Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3032 Зміст, оформлення і обсяг пояснювальної записки дипломного проекту, Дизайн, КНУКіМ

Зміст, оформлення і обсяг пояснювальної записки дипломного проекту, Дизайн, КНУКіМ

« Назад

Зміст, оформлення і обсяг пояснювальної записки дипломного проекту, Дизайн 

В методичних вказівках приведено приблизний розподіл обсягу пояснювальної записки і найменування розділів.

В зв’язку з тим, що тематика ДП щорічно поновлюються і доповнюються з урахуванням нових досягнень в перукарській галузі, з урахуванням вимог сучасної моди, припускаються відхилення від приблизної розбивки обсягу розділів пояснювальної записки, від найменувань розділів у середині основних частин. За розсудом керівника ДП можливе виключення деяких розділів творчої частини і заміна їх іншими, відповідно до теми ДП.

Пояснювальна записка повинна складатися із 55-60 стандартних аркушів друкованого тексту на одній стороні аркуша (формат А-4), містити в собі вступну, творчу та технологічну частини і ілюстровані малюнками та схемами, розміщеними в додатках за наскрізною нумерацією. Необхідно додержання встановлених полів і основних написів на комп’ютері (шрифт: 14 кегель, полуторний інтервал).

Перед пояснювальною запискою розміщується титульний аркуш з темою ДП (аркуш 1, але нумерація на ньому не ставиться), аркуш із змістом дипломного проекту

Кожна частина дипломного проекту повинна розпочинатись з нового аркуша і мати порядковий номер, позначений арабською цифрою з крапкою (Наприклад: Вступ., 1. Творча частина., 2. Технологічна частина., Висновок.).

Підрозділи в середині кожної частини також повинні мати порядковий номер в межах частини, позначений арабськими цифрами з крапками (1.1, 1.2., 1.3. і т.д.), але не починаються з нового аркуша, а продовжуються на поточному аркуші. Винятком може бути те, що залишається знизу аркуша дуже мало місця і крім назви підрозділу текст не вміщується. В цьому випадку знизу залишається трохи вільного місця, а назва розділу переноситься на наступний аркуш.

В тексті пояснювальної записки необхідно показати літературу, що використали для тезисів. Наприклад, “________________” (літ. 3. стор. 5-6).

В кінці пояснювальної записки, після висновку та додатків, розміщуються аркуш “ЛІТЕРАТУРА”, де наводиться перелік використаної літератури, нормативних довідників, експрес-інформації (не менше ніж 10 джерел).

Малюнки, що входять до складу пояснювальної записки, підписуються автором дипломного проекту і консультантом графічної частини. Зверху справа вказується: ДОДАТОК 1, 2 ... Знизу посередині малюнок нумерується: МАЛЮНОК – 1, 2, ... 14 і т.д. Технологічна карта з позиціями підписується: Рисунок 1а, 1б, ... і т.д. В тексті повинні бути посилання на малюнки та позиції технології виконання розробленої зачіски.

Другий аркуш ДП вміщує зміст пояснювальної записки. Оформлення “Змісту” виконується згідно ДСТУ оформлення ДП: справа необхідно вказувати арабською цифрою номер сторінки до кожного розділу ПЗ, висновку, додатків, літератури. У змісті мають бути порядкові номери і назви розділів, а при необхідності, пунктів. Номери пишуться на рівні абзацу. Перша цифра номеру підрозділу пишеться під цифрою номеру розділу. Друга цифра (номер підрозділу) пишеться в строку після крапки першої цифри. Підкреслювати назви не дозволяється.

Список літератури повинен складатись не менш ніж з 10 джерел.

Малюнки та схеми, що входять до складу пояснювальної записки підписуються консультантом. Малюнки, що розташовуються в середині розділів не є помилкою.

Зміст ДП

Вступ

Творча частина

1.1. Дослідження сучасних і перспективних напрямків моди

1.2. Дослідження характерних рис образу згідно теми Дипломного проекту

1.3. Розробка моделі зачіски, та її композиційний розбір згідно теми ДП

2. Технологічна частина

2.1. Технологія виконання створеної зачіски

2.2. Технологія виконання креативного - постижного виробу

2.3. Технологія виконання візажу (фейс-, боді- арту)

2.4. Технологія виконання допоміжних аксесуарів

2.5. Обґрунтування виробу і характеристика парфумерно-косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання розробленого образу

Висновок

Додатки

Література

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!