Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2951 Варіант 17, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 17, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 17

1. Реквізити документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

2. Види та реквізити наказів. Наказ із загальних питань.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів (перелік, довідка, контракт, рекомендаційний лист, заява).

3.2. Перекладіть українською мовою. Виправте помилки в написанні великої літери в словах. Підкресліть слова, що пишуться з великої літери.

Из авиационного кружка киевского политехнического института вышли видные авиаконструкторы и авиационные деятели: создатель авиационных двигателей, академик, доктор технических наук, четырежды лауреат государственной премии, герой социалистического труда А. А. Микулин, директор киевского политехнического института в 20-х годах В. Ф. Бобров, первый в мире конструктор гидросамолетов “летающая лодка”, которые применялись еще в годы первой мировой войны, Д. П. Григорович. Созданные им впоследствии “летающие лодки” М-5 и М-9 были лучшими гидросамолетами для своего времени, а самолет “укрвоздухпуть” по своим летно-тактическим данным превосходил иностранные.

В Киеве перед первой мировой войной вблизи станции «святошино» на сырецком аэродроме, где киевские энтузиасты-авиаторы испытывали свои летательные аппараты, базировался корпусной авиационный отряд. Командир отряда знаменитый летчик П. Н. Нестеров 9 сентября 1913 года впервые в мире совершил «мертвую петлю», названную в его честь «петлей нестерова» (За А. Вовчиком).

3.3. Підберіть власне українські відповідники до поданих нижче слів. З трьома (на вибір) складіть безсполучникові речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Принцип, критерій, фактор, ексклюзивний, превентивний, калькуляція, домінувати, детектор, атенюатор, апроксимація, екстраординарний, лімітувати, опція, прес-реліз.

3.4. Запишіть, як називається:

- документ, у якому повідомляється про щось (певний захід, час і зміст проведення зборів (засідань, нарад), про конкурс на вакантну посаду, про купівлю-продаж товарів тощо);

- документ, який містить письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень) за конкретний відтинок часу (місяць, квартал, рік);

- членування тексту на логічні, відокремлені одна від одної частини.

3.5. Виправте помилки в слововживанні

Включити питання, напечатати виписку з протокола, бувший директор, по дорученню, включити світло, в міру сил, головнокомандуючий, вмішуватися, воєнкомат, глиба, в подальшому, в поті лиця, в протилежність, в порядку виключення, з точки зору, в свою чергу, все рівно, в ході обговорення, вцілити, зустрічаються помилки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!