Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2981 Методичні рекомендації до виконання та оформлення контрольної роботи

Методичні рекомендації до виконання та оформлення контрольної роботи

« Назад

Методичні рекомендації до виконання та оформлення контрольної роботи 

Робота над зазначеною в темі проблемою починається із ознайомлення вказаної у списку рекомендованої літератури. Робота над літературними джерелами (навчальними посібниками, науковими працями, періодичними виданнями) дозволяє ознайомитись з рівнем розробки та нерозкритими аспектами обраної теми контрольної роботи. Використання та аналіз різної за характером психологічної літератури – теоретичної та експериментальної – дозволяє студенту розкрити зміст роботи та зробити якісні висновки.

Після знайомства із літературою з обраної теми складається приблизний план майбутньої контрольної роботи, який дозволяє окреслити важливі для розкриття змісту проблемні сторони теми.

Контрольна робота повинна відповідати наступній структурі:

– титульна сторінка;

– зміст;

– вступ (до одної сторінки);

– перший розділ;

– другий розділ;

– висновки;

– список використаної літератури;

– додатки (таблиці, схеми тощо). 

Важливі всі структурні компоненти контрольної роботи. Контрольна робота починається зі вступу, який повинен містити обґрунтування актуальності теми, сформульовані мету та завдання роботи, короткий огляд досягнень психологічної науки у вирішенні означеної темою проблеми (до двох сторінок).

Контрольна робота складається з розділів, які включають параграфи, де викладається основний матеріал теми. Контрольна робота, яка виконується студентами у ІІ семестрі, має більш теоретичний характер, тому включає наступні розділи: 

розділ І – теоретичний аналіз обраної теми (до семи сторінок);

розділ ІІ – теоретичне висвітлення одного з не досліджуваних у науці аспектів проблеми (до семи сторінок). 

Контрольна робота, яка виконується студентами у ІІІ, ІV та V семестрах, може включати й експериментальне дослідження:

розділ І – теоретичний аналіз обраної теми (до семи сторінок);

розділ ІІ – практичне вивчення обраної теми з висвітленням процедури дослідження та представленням результатів дослідження (до семи сторінок).

Після розділів важливо робити стислі висновки. Обмеженість кількості сторінок дозволяють студентам представляти опрацьований матеріал більш стисло, структуровано, послідовно. При наведенні цитат у змісті контрольної роботи обов’язково необхідно робити посилання на авторів із зазначенням у працях номерів сторінок.

Головним структурним компонентом роботи є висновки, які повинні відповідати актуальності теми, поставленим завданням та змісту всієї роботи. Загальні висновки нумеруються, вони повинні бути стислими, але відображати сутність (до двох сторінок).

Список літератури оформляється відповідно до вимог вищої школи, тобто література надається в алфавітному порядку, з наведенням усіх вихідних даних джерела (див. список літератури).

Обсяг контрольної роботи до 17–20 друкованих аркушів формату А4 (шрифт – 14, інтервал – 1,5).

Зразок оформлення титульної сторінки роботи наведений у додатку. 

ЗМІСТ 

Вступ ………………………………………………………………………….…3 

І. РОЗДІЛ. НАЗВА РОЗДІЛУ ……………………………………………………..5 

1.1. Назва параграфу ………………………………………………………….5 

1.2. Назва параграфу …………………………………………………………12 

ВИСНОВКИ ...………………………………………………………………….19 

Список рекомендованої літератури …………………………………………….21 

 

І. РОЗДІЛ. НАЗВА РОЗДІЛУ (виходячи з загальної теми дослідження) 

1.1. Назва параграфу

Текст, приблизно на 7 сторінок………

У кінці параграфу зробити невеличкий висновок, який підсумовує даний параграф, приблизно на 4-5-ть речень. 

1.2. Назва параграфу

(Наступний параграф можна продовжувати, якщо закінчився попередній на тій самій сторінці з відступом між ними.

Однак наступний РОЗДІЛ – ЗАВЖДИ З НОВОЇ СТОРІНКИ!!!!) 

Текст…… на 7 сторінок, в кінці невеличке на 4-5 речень резюме даного параграфу.

ВИСНОВКИ

(завжди пишемо на новій сторінці!!!)

Загальні висновки до всієї роботи НУМЕРУЄМО!!!

1. Текст…. до 7-8 речень – по першому параграфу.

 

2. Текст…. до 7-8 речень – по першому параграфу.

3. Текст…. до 7-8 речень – по другому параграфу.

4. Текст…. до 7-8 речень – по другому параграфу.

ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ 

(завжди пишуться на окремій сторінці, але без нумерації, ніби за абзацами. Якщо у роботі розглядаються два параграфи, то ніби два абзаци наводяться. Ці висновки пишуться на одну сторінку. Однак використовувати ті речення, які вже є в параграфах – забороняється. Думку намагатись передати іншими словами як переказ. Можна використовувати невеличкі висновки після параграфів, але переформулювати та доповнити.

Майже на основі цих висновків пишуться загальні висновки та виходячи з завдань роботи.) 

Далі все так само!

Робити посилання на цитати, на книги, авторів, цитати чи тексти яких наводяться у роботі! 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!