Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2950 Варіант 16, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 16, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 16

1. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем. Найбільш підступні запитання.

2. Поняття про діловий (службовий) лист, його реквізити. Класифікація ділових листів.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів (лист-повідомлення, оголошення, витяг з протоколу, акт, доручення).

3.2. Основний розпорядчий документ, що видається керівником юридичної особи, називається… . Визначте, який це документ за: а) назвою; б) призначенням; в) терміном виконання; г) походженням. Подайте зразок цього документа.

3.3. Підберіть власне українські відповідники до поданих слів. З трьома (на вибір) складіть безсполучникові речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Алфавіт, директива, імідж, амбіція, еквівалентний, ліміт, акцентувати, рапорт, ритуал, аванс.

3.4. Запишіть, як називається (-ються)

- особлива форма трудового договору, у якому строк його дії, права та обов'язки і відповідаль­ність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови ро­зірвання договору встановлюються угодою сторін;

- окремі елементи, з яких складається документ;

- документ, який фіксує угоду між двома чи кількома партнерами.

3.5. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою.

Учет кадров, чрезмерные усилия, по заказу, на всякий случай, комиссия по составлению резолюции, находить решение, вынести благодарность, двойное гражданство, жесткие меры, заказное письмо, заслуживающий внимания, назвать по фамилии, виписка из протокола.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!