Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3051 Тематика наукових робіт по філософії, НУДПСУ

Тематика наукових робіт по філософії, НУДПСУ

« Назад

Тематика наукових робіт по філософії

 1. Софійний та епістемний способи філософського мислення.

 2. Філософія як дискурс та спосіб життя.

 3. Віра і знання: проблема розмежування.

 4. Філософія як спосіб самовизначення людини в сучасному світі.

 5. Ставлення сучасної молоді до філософії.

 6. Роль і місце курсу філософії у вищих навчальних закладах.

 7. Сучасні форми міфології.

 8. Основні принципи сучасної наукової гносеології.

 9. Проблеми гуманізації сучасної науки.

 10. Роль інтуїції в пізнанні, творчості, повсякденному житті.

 11. Напівправда: її природа та соціальні функції.

 12. Особливості розуміння істини в науці, релігії, філософії, буденному житті.

 13. Класична, некласична та постнекласична ситуація в науковому пізнанні.

 14. Розуміння, його природа та форми.

 15. Синергетика як сучасний проект наукової та філософської концепції розвитку.

 16. Проблема пізнання буття в творчості Хайдеггера.

 17. Проблема єдності світу, його розмірності і безкінечності.

 18. Світ та форми його існування.

 19. Особливості сучасних поглядів на ґенезу та будову Всесвіту.

 20. Релігійна, міфологічна, наукова моделі пояснення світу: конфлікт чи взаємне доповнення?

 21. Культурний час і простір: форми, вияви, особливості.

 22. Особливості духовного буття сучасного українця.

 23. Аналіз концепцій самоорганізації світу.

 24. Теорії, що пояснюють функціонування свідомості.

 25. Концепція актів свідомості та матеріалістична теорія відображення: конфлікт чи доповнення?

 26. Специфіка ідеального та його зв’язок з свідомістю.

 27. Ментальність та свідомість: точки дотику.

 28. Роль свідомого та несвідомого в духовному житті людини.

 29. Діалектика зв’язку соціуму, психіки та свідомості.

 30. Свідомість у контексті відношень людини до світу та власного тіла.

 31. Особливості “екзистенційної” свободи людини.

 32. Специфіка духовного буття людини.

 33. Чи продовжується еволюція людини і людства в наш час?

 34. Сутність і форми сучасного гуманізму.

 35. Феномен натовпу та його вплив на поведінку особистості.

 36. Система цінностей сучасної молоді.

 37. Основні цінності сучасного українського суспільства.

 38. На Вашу думку конфлікт поколінь – конфлікт цінностей?

 39. Проблема єдності цінностей в українському суспільстві.

 40. Єдність і протистояння духовних і матеріальних цінностей.

 41. Підходи до осмислення проблеми мети і сенсу життя.

 42. Українська духовна культура – діалектика національного та загальнолюдського.

 43. Культурно-цивілізаційний поступ України.

 44. Тенденції розвитку культури в сучасному світі.

 45. Особливості формування української національної культури.

 46. Взаємозв’язок моралі та культури.

 47. Культура і цивілізація: конфлікт чи єдність?

 48. Проблема сенсу та спрямованості історії.

 49. Суперечності сучасного світу і моделювання майбутнього.

 50. Сценарії майбутнього людства.

 51. Історія України: реалізація лінійної чи нелінійної моделі історії?

 52. Особливості соціальної структури українського суспільства.

 53. Сучасний стан та прогнози розвитку українського суспільства.

 54. Нація як соціально-культурний феномен.

 55. Фактори самовизначення сучасної української нації       

 56. Труднощі та перспективи становлення українського етносу.

 57. Антична філософія та західноєвропейська культура: пошук ідентичності.

 58. Натурфілософія та сучасна наука про будову Всесвіту та речей.

 59. Ідеальна держава Платона й сучасні теорії держави: набутки і втрати.

 60. Ідеї неоплатонізму як фундамент подальшого розвитку природознавства.

 61. Проблема впливу античної філософії на християнство.

 62. Віра і знання: проблема розмежування в Середньовіччі та сучасності.

 63. Роль релігії в культурі.

 64. Наука і релігія: протистояння і точки дотику.

 65. Чи зберегла свою актуальність середньовічна філософія?

 66. Ідея нескінченності в Середньовіччя, Відродження та сучасності.

 67. Сучасна суперечка номіналістів та реалістів.

 68. Філософський сенс заповідей Христа.

 69. Принцип універсального сумніву Р. Декарта і сучасна наука.

 70. Вплив наукової революції XVI-XVII ст. на подальший розвиток філософії.

 71. Історичне значення раціоналістичної методології.

 72. Теорія природних прав людини: історичний та сучасний контекст.

 73. Німецька класична та сучасна філософії: діалог чи протистояння?

 74. Чи можлива діалектична логіка як наука про мислення?

 75. Етика обов’язку Канта та сучасні етичні концепції.

 76. Вчення про свободу Канта та Гегеля: єдність та відмінність.

 77. Марксистсько-ленінська філософія – міф чи реальність?

 78. Вчення про людину в раціоналістичних та ірраціоналістичний філософія XIX-XXI ст.

 79. Людське буття як герменевтична проблема.

 80. Воля до влади як принцип сучасної дійсності.

 81. Гуманістичний потенціал екзистенціалізму.

 82. Шляхи реформування марксизму.

 83. Життєвий простір згідно Е. Гуссерля.

 84. Світоглядні аспекти вчення З. Фрейда.

 85. Філософія після 11 вересня 2001 р.: новітні тенденції розвитку.

 86. Світоглядний конфлікт християнства та язичництва.

 87. Схоластична традиція та філософія Києво-Могилянської Академії.

 88. Філософія Григорія Сковороди та Сократа: паралелі та протилежності.

 89. Спільні ідеї української та російської релігійної філософії.

 90. Особливості та тенденції сучасної української філософії.

 91. Софійність української філософії.

 92. Сучасна українська філософія та теологія.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!