Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3013 Завдання для контрольних робіт, Варіант 6, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Завдання для контрольних робіт, Варіант 6, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

VІ варіант

Задача 1. Функція попиту на товар на внутрішньому ринку описується рівнянням: QD = 100 - 2Р. Функція пропозиції: QS = -50 + 3Р, де QD - обсяг попиту; QS - обсяг пропозиції; Р - ціна товару, гр. од. Світова ціна на даний товар встановилась на рівні 20 гр.од. Визначте: а) розмір імпорту в країну, якщо держава не встановлює мито і квоти, а також як зміниться обсяг пропозиції вітчизняних виробників і імпортні ставки при: 1) введенні мита в розмірі 6 гр.од. за одиницю товару; 2) введенні митної квоти в розмірі 30 шт.

 

Задача 2. Ринок абрикос у Київському регіоні характеризується наступними функціями попиту і пропозиції (Q в кг на день): QD = 3550 - 266Р, QS = 1800 + 240Р.

Функція попиту на абрикос на ринках Києва: QD = 1000 - 46Р. Попит на абрикоси на ринках Київській області скоротився на 40%.

а) Визначте нову функцію попиту на абрикоси у Київському регіоні.

б) Визначте, як вплинуло падіння попиту в області на доходи продавців абрикос?

в) Припустимо, що держава встановила нижню межу ціни на всі абрикоси на рівні 3 гр.од. і закупила їх надлишок, що утворився на ринку. Яку кількість і на яку суму вона повинна закупити абрикос.

 

Задача 3. Споживач весь свій дохід у 200 гр. од. витрачає на придбання товару Х за ціною 10 гр.од. і У за ціною 20 гр.од. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць товару Х і 4 одиниці товару У. Побудуйте графік і позначте точку рівноваги. Проілюструйте збіль-шення ціни товару Х до 20 гр.од. і зниження ціни товару У до 5 гр.од. Побудуйте лінію «ціна-споживання». Використовуючи лінію «ціна-споживання», побудуйте криву попиту споживача на товар Х.

 

Задача 4Виробнича функція фірми задана формулою: QL=4L. Обсяг попиту на продукцію: Q=16-P. Функція пропозиції праці має вигляд: LS=PL+2.  Знайти обсяг використання праці та ціну праці, а також обсяг виробництва продукції та ціну на неї, якщо: а) фірма є монополістом на ринку благ і досконалим конкурентом на ринку ресурсів; б) фірма є досконалим конкурентом на ринку благ і монополістом на ринку ресурсів.

 

Задача 5. Відомо, що ринок бензину у деякій країні знаходиться в умовах досконалої конкуренції, а попит на бензин описується рівнянням QD=200-20Р. Середні витрати типової бензоколонки дорівнюють АС=5+(Q-5)2. Яка кількість бензоколонок повинна функціонувати в галузі у довгостроковій перспективі?

 

Задача 6. Монополіст протягом деякого періоду виробляє Q одиниць продукції, а загальні витрати виробництва ТС = f(Q).

Залежність між ціною Р і обсягом випущеної продукції Q, яку можна продати по цій ціні Р = f(Q). Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальний:  ТС = 1/48 • Q2 + 24Q + 100;            Р = 36 - 1/8 • Q;                                                                                              

Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальний:

 

Задача 7. Виробнича функція фірми . Фірма є монополістом на ринку продукції, де функція «ціна-збут» має вигляд: Ринок праці з боку пропозиції є монополією, причому функція пропозиції праці має вигляд: . Знайдіть оптимальний обсяг використання праці фірмою та ціну праці, яку визначає фірма.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!