Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3004 Тема 13 Ринок ресурсів та Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Тема 13 Ринок ресурсів та Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Тема 13 Ринок ресурсів та Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур

(17 год)

Лекція 13. Ринок ресурсів, Попит підприємства на ресурси в різних типах ринкових структур

 1. Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. Попит на фактори виробництва. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.

 2. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Обґрунтування рішення про найм додаткової робочої сили. Ринкова пропозиція праці на ринку досконалої конкуренції. Рівновага на ринку праці.

 3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Особливості монопсонічного та олігопсонічного ринків праці.

 4. Попит та пропозиція капіталу. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами.

 5. Специфіка формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рівновага на ринку землі. Рента. Ціна землі як капіталізована рента. Види ренти. Орендна плата за землю. 

Практичні заняття

 1. Значення формування цін на економічні ресурси. Похідний попит на ресурси у відповідності з теорією граничної продуктивності. Правило використання ресурсів. Попит на ресурс в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.

 2. Оптимальне співвідношення ресурсів: мінімізація витрат та максимізація прибутку.

 3. Заробітна плата як факторний доход. Фактори, що визначають загальний рівень зарплати. Попит, пропозиція і рівновага на конкурентному ринку праці. 

Завдання для самостійної роботи

(12 год.)

 1. Функціональний розподіл результатів виробництва.

 2. Особливості формування сукупного попиту на ринку факторів виробництва.

 3. Економічні ресурси України.

 4. Ринок економічних ресурсів та матеріально-технічне забезпечення підприємств України.

 5. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.

 6. Двостороння (двобічна) монополія на ринку праці та визначення реального рівня заробітної плати.

 7. Капітал як фактор виробництва. Попит і пропозиція капіталу та рівень доходу на капітал.

 8. Динаміка і структура інвестицій в Україні.

Література [1, 2, 4, 7, 8, 9, 10].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!