачає, що ми пізнаємо інших, світ і самих себе в якості реальних об'єктів. Якщо би це було не так, було би неможливо пояснити людський спосіб дій та співробітництво усіх людей для досягнення спільних цілей..".

(К.Вальверде).

Оцініть особливості пояснення феномена пізнання у наведеному твердженні. Із яких особливостей людини та людської життєдіяльності виводиться тут пізнання? На що воно спрямоване?

"Починаючи міркувати про людську особистість, ми відразу відчуваємо, яку фундаментальну роль виконує пізнання в її житті. Засадою всього нашого духовного життя слугує унікальна здатність пізнання на всіх його ієрархічних сходинках - від простого ознайомлення до проникнення в сутність явищ - прилучення до всього іншого світу. Всі наші бажання і прагнення, наші радощі й скорботи, наша любов та ненависть передбачають наявність пізнання, усвідомлення об'єкта наших бажань, прилучень, любові, знання про нього, розумного сприйняття ".

(Д. фон Гільдебранд)

Поясніть, чим відрізняється друге розуміння пізнання від першого? Яке з них є багатшим, деталізованим? Яке враховує більше аспектів та сторін пізнання? Спробуйте виділити ті людські здібності та властивості, які зараховуються до пізнавальної діяльності.

"Саме із взаємодії суб'єкта та об'єкта випливає дія - джерело пізнання. Вихідним пунктом пізнання постає ні суб'єкт, ані об'єкт, а їх взаємозв'язок, характерний для дії... Відштовхуючись від цієї взаємодії, суб'єкт, розкриваючи та пізнаючи об'єкт, організує дії в струнку систему, яка складається із операцій його інтелекту або мислення ".

(Ж.Піаже)

Спробуйте пояснити, які переваги для осмислення пізнання дає трактування його як взаємодії суб'єкта та об'єкта, а в чому виявляються недоліки такого трактування. Для вирішення останнього завдання скористайтесь ще більш вузьким розумінням сутності пізнання:

"В моїй спробі вирішити проблему адаптації до мого оточення я вдаюсь до винаходів деяких пристосувань, частина з яких виявляються ефективними, і я використовую їх у своєму мисленні".

(П.Бриджмен)

Ознайомтесь також із суто психологічним трактуванням пізнання: "…Пізнавальна активність - це активність, пов'язана із надбанням, організацією та використанням знання. Така активність є характерною для всіх живих організмів, а особливо для людини. З цієї причини дослідження пізнавальної активності складає частину психології, а теорії пізнання постають психологічними теоріями".

(У.Найсер)

Які із наведених версій осмислення пізнання видаються вам найбільш виваженими? Чому? Які з них можна вважати власне філософськими?

Ознайомтесь із положеннями, які намагаються доповнити більш-менш поширені розуміння пізнання зверненням уваги на його особливі виявлення:

"Пізнання має дві спрямованості і два значення: воно є активний прорив до смислу, до істини, що підноситься над світом, і воно є пристосуванням до даного світу, до соціальної повсякденності".

(М.Бердяєв)

Як ви можете пояснити відмінності у наведених різних спрямуваннях пізнання? Як би ви назвали ті складові пізнання, які спеціально підкреслені автором уривка?

"Релігія стверджує, що існує лише одна річ, яка рівнозначна вічності і має в ній сенс - це любов. Насправді ця річ - пізнання ".

(О.Суворов, сучасний російський філософ)

Спробуйте з'ясувати, в якому сенсі пізнання може поставати в окресленні вічності? Чи згідні ви із тим, що сила пізнання є більшою, ніж сила любові? - Аргументуйте свої твердження.

"Відомим є біблійне використання дієслова "пізнавати" у сенсі проникнення в таємницю жінки. Те саме використання є звичайним і для грецької мови, де виявляється контекст слова "знання" як проникнення у заповітне. Це знання як магічне або релігійне вміння, а не самопізнання; це є проникнення в таємниці зовнішнього світу задля оволодіння та використання".

(С.Авєрінцев)

Який аспект пізнання вимальовується в наведеному фрагменті? У чому полягає його важливе значення? Чи згідні ви із трактуванням пізнання через оволодіння? - Поясніть свої твердження. Спробуйте підвести загальні підсумки знайомству із найпершими проявами та визначеннями пізнання. Що ж є пізнання на вашу думку? Які у нього найперші чинники, прояви та функції?

Підводячи підсумок загальному розумінню пізнання, уважно перечитайте наведені нижче судження щодо різноманітних тлумачень пізнання:

"Філософська теорія пізнання пропонує нам ...не одне, а численні і зовсім відмінні визначення [пізнання]: знання і пізнання, говорить нам давня школа догматизму, є відображенням речей, що перебувають поза нашою свідомістю. Ні, - відповідає Марбурзька школа, - пізнання є мисленим конструюванням предметів за внутрішніми законами самого мислення. Пізнання, - говорить знову-таки південно-західна німецька школа, - це формування матеріалу через посередництво судження. Пізнавати - значить утворювати судження, що ведуть до корисних дій, - стверджує прихильник прагматизму. Пізнання за Бергсоном - це природне занурення через чуттєвість у процеси становлення світу. Пізнання - це розуміння зв'язків між: уявленнями, які, як такі, зі свого боку, не є схожими на речі, але у крайньому разі зв'язки речей та зв'язки уявлень є аналогічними, - вважає "критичний реалізм". Пізнання є або описування наочних фактів із мінімумом понять та законів,... або пізнання значить виявлення у чомусь відносно невідомому відомого нам комплексу... - так вчать позитивісти ".

(М.Шелер)

Спробуйте проаналізувати наведені окреслення сутності пізнання, виявити в них позитивні здобутки та недоліки, а також зробити загальний висновок щодо складності та суттєвих рис пізнання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!