Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3006 Тема 18 Неспроможність ринку, асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Тема 18 Неспроможність ринку, асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Тема 18 Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

(13 год)

Лекція 18. Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

 1. Прояви неспроможності ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага.

 2. Економічний зміст позитивних та негативних екстерналій (зовнішніх ефектів). Суспільні та приватні витрати (вигоди).

 3. Шляхи корекції неспроможності ринку. Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

 4. Неефективність ринку внаслідок асиметричної інформації.

 5. Поняття суспільних благ. Попитна суспільні блага та ефективний їх обсяг.

 6. Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. 

Практичні заняття

 1. Поняття фіаско ринку. Асиметрична інформація на ринку: сутність і значення.

 2. Страхування і ринок кредиту як приклади асиметричної інформації.

 3. Асиметрична інформація на ринках праці: теорія ефективної зарплати.

 4. Поняття та економічний зміст «зовнішніх ефектів» (екстерналії). Інтерналізація «зовнішніх ефектів». Теорема Коуза.

 5. Економічна роль держави в ринковій економіці і теорія суспільного вибору. 

Завдання для самостійної роботи

(10 год.)

 1. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання.

 2. Світовий досвід державного регулювання підприємницької діяльності. 

Література [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!