Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3027 Вибір теми, складання списку літератури та плану курсової роботи, Економіка і підприємництво, НУДПСУ

Вибір теми, складання списку літератури та плану курсової роботи, Економіка і підприємництво, НУДПСУ

« Назад

2. Вибір теми, складання списку літератури та плану курсової роботи, Економіка і підприємництво

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему курсової роботи згідно з тематикою курсових робіт для спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит", розробленою та затвердженою цикловою комісією. Обрана тематика може підлягати періодичному перегляду, якщо цього потребують певні зміни в умовах розвитку фінансово-кредитної системи країни За необхідності студент може отримати консультацію керівника.

Тема курсової роботи має бути актуальною, відображати повний спектр діяльності за сучасних умов розвитку фінансів і економіки. Кожному студентові при виборі теми слід врахувати чинні власні напрацювання, а саме: наслідки навчально-дослідницької роботи, тем доповідей на круглих столах, конференціях. З метою отримання науково обґрунтованих висновків та пропозицій, формулювання теми курсової роботи повинно супроводжуватися чітко визначеним колом питань. Перед написанням курсової роботи необхідно переконатися у достатній наявності відповідних інформацій­них джерел (законів та інших нормативних документів, основної та додаткової літератури). Це дасть можливість накопичувати за певний період законодавчі та нормативні документи, більш детально вивчати спеціальну літературу.

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової ро­боти, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку підручників, статей, законів та інших нормативних документів. Для складання списку рекомендується використовувати такі каталоги:

  • систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури бібліотеки коледжу;

  • каталог періодичних видань, довідників і нормативних ма­теріалів - у читальному залі бібліотеки;

  • систематичні каталоги інших бібліотек.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в журналах "Фінанси України", "Економіка України", "Фінансова система", "Економічний часопис", а також у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бізнес", "Галицькі контракти" та ін. Законодавчі акти публікуються у "Відомостях Верховної Ради України" та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України. З метою прискорення роботи доцільно користуватися повним переліком статей, який друкується в останньому річному номері журналу.

Після обрання теми курсової роботи, вона закріплюється за студентом, обов'язково повинна бути затверджена та підписана керівником. Завдання на курсову роботу оформляється в одному примірнику, який підшивається до курсової роботи.

Наступним етапом розроблення геми є складання плану роботи.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних до­кументів, статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем - керівником курсової роботи.

План - це основа роботи, тому його складання є одним із най­важливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми

Після узгодження плану студент починає писати курсову роботу. Під час її написання план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджуються з керівником.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!