Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3025 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Економіка і підприємництво, НУДПСУ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Економіка і підприємництво, НУДПСУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Економіка і підприємництво

для підготовки молодших спеціалістів

за галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво”

 спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит”

 

Ірпінь 2013 р.

 

Методичні рекомендації складені на основі навчальних програм відповідних фінансових дисциплін, затверджених у 20__ н.р.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії фінансових дисциплін, протокол № 1 від „29” серпня 2013 р.

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні рекомендації до виконання курсової роботи для підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 „Економіка і підприємництво” спеціальності 5.03050801 «Фінанси та кредит» 

Методичні рекомендації включають: загальні положення щодо виконання курсової роботи, вибору теми, складання списку літератури та плану роботи; орієнтовну структуру курсової роботи, загальні рекомендації до виконання окремих структурних частин курсової роботи та детальну інформацію щодо нумерації, оформлення таблиць, ілюстрацій, списку використаної літератури та додатків до курсової роботи.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичного та практичного матеріалу навчального курсу та оволодіння навичками проведення досліджень із застосуванням сучасних методів економічного та фінансового аналізу.

Методичні рекомендації відповідають вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України та вимогам до методичних матеріалів вищих навчальних закладів. 

Рецензент

М.Д. Бедринець, к.е.н, доцент кафедри фінансів Національного університету ДПС України

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів.

Мета курсової роботи - допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у навчальному процесі.

Курсова робота - це важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері суб'єктів господарської діяльності, системи оподаткування державних фінансів, міжнародних фінансів, страхового і фінансового ринку.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами у процесі вивчення дисциплін фінансового напряму, є глибокими і фундаменталь­ними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання обраної теми, застосовувати здобуті знання при дослідженні теми роботи, систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Ці рекомендації покликані допомогти студентам насамперед в оформленні курсових робот. В їх основі є державні стандарти і нормативні матеріали, що стосуються оформлення курсових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!