Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2999 Тема 7 Теорія виробництва і витрат, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Тема 7 Теорія виробництва і витрат, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Тема 7 Теорія виробництва і витрат

(16 год.)

Лекція 7. Теорія виробництва

 1. Основи теорії виробництва. Підприємство як ринково-виробнича система. Мотивація поведінки підприємства (фірми).

 2. Виробництво у короткостроковому періоді. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих.

 3. Виробнича функція з двома змінними факторами. Віддача від масштабу у довгостроковому періоді.

 4. Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція витрат втрачених можливостей. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції. «Нормальний прибуток» як елемент витрат.

 5. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Точки мінімуму витрат та їх взаємне розташування.

 6. Динаміка довгострокових витрат. Взаємозв’язок витрат у  короткостроковому та довгостроковому періодах.

 7. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості.

 8. Умови максимізації прибутку. Оптимальний план виробництва згідно з правилом випуску і правилом витрат. Ізопрофіта. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. 

Практичні заняття

 1. Підприємство (фірма) як суб’єкт мікроекономіки.

 2. Технологія виробництва.  Виробнича функція.

 3. Виробництво з одним вхідним ресурсом. Середня та гранична продуктивність. Закон спадної  віддачі. Технологічне вдосконалення: продуктивність праці.

 4. Виробництво з двома змінними вхідними ресурсами. Ізокванта, карта ізоквант. Віддача від масштабу виробництва. Ізокліналь.

 5. Природа і структура витрат виробництва. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат і прибутку.

 6. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Взаємозв’язок між різними категоріями витрат. Функція витрат і рівновага виробника. Принцип найменших витрат, його графічна інтерпретація.

 7. Витрати в довгостроковому періоді. Ефект масштабу виробництва та фактори, що його визначають. 

Література [1, 2, 5, 6, 9, 10]. 

Завдання для самостійної роботи

(12 год.)

 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні.

 2. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

 3. Мінімальний ефективній розмір підприємства і структура галузі економіки.

 4. Шляхи підвищення ефективності виробництва на підприємстві.

Література [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!