Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3023 Задачі, ІІ варіант, Економіка підприємства

Задачі, ІІ варіант, Економіка підприємства

« Назад

Задачі, ІІ варіант, Економіка підприємства

Задача 1. Уряд розглядає питання про надання допомоги виробникам зерна через встановлення цільової ціни на рівні 180 $ / т. Пропонується два варіанти: або закупки державою зерна на ринку, або компенсація недоотриманих виробниками доходів внаслідок різниці між ринковою ціною та цільової ціною.  Визначте, який із варіантів буде найбільш економічним щодо  використання державних коштів – прямі державні закупки чи дотації?   Умови пропозиції виражені у рівнянні: QS = 2Р – 120, де QS – величина пропозиції, Р –ціна. Умови попиту виражені рівнянням:  QD = 840 – 4Р, де QD – величина попиту, Р - ціна. 

Задача 2Маркетингові дослідження дали наступні результати:

  • еластичність попиту по ціні на шампунь сорту А становить: Еd=-5;

  • еластичність попиту по ціні на шампунь сорту В становить: Еd=-2;

  • перехресна еластичність попиту на шампунь сорту А по ціні товару В становить: ЕАВ=+3,5;

  • еластичність попиту на шампунь цих марок по доходу становить: ЕАІ=1,8; ЕВІ=2,5;

1) Визначте:

  • як зміниться обсяг попиту на шампунь А, якщо ціни на марку В зменшаться на 6%.

  • як зміниться обсяг попиту на шампунь А і В, якщо доход покупців зросте на 7%.

  • як зміниться обсяг попиту на шампунь В, якщо ціни на марку В зменшаться на 15%.

  • як відреагують покупці шампуню А на збільшення цін на 9%.

2) Опишіть як зміниться виручка виробника у кожному конкретному випадку? 

Задача 3. Виробнича функція фірми має вигляд: . Ціна одиниці ресурсу Х дорівнює 10 млн.грн., а ресурсу У – 20 млн.грн. Фірма володіє грошовими коштами у розмірі 40 млн.грн.

Визначте максимально можливий обсяг виробництва. 

Задача 4. Гранична корисність апельсин описується формулою: MUm = 40-5Qm, де Qm – кількість апельсин, кг.

Гранична корисність яблук: MUx=20-3Qx , Qx - кількість яблук. Ціна одного кг апельсин становить 5 гр.од., ціна одного кг яблук - 1 гр.од. Загальний дохід споживача, який витрачається на ці товари становить 20 гр.од. на тиждень. Яку кількість апельсин і яблук споживає споживач? 

Задача 5. Функція сукупних витрат підприємства визначається формулою: функція попиту на його товар має вигляд: P=15-2Q? Визначте, якою повинна бути рівноважна ціна товару на ринку, щоб підприємство отримувало нормальний прибуток?

Задача 6. В галузі функціонує 20 фірм. Функції витрат кожної з них однакові і дорівнюють TC=3qі3-2qі2+ qі. Визначте при якій ринковій ціні і сукупному галузевому обсяг виробництва ринок буде знаходитись у стані довгострокової галузевої рівноваги. 

Задача 7. На рисунку представлена модель ламаної кривої попиту на продукцію олігополіста. 

а) Поясніть дану ситуацію з точки зору олігополіста і обгрунтуйте його господарську стратегію.

б) Припустимо, що граничні витрати олігополіста постійні 3,5 гр. од.

Який обсяг випуску вибере олігополіст і яку ціну він встановить на свій товар?

в) Якщо граничні витрати збільшились до 5 гр. од., то як зміняться обсяг випуску і ціна на продукцію олігополіста?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!