Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2973 Контрольні завдання з курсу Основи електрифікації, НУВГП

Контрольні завдання з курсу Основи електрифікації, НУВГП

« Назад

3. Контрольні завдання з курсу Основи електрифікації

3.1. Загальні методичні рекомендації

Виконання контрольної роботи є відповідальним кроком для засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни „Основи електрифікації” і віднестись до цього треба серйозно.

Самостійне виконання контрольної роботи є запорукою успішного складання заліку.

Перед виконанням кожного завдання контрольної роботи необхідно: по-перше, уважно вивчити теоретичний матеріал з певного розділу робочої програми навчальної дисципліни, конспект лекцій; по-друге, користуючись рекомендованою літературою, уважно розглянути методичні поради щодо виконання завдання і тільки тоді приступити до його виконання.

3.2. Вимоги оформлення і виконання контрольних завдань

При виконанні контрольної роботи треба додержуватись таких вимог:

- контрольну роботу виконувати в зошиті;

- на титульному листі роботи необхідно вказати: назву дисципліни, назва факультету, спеціальність, групу, шифр, прізвище, ім’я та по-батькові, домашню адресу, дату виконання.

- для зауважень необхідно залишити поля;

- умови задач переписувати повністю;

- виписати дані для розрахунку;

- до кожного пункту розрахунку давати короткі пояснення (наприклад, визначаємо повний опір кола і таке інше);

- векторні діаграми, графіки бажано виконувати на міліметровому папері у певному масштабі (В/см – для напруги, А/см – для струму);

- схеми, векторні діаграми, графіки виконувати олівцем.

Контрольна робота повинна бути здана на перевірку за 10 днів до початку заліково-іспитової сесії.

Контрольна робота складається з 5-ох завдань. Шифр варіанту визначається за двома останніми цифрами номеру залікової книжки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!