Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2953 Перелік тем курсових робіт з дисципліни Педагогіка

Перелік тем курсових робіт з дисципліни Педагогіка

« Назад

Перелік тем курсових робітз дисципліни Педагогіка

 1. Розвиток вищої освіти в Україні.

 2. Становлення та розвиток професійної освіти в Україні.

 3. Розвиток вищої освіти в європейських країнах.

 4. Особливості змісту вищої освіти.

 5. Сучасні підходи до формування змісту вищої освіти.

 6. Сучасні методи науково-педагогічних досліджень

 7. Система навчального процесу у вищій школі.

 8. Загальна характеристика педагогічного процесу у вищій школі.

 9. Болонський процес і освіта в Україні.

 10. Дидактичні системи у вищій школі.

 11. Основні принципи теорії навчання у вищій школі.

 12. Проблемне навчання у вищій школі.

 13. Активні та ігрові методи навчання у вищій школі.

 14. Оцінка й оцінювання у вищій школі, засоби діагностики.

 15. Контроль знань у вищій школі.

 16. Лекція у вищій школі. Основні вимоги до лекції у ВШ.

 17. Семінарські заняття у вищій школі, методика підготовки до їх проведення.

 18. Практичні заняття у вищій школі, їх цілі, організація проведення.

 19. Курсові роботи та проекти, їх дидактичне обґрунтування.

 20. Лабораторні роботи та методика їх проведення.

 21. Навчально-дослідницька робота, методика її організації.

 22. Навчальна та виробнича практика, її організація.

 23. Методика організації самостійної роботи студента.

 24. Структура професійної педагогічної діяльності у ВНЗ.

 25. Роль і значення науково-педагогічного працівника в навчальному закладі.

 26. Особливості педагогічної діяльності викладача ВШ.

 27. Психолого-педагогічний портрет викладача ВНЗ.

 28. Особливості педагогічної діяльності у вищій школі.

 29. Зміст педагогічної діяльності та функції педагога.

 30. Педагогічне спілкування, його основні функції.

 31. Структура педагогічного спілкування.

 32. Основні стилі та рівні педагогічного спілкування.

 33. Педагогічна майстерність, педагогічний такт.

 34. Педагогічна майстерність, педагогічна техніка.

 35. Особливості мовлення педагога.

 36. Вміння слухати як професійно важлива якість педагога.

 37. Права та обов’язки викладача. Основні функції його діяльності.

 38. Суть, зміст і завдання процесу виховання у ВНЗ.

 39. Формування особистості в навчально-виховному процесі.

 40. Індивідуально-виховна робота зі студентами.

 41. Студент і студентська група як об’єкти педагогічного процесу.

 42. Заходи, закономірності та основні принципи виховання студентів.

 43. Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість студента.

 44. Самовиховання студентів в умовах ВНЗ та його мотивація.

 45. Структура і особливості навчального процесу у вищій школі.

 46. Завдання виховання і розвитку особистості студента вищої школи.

 47. Сучасні технології навчання у вищій школі.

 48. Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання.

 49. Психолого-педагогічні засади формування особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою.

 50. Відмінності між традиційним та інноваційним навчанням.

 51. Особливості групової роботи студентів.

 52. Особливості педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

 53. Суть педагогічної творчості викладача вищого навчального закладу.

 54. Самовдосконалення викладача ВНЗ.

 55. Аспекти організації студентської аудиторії.

 56. Індивідуальний підхід у процесі навчання.

 57. Використання міжпредметних зв’язків в процесі навчання.

 58. Загальні аспекти педагогічної діяльності викладача ВШ.

 59. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання.

 60. Розвиток творчого потенціалу студентів у процесі навчання.

 61. Реалізація основних принципів дидактики у процесі навчання.

 62. Створення проблемних ситуацій для активізації мислення.

 63. Планування навчально-виховного процесу.

 64. Врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів у процесі навчання.

 65. Інтерактивні методи та особливості їх застосування у процесі навчання.

 66. Розвиток критичного мислення в умовах особистісно-орієнтованого навчання.

 67. Організація та методика самостійної роботи студентів.

 68. Формування мотивації у процесі навчання.

 69. Врахування індивідуальних особливостей мислення студентів у процесі навчання.

 70. Формування позитивного ставлення до навчання.

 71. Вплив спадковості, середовища й виховання на розвиток особистості.

 72. Шляхи формування творчої особистості.

 73. Особливості застосування сучасних засобів навчання.

 74. Інноваційний потенціал педагога.

 75. Інноваційні форми організації праці та управління навчальною діяльністю.

 76. Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес.

 77. Компетентнісний підхід до навчання.

 78. Синергатичний детермінізм в керуванні творчою навчально-пізнавальною діяльністю.

 79. Системно-синергетичне розуміння педагогічного процесу як основа гуманітаризації навчання.

 80. Принципи проектування інноваційних педагогічних систем.

 81. Принципи діяльності ВНЗ в Україні.

 82. Складові та зміст педагогічної діяльності викладача ВШ.

 83. Особливості педагогічної техніки викладача ВНЗ.

 84. Методологічні засади навчання у ВНЗ.

 85. Формування змісту освіти сучасного ВНЗ.

 86. Теоретико-методичні засади підготовки до лекцій у ВНЗ.

 87. Теоретико-методичні засади створення тестових завдань для педагогічного контролю.

 88. Структурування, зміст самостійної роботи студента.

 89. Методика оцінювання студентів ВНЗ.

 90. Організація виховної роботи зі студентами у ВНЗ.

 91. Принципи управління ВНЗ.

 92. Система управління ВНЗ.

 93. Організація науково-дослідної роботи студентів.

 94. Особливості дистанційного навчання.

 95. Дистанційне навчання в системі освіти України.

 96. Особливості професійної підготовки студентів у ВНЗ.

 97. Психолого-педагогічні умови проведення практичних та лабораторних занять.

 98. Гуманістична спрямованість навчання у ВНЗ.

 99. Психолого-педагогічний портрет викладача ВНЗ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!