Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2944 Варіант 10, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 10, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 10

1. Форми колективного обговорення професійних проблем: перемовини, збори, наради, дискусії.

2. Види службових записок: реквізити, правила оформлення.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів (автобіографія, резюме, довідка, розписка, доручення).

3.2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

Стаття 2. Сфера дії Повітряного кодексу України

Повітряний кодекс України регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою задоволення інтересів України та її громадян і забезпечення безпеки авіації.

Авіація як галузь – це усі види підприємств, організацій та установ, діяльність яких спрямована на створення умов та використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден.

Дія Повітряного кодексу України поширюється на всіх користувачів повітряного простору України в частині, що їх стосується, як на території України, так і за її межами, якщо закони країни перебування користувача не передбачають іншого (Із „Повітряного кодексу України“).

3.3. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи. Дайте визначення цього документа, прокоментуйте правила його оформлення.

3.4. Запишіть, як називається:

- уніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією і наявним місцем для фіксування їх змінної інформації;

- повторно оформле­ний службовий документ замість утраченого або пошкодженого оригіналу, що має таку саму юридичну чинність;

- основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи.

3.5. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою.

Ввиду выщеизложенного, добровольная основа, нижеподписавшиеся стороны, основание для прекращения контракта, по согласию сторон, подразумеваемый адрес, личное дело, надлежащим образом, предоставить место, по договоренности.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!