Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3052 Завдання 1 Поняття світогляду, Взаємовідношення філософії та світогляду, Особливості філософського мислення, НУДПСУ

Завдання 1 Поняття світогляду, Взаємовідношення філософії та світогляду, Особливості філософського мислення, НУДПСУ

« Назад

Використання першоджерел в опрацюванні теми 

Завдання 1 Поняття світогляду, Взаємовідношення філософії та світогляду, Особливості філософського мислення 

"З одного боку, "світогляд" має філософський смисл. Але... він означає не тільки пізнання світу в цілому, оскільки під цим словом розуміють переконання не лише теоретиків, а й звичайних людей... Світогляд формується самим життям, до науки, поза наукою. Він визначає переконання в релігії, мистецтві, моралі, політиці. У більшості випадків людей цікавлять переконання окремих видатних особистостей, які є в дійсності далекими від філософії. І, нарешті, говорять про світогляд первісних людей, чи про світогляд малорозвинених людей. Є навіть такий вислів як "світогляд дитячої кімнати "...

(Г.Ріккерт, "Система філософії")

На яких рисах світогляду наголошує автор? Які сфери функціонування світогляду представлені в даному уривку та які ви ще можете до них додати? Які види світогляду подаються тут як найперші?

"Світогляд не є продуктом мислення і народжується не просто із волі до пізнання. Розуміння реальної дійсності є важливим моментом у формуванні світогляду, але лише моментом. Світогляд народжується із умов життя, життєвого досвіду та нашого психічного складу", із "життєвого настрою", із "сукупності стимулів та почуттів".

(В.Дільтей)

Який тип світогляду подається в даному уривку? Як ви можете окреслити, виходячи із наведеного фрагмента, на якому ґрунті та з яких складових формується світогляд? Як би ви могли розкрити зміст тої "сукупності стимулів" (що саме це є?), які сприяють формуванню світогляду за реальних умов людської життєдіяльності?

"... Світогляд пов'язують із філософією, коли чекають від філософії впорядкування погляду на життя, на мету життя. Більше того, люди покладають на філософію найважливішу місію ~ дати їм світогляд. ..Ось чому філософія займає виключне місце і в науковому житті, де існує потреба у теоретичній цілісності, і в інших областях, які викликають інтерес до себе ширших людських мас. Якщо б у філософії відняли світогляд у окресленому вище значенні, то багато людей втратили б до неї інтерес"...

(Г.Ріккерт)

Спробуйте на основі даного фрагмента прокоментувати, що саме та завдяки чому філософія додає до звичайного повсякденного світогляду, а також пояснити, які переваги самій філософії надає єдність її зі світоглядом? Якими своїми рисами, позначеними у даному фрагменті, філософія є корисною науці? Які інші області, де може відчуватися вплив філософії, ви можете назвати?

Уважно перечитайте наведений нижче фрагмент; на які особливості зв'язків філософії та світогляду у ньому падає наголос? Спробуйте чітко виділити, що саме дає філософія для формування виправданого та дієвого світогляду.

"Філософія з давніх давен була не лише загальним розмірковуванням, вона давала стимул, проголошувала кодекс цінностей, надавала людському життю смислу та цілі, подавала людині світ, в якому вона відчувала себе захищеною, - одним словом, давала їй світогляд. Загальне розмірковування ще не є світоглядом, для світогляду необхідні стимули, які б діяли на людину в її цілісності і випливали б із її цілісності. Філософи не були просто спокійними, безвідповідальними спостерігачами, вони були двигунами та конструкторами світу. Таку філософію ми називаємо пророчою філософією. Вона суттєво відрізняється від загального розмірковування тим, що вона дає світогляд, вказує смисл та значення життя, пропонує зведення цінностей в норми належного. Тільки така філософія має право називатись філософією, якщо ми хочемо, щоб слово "філософія " звучало шляхетно та мужньо".

(К. Ясперс)

Які особливості філософського мислення означені у поданих визначеннях?

"Філософи − це люди, які здатні осягнути те, що є вічним та тотожним самому собі, а інші цього не можуть, і застрягають на місці, розгублюючись серед нагромадження різноманітних речей".

(Платон)

Як ви можете інтерпретувати те, "що є вічним та тотожним самому собі"? Що це, на вашу думку? Де і як ви можете стикатись із подібним у своєму житті?

"Філософія є наука про відношення всякого знання до сутнісних цілей людського розуму". "Філософ - це не просто митець, що вдало оперує концепціями, а законодавець, що задає правила роботи людському розуму ".

(І.Кант)

 Чи погоджуєтесь ви із тим, що філософ задає правила роботи людському розуму? Як та в якому сенсі можна пояснити це твердження? Аргументуйте свою відповідь на ці питання.

"... Філософія продовжує... вирішувати своє власне безкінечне завдання - вільної та універсальної теоретичної рефлексії, що охоплює всі ідеали та всезагальний ідеал, тобто універсум усіх норм ".

(Е.Гуссерль)

Порівняйте це положення Е. Гуссерля із попереднім твердженнями Платона і Канта, виділіть в них спільне та відмінне.

"Для людини, головною складовою якої є розум, на першому місті повинно стояти піклування про здобування... мудрості. На шляху до мудрості розум проходить певні ступені. Перший ступінь включає лише ті поняття, які завдяки власному природному світлу настільки є ясними, що можуть бути отримані і без роздумів. Другий ступінь охоплює все те, що дає нам чуттєвий досвід. Третій — те, чому нас вчить спілкування з іншими людьми... На четвертому місці читання книг..., що написані людьми, які є здатними наділити нас добрими настановами. Вся мудрість, якою зазвичай володіють, здобута, на мій погляд цими чотирма способами... Але в усі часи були великі люди, що намагалися приєднати п'ятий ступінь мудрості, більш високий та правильний. ..,бо шукали перші причини та істинні начала, із яких виводили пояснення всього доступного для пізнання. І ті, хто прагнув цього, отримали, переважно, ім'я філософів".

(Р.Декарт)

У чому вбачає Р.Декарт перевагу та істинне завдання філософії? Якою мірою ви можете із цим погодитись? Як ви розумієте заклик шукати перші причини та істинні начала? Чи можете ви навести приклад таких?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!