Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3049 Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань з курсу Філософія, НУДПСУ

Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань з курсу Філософія, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Кафедра філософії та політології

 

Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань з курсу Філософія 

для підготовки бакалаврів

з усіх напрямів та спеціальностей

денної форми навчання

статус дисципліни – нормативна

  

Ірпінь 2012

 

Методичні рекомендації складено на основі Робочої навчальної програми курсу “Філософія” для підготовки бакалаврів усіх напрямів та спеціальностей, затвердженої в 2011 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Окрім лекційних та семінарських годин в курсі Філософія передбачається відповідна кількість годин на індивідуальну роботу. Ці години передбачають розгляд додаткових питань, що дозволяють краще освоїти філософський курс. В порівнянні з питаннями, що виносяться на лекцію та семінар, питання індивідуальної роботи мають на меті уточнити, конкретизувати та поглибити знання та вміння студента. Індивідуальна робота з Філософії передбачає виконання студентами на вибір одне практичне завдання.

Перша форма індивідуальної роботи полягає у написанні есе. Цю роботу вирізняє актуальність, проблемність та самостійність виконання. Перелік тем для виконання творчої роботи складено на основі Робочої навчальної програми з Філософії, методичних рекомендацій до виконання самостійної роботи, опорного конспекту лекцій та підручника. Вони охоплюють усі теми курсу. Джерелами для написання есе виступають наукові, філософські тексти. Воно передбачає вміння осмислити актуальну та сучасну тему, проаналізувати існуючу проблему, викласти її основні положення, узагальнити основні ідеї, підібрати літературу. Вітається вияв самостійності при опрацюванні тем індивідуальної роботи, прагнення до власних узагальнень та висловлення обґрунтованих ідей. Твори з Інтернету та тексти відверто компілятивного характеру не приймаються.

Друга форма індивідуальної роботи побудована так, що до тем курсу по теоретичній та практичній філософії складені завдання кожне з яких має свою окрему назву. Це завдання містить достатньо уривків філософських першоджерел, що належать відомим філософам. Індивідуальне завдання полягає у тому, що кожен студент отримує одне завдання по певній темі, яке необхідно уважно прочитати, проаналізувати, прокоментувати та дати розгорнутий виклад-пояснення завдання. При виконанні цього завдання вимагається, спочатку виявити і викласти ідеї самого автора, а потім зробити власні висновки та узагальнення прочитаного.

Для якісного виконання індивідуального завдання студент має ознайомитися з наступною пам’яткою:

  1. Уважно декілька разів прочитайте наведені нижче уривки із творів видатних філософів. Усі вони підібрані під певну тему і розкривають окреме питання цієї теми. У методичці приведено достатньо текстів, щоб скласти уявлення про багатоманітність поглядів та підходів у вирішенні філософської проблеми.

  2. Для допомоги у виконанні індивідуального завдання використовуйте запитання в кінці текстів. Вони сформульовані спеціально для кожної цитати. Для зручності краще спочатку уважно перечитати усі тексти, потім повернутися до першого. Ретельно виявіть основні ідеї і запишіть їх, потім перейдіть до другого тексту і прочитавши запишіть ідеї автора та власні роздуми. Зрештою узагальніть усі ваші записи і роздуми в одну роботу.

  3. Загальне завдання − виявіть та передайте своїми словами суть закладених авторами оригінальних ідей. Задача полягає в тому, щоб виявити задум мислителів, а не нав’язувати текстам власні інтерпретації. Для цього варто ознайомитися із загальними рисами філософської позиції авторів. Для виконання індивідуального завдання необхідно використовувати цитати і посилатися на різних авторів, щоб продемонструвати володіння матеріалом. Індивідуальна робота без використання посилань не може бути високо оціненою.

  4. Аргументуйте своє розуміння наведених текстів та дайте їм власну інтерпретацію та оцінку. Обов’язково обґрунтуйте власну позицію, поясніть свою думку. Робота без власної думки вважається не творчою. Ви можете не погоджуватися з думкою філософа, обґрунтовано критикувати її.

  5. Зробіть висновок в якому б в узагальненому вигляді викладалася суть індивідуального завдання, стисло підсумовувалися загальні положення теми, висновки до яких Ви прийшли.  

  6. Оформлення роботи передбачає титулу, основний текст та висновки. Об’єм роботи складає біля 5-10 сторінок рукописного тексту набраного на комп’ютері. Відверто компілятивні роботи не приймаються. 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання з Філософії: 

1.

глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція

9-10 балів

2.

обґрунтоване розкриття проблеми                                                

7-8 балів

3.

тема розкрита неповно                                                                    

5-6 балів

4.

реферат суто компілятивного рівня

3-4 бали

5.

розкритий лише окремий аспект

1-2 бали

6.

реферат не зарахований

0 балів

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!