Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3016 Завдання для контрольних робіт, Варіант 9, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Завдання для контрольних робіт, Варіант 9, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

ІХ варіант

Задача 1. Комерційний банк видав кредит у сумі 10 тис дол. під складні проценти 6% річних. Визначити розмір погашувального платежу, якщо термін користування кредитом становить 4 роки.

 

Задача 2. Сім’я використовує 3 кг масла в місяць по ціні 1 500 гр. од. за 1 кг. Коефіцієнт еластичності попиту на масло по ціні Ер = -0,5. Як зміняться затрати сім’ї на масло, якщо його ціна збільшиться на 10 %?

 

Задача 3. Припустимо, що уряд ввів податок на продаж цигарок у розмірі 1 гр. од. з пачки, що привело до зміщення кривої пропозиції з S1 до S2 як показано на малюнку.

Дайте відповіді на питання:

а) Який сукупний дохід від податку?

б) Поясніть, чому рівноважна ціна цигарок не підвищилася на 1 гр. од. (на величину податку).

в) Припустимо, що замість податку уряд прийняв закон, який обмежує продаж цигарок в країні до 4 млн. пачок за період. Якою у такому випадку буде ціна пачки цигарок?

г) Який варіант такої політики уряду вигідніший для продавця цигарок: податок чи квота (обмеження продажу)? А для покупця?

 

Задача 4. Якою повинна бути зрівноважена ціна товару на ринку, щоби підприємство, функція витрат якого 

отримувало нормальний прибуток, якщо функція попиту на цей товар має вигляд P=15-2*Q?

 

Задача 5. Залежність між попитом на продукцію монополіста і загальними витратами така:

Випуск в одиницю часу (шт.)

Ціна (гр. од.)

Загальні витрати

(гр. од.)

1

15

20

2

14

21

3

13

22

4

12

24

5

11

27

6

10

30,5

7

9

35

8

8

41

а) при якому обсязі випуску монополіст максимізує прибуток? Яку ціну на продукцію він встановить?

б) покажіть графічно криві загального доходу і загальних витрат, криві граничного доходу і граничних витрат. Проаналізуйте одержану залежність.

 

Задача 6. На ринку певного товару встановилась ціна 4 гр. од., якій відповідає рівноважна кількість в 60 тис. шт. Еластичність попиту в даній точці складає (-2/3), а еластичність пропозиції. Держава встановила максимальну ціну, що рівна 3 гр. од. Визначити величину дефіциту, якщо попит і пропозиція представлені лінійними функціями.

 

Задача 7. Виробнича функція фірми дорівнює Q=K1/4*L3/4 . Ціна капіталу становить 4 тис. крб., ціна праці - 12 тис.крб. Яку кількість капіталу і праці повинна використовувати фірма для випуску 300 тис. одиниць продукції?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!