Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2945 Варіант 11, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 11, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 11

1. Класифікація документів за призначенням. Документація з кадрово-контрактних питань.

2. Доручення та розписка: види, правила оформлення.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів (перелік, оголошення, витяг з протоколу, вказівка, складна заява).

3.2. Документ, який містить письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень) за конкретний відтинок часу (місяць, квартал, рік) – це… . Подайте зразок цього документа (тема: “Екскурсія до Національного музею Тараса Шевченка”).

3.3. В окремі колонки випишіть складні слова, що пишуться: а) разом; б) окремо; в) через дефіс. Поясніть їх правопис.

Звуко…проникний, авіа…десант, прото…сонце, стоп…кран, альфа…випромінювання, людино…година, інженер…механік, пів…години, сонячно…планетний, постійно…замкнений, блок…апарат, планет…знавство, плоско…опуклий, спец…процесор, анти…гравітація, рідинно…повітряний, само…гальмування, гідро…мотор, термо…пара, суб’єктивно… оцінений, літако…виліт, суб’єктно…об’єктний, сорока…восьми…годинний, динамо…машина, альфа…вершина, альфа…трон, літако…будування, літак…амфібія, щастя…доля, пасажиро…кілометр, пів…оборот, пів…діаметра.

3.4. Запишіть, як називається:

- склад та послідовність розміщення реквізитів у службовому документі;

- особлива форма трудового договору, у якому строк його дії, права та обов'язки і відповідаль­ність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови ро­зірвання договору встановлюються угодою сторін;

- різнотипні за змістом управлінські документи, які виступають засобом спілкування між юридичними та фізичними особами і надсилаються поштою.

3.5. Виправте помилки в слововживанні.

Піднімати питання, відділ по міжнародним зв’язкам, кругозір, лакомство, лід тронувся, листати (журнал), минулорічний, миючі засоби, направляти, направити (телеграму), відложити засідання, настольний, немаловажне значення, вішалка, бутилка, брюки, відкривати ключем двері, відкривати воду, бумага.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!