Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2998 Тема 5 Теорія граничної корисності та поведінки споживача, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Тема 5 Теорія граничної корисності та поведінки споживача, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Тема 5 Теорія граничної корисності та поведінки споживача

(13 год)

Лекція 5. Теорія граничної корисності та поведінки споживача

 1. Кардиналістська (кількісна) концепція аналізу поведінки споживача, корисності і попиту. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності

 2. Ординалістська (порядкова) концепція поведінки споживача. Криві індиферентності. Гранична норма заміщення.

 3. Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги.

 4. Зміна споживання при зміні доходу. Крива «дохід-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля.

 5. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Виведення кривої індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ. 

Практичне заняття

 1. Кардиналістська  концепція корисності. Закон спадної граничної корисності. Правило максимізації корисності і рівновага споживача.

 2. Ординалістська теорія повединкі споживача. Криві байдужості (ізокванти) та їх властивості. Гранична норма заміщення.

 3. Бюджетне обмеження споживача. Бюджетна лінія. Графічна інтерпретація рівноваги споживача (суміщення бюджетних ліній та кривих байдужості.).

 4. Зміни в доходах і криві Енгеля. Ринковий попит та його емпірична оцінка.

 5. Вплив цінових змін на криву індивідуального попиту. Ефект заміщення і доходу, їх вплив на криву попиту. 

Завдання для самостійної роботи

(12 год.)

 1. Структура і динаміка споживчого ринку в Україні.

 2. Застосування теорії споживчого вибору.

 3. Ефект заміни та ефект доходу по Хіксу.

 4. Ефект заміни та ефект доходу по Слуцькому.

 5. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу для нормальних, неякісних благ та благ Гіффена.

Література [1, 2, 5, 6, 9, 10].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!