Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2984 Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни Архітектура комп’ютерів, ДУТК

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни Архітектура комп’ютерів, ДУТК

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет телекомунікацій

 

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни Архітектура комп’ютерів 

 

 

Матеріали ректорського контролю

розглянуті на засіданні кафедри

Компютерних систем та мереж

Протокол №__ від ________ 2015 р.

Завідуючий кафедрою

Доцент _____________ М.М. Браіловський

“ ____” _________________ 2015 р.

 

Київ 2015

 

ЗМІСТ 

1. Основні положення ………………………………………………………….

3

2. Тематика курсового проектування……………

3

3. Структура курсового проектування………………………………………

3

Список літератури ……………………………………………………………...

4

Додаток А. Приклад курсової роботи ………………………………………...

5

Додаток Б. Варіанти завдань…………………………………………………..

8

1. Основні положення 

Курсовий проект (КП) з дисципліни “Архітектура комп’ютерів” є самостійною роботою студента і виконується за індивідуальним завданням. Має закріпити, узагальнити знання, які отримані студентом в період навчання. Крім того, в процесі виконання курсового проекту студент має набути навичок з користування довідковою літературою та освоїти процес створення проектно-конструкторської документації відповідно до вимог стандартів.

Можна виділити такі етапи проектування: архітектурний та технічний.

Архітектурний етап пов'язаний з рішенням задачі вибору структури цифрових пристроїв.

Етап технічного проектування складає розробку принципіальних та монтажних схем, специфікацій.

Елементною базою проектування виробів є мікропроцесорні великі інтегральні схеми (ВІС), інтегральні мікросхеми (ІМС) малої та середньої інтеграції. Критерієм її вибору є мінімальний час затримки та потужність, яка споживається. 

2. Тематика курсового проекту 

В КП розробляється спеціалізований мікрокомп’ютер (МК) на базі одно кристального мікропроцесора, що входить до складу мікропроцесорного комплексу (МПК) К1810. Варіанти завдань заведені у додатку Б. Спеціалізація МК визначається використанням специфічних ПВВ. 

3. Структура курсового проекту 

Незалежно від призначення мікрокомп’ютера в КП виділяються аналітична та графічна частина.

Аналітична частина

В аналітичній частині розробляється архітектурний та технічний етапи КП.

Архітектурний етап визначає:

- структурну схему мікрокомп’ютера;

- розподіл адресного простору (АП) пам'яті;

- розподіл АП вводу/виводу.

Оформлення КП

КП оформляється у вигляді пояснювальної записки та супроводжуючих креслень (графічних робіт).

Структура пояснювальної записки та графічні роботи.

Об’єм пояснювальної записки – до 20 сторінок рукописного тексту формату А4 і має наступну структуру:

- титульний аркуш;

- технічне завдання;

- зміст;

- основна частина;

- список літературних джерел.

Графічні роботи складаються з креслень мікрокомп’ютера:

- структурна схема;

- принципова схема.

Основна частина відповідає крокам КП:

Вступ

 1. Структура мікрокомп’ютера.

 2. Структура процесора.

 3. Пам'ять.

 4. Система вводу/виводу.

 5. Структурна схема мікрокомп’ютера.

 6. Принципіальна схема мікрокомп’ютера.

У додатку А розглянутий приклад курсового проекту та його оформлення.

Варіанти завдань наведені у додатку Б. 

Список літератури

 1. Микропроцессорный комплект К1810: Структура, программирование, применение. Справочная книга / Ю.М. Казаринов и др. – М.: Высш. шк., 1990. – 269 с.

 2. Самофалов К.Г. и др. Микропроцессоры. – К.: Техника, 1986. – 278 с.

 3. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1990. – 512 с.

 4. Архітектура комп’ютерів. Інтегральні мікросхеми серії КР1533. / Єфимець В.М., Зибін С.В., Коженевський С.Р. – К.: ДУІКТ, 2007. – 27 с.

 5. Архітектура комп’ютерів. Великі інтегральні схеми пам'яті. / Єфимець В.М., Зибін С.В., Коженевський С.Р. – К.: ДУІКТ, 2007. – 37 с.

 

Технічне завдання 

на курсовий проект студентки *** групи 

Руденко Наталії Вікторівни

Варіант № **

1. Спроектувати спеціалізований мікрокомп’ютер (МК) на базі одно кристального мікропроцесора (МП).

2. Вихідні дані:

1) елементна база – МПК К1810, КР1533;

2) адресний простір пам'яті – 1Мбайт;

3) пам'ять МК:    - 128/D(динамічна);

- 8/РЕ(маскований ПЗП);

4) ПВВ: дисплей – 7-сегментний – 2 розділи; світлодіод; звуковий динамік;

5) адресний простір вводу/виводу – 128 байт;

6) інтерфейс ПВВ – 2 (уніфікований ВВІ ВИ55);

3. Креслення:

1) структурна схема МК;

2) принципіальна схема МК; 

ЗМІСТ

Вступ

1. Структура мікрокомп’ютера …………………………………………….       

2. Структура процесора …………………………………………………….

2.1. Мікропроцесор КР1810ВМ86(і8086)…………………………………

2.2. Генератор тактових сигналів (ГТС) КР1810ГФ84..……

2.3. Буферні регістри та шинні формувачі ………………………………

2.4. Контролер системної шини (КСШ) К1810ВГ88………………………

 1. Пам'ять ……………………………………………………………………

 2. Банки пам’яті …………………………………………………………….

 3. Розподіл адресного простору пам’яті ………………………………….

 4. Оперативна пам'ять ………………………………………………………..

 5. Постійна(енергозалежна) пам'ять ROM…………………………………

 6. Система вводу/виводу …………………………………………………..

 7. Розподіл АП вводу/виводу

 8. Структурна схема МК …………………………………………………..

 9. Світлодіод………………………………………………………………..

 10. Звуковий динамік……………………………………………………….

 11. Дисплей…………………………………………………………………….

 12. Принципіальна схема МК ………………………………………………

Висновок…………………………………………………………………..

Список літератури …………………………………………………………. 

Додаток Б 

Варіанти завдань КП 

Режим МП

АП пам'яті Кбайт

Пам'ять

АП вводу/виводу

ПВВ

Інтер. ПВВ

RAM

Кбайт

RОM

Кбайт

Кл

Дис.

СД

ЗД

 

1

1

128

64/S

 

54

4

 

1

+

1

2

1

256

32/S

 

128

 

2

2

 

1

3

1

512

 

128

258

 

2

1

+

1

4

1

1M

 

32/PF

32

 

 

2

+

1

5

1

128

16/S

 

64

2

 

1

+

1

6

2

256

8/S

4/PF

128

 

 

2

 

2

7

2

512

16/S

 

64

 

 

2

 

2

8

2

1M

256/D

 

128

 

 

1

+

2

9

2

64

32/S

1/PT

256

1

2

2

+

1

10

2

128

 

32/PF

128

2

4

1

 

1

11

1

256

64/S

 

64

 

2

1

+

1

12

1

512

16/S

8/PF

128

3

4

2

 

1

13

1

750

32/S

4/PF

64

 

2

2

+

1

14

1

1M

128/D

8/PE

128

 

2

1

+

2

15

1

64

4/S

1/PE

64

 

2

1

 

2

16

2

128

16/S

 

128

 

 

2

+

2

17

2

256

64/D

 

64

 

 

2

+

1

18

2

512

128/D

 

128

4

 

4

 

1

19

2

750

256/D

 

32

 

 

2

+

1

20

2

1M

128/D

32/PF

64

 

2

1

+

1

21

1

64

4/S

 

128

4

 

2

+

1

22

1

120

16/S

 

256

2

 

1

+

1

23

1

128

64/S

 

128

 

2

1

+

2

24

1

256

 

64/PF

256

3

 

2

+

2

25

1

300

64/D

 

128

 

4

1

+

2

26

2

400

128/D

 

128

4

 

2

 

2

27

1

1M

 

32/PF

32

2

2

1

 

1

28

2

128

16/S

 

64

2

 

1

+

1

29

1

256

8/S

1/PF

128

 

 

2

+

1

30

2

512

16/S

 

256

4

2

1

+

2

31

1

1M

32/S

 

128

 

2

2

+

2

32

2

512

256/D

 

64

 

2

1

+

2

33

1

256

64/S

 

128

2

2

1

 

2

34

2

128

 

 

64

 

1

1

+

1

35

1

64

128/S

 

128

 

2

2

 

1

36

2

1M

 

56/PF

256

 

1

2

+

1

37

1

512

256/D

 

128

2

2

1

 

1

38

2

256

64/S

 

64

 

 

2

+

1

39

1

128

32/S

8/PP

128

 

2

2

 

1

40

2

64

4/S

2/PE

256

1

 

2

+

2

41

1

1M

256/D

 

128

2

2

1

 

2

42

2

512

128/D

 

256

4

4

2

+

2

43

1

256

64/S

 

128

 

2

1

+

1

44

2

128

 

56/PF

64

 

1

2

 

1

45

1

64

8/S

2/PP

128

 

2

1

+

2

 

46

1

1M

128/D

 

256

 

 

2

+

2

 

47

1

512

64/S

8/PP

128

 

 

1

+

1

 

48

1

256

32/S

 

64

 

 

2

+

1

 

49

2

128

64/S

 

128

 

2

1

+

2

 

50

2

64

4/S

/PP

128

2

2

1

+

2

 

51

2

1M

256/D

 

256

4

2

2

+

1

 

52

1

512

128/D

 

128

2

 

2

+

2

 

де ; КЛ – клавіатура (число клавіш);

СД – світлодіод;

ЗД – звуковий динамік;

ДИС – 7-сегментний дисплей; 

АП – адресний простір. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!