Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2969 Перелік питань на залік з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Перелік питань на залік з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Перелік питань на залік з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі

 1. Яка сутність науки та її предмету?

 2. Яка головна функція науки?

 3. Які три групи галузей знань виділяють при класифікації наук?

 4. Які особливості фундаментальних і прикладних наук?

 5. Яка динаміка росту наукових і науково-педагогічних працівників у 90-х роках?

 6. Які особи відносяться до наукових і науково-педагогічних працівників?

 7. Які особливості зосередження і територіальної концентрації наукового потенціалу в Україні?

 8. Яка специфіка виховання творчих здібностей?

 9. Які найбільш характерні психологічні риси діяльності учених?

 10. Які вимоги до організації розумової праці ученого?

 11. Які основні етапи організації наукових економічних досліджень?

 12. Які етапи робіт проводяться та які документи використовуються для вибору теми досліджень?

 13. Які вимоги ставляться до теми досліджень та її формулювання?

 14. Яка послідовність та схема розробки структури проблеми дослідження?

 15. Які принципи системного підходу до наукових досліджень?

 16. Суть теорії та основні підходи до її визначення?

 17. З якими факторами пов"язана розробка наукової теорії?

 18. Яке значення гіпотези в процесі наукових досліджень?

 19. Які особливості загальної і часткової методології?

 20. Які принципи діалектико-матеріалістичного світогляду, що є підґрунтям методології?

 21. Який зміст поняття "метод"?

 22. Яка сутність теоретичного та емпіричного пізнання?

 23. Які методи відносяться до загальнонаукових?

 24. Які методи відносяться до конкретно-наукових?

 25. Яке значення якості інформації в наукових дослідженнях?

 26. Які складові лежать в основі інформаційної роботи та види інформації?

 27. Що відноситься до джерел наукових досліджень?

 28. Яка орієнтовна класифікація джерел наукових досліджень?

 29. Яка сутність наукового документа як форми існування науки?

 30. Які Ви знаєте журнали і наукові збірники з економічних наук?

 31. Які наукові документи відносяться до первинних, а які до вторинних?

 32. Яка суть методики та її відмінність від методу?

 33. З якою метою розробляється робоча гіпотеза?

 34. Якими принципами слід керуватися при зборі матеріалу для наукового дослідження?

 35. Які особливості збору інформаційного матеріалу в процесі роботи з літературними джерелами?

 36. Які основні джерела отримання цифрових матеріалів?

 37. Які вимоги ставляться до підготовки таблиць і графічних форм наукової роботи?

 38. Які загальні вимоги роботи над текстом?

 39. Які особливості побудови архітектоніки роботи?

 40. Що необхідно враховувати при організації роботи над текстом?

 41. Який алгоритм проведення літературної обробки наукового тексту?

 42. Які особливості редагування тексту і підготовки його до друку?

 43. Які коректурні знаки найбільш поширені при редагуванні?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!