Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2941 Варіант 7, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 7, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 7

1. Роль невербальних засобів спілкування в професійній сфері.

2. Види характеристики. Реквізити, правила оформлення.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів (складна заява, резюме, наказ щодо особового складу, характеристика на неуспішного студента (-тку), лист-підтвердження).

3.2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

Стаття 1. Суверенітет над повітряним простором України

Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором України, що є частиною території України. Повітряним простором України є частина повітряної сфери, розташована над суходолом і водною територією України, в тому числі над її територіальними водами (територіальним морем) (Із “Повітряного кодексу України”).

3.3. Виправте помилки та допишіть елементи, яких не вистачає. Подайте правильний варіант цього документа. Визначте тип документа за: а) найменуванням; б) призначенням; в) формою; г) походженням; д) місцем виникнення; е) складністю.

Голова зборів: Людмила Василівна Барвінок

Секретар: ст. викладач Лисиця В. М.

Присутні: 34 члени кафедри української мови та культури.

1. СЛУХАЛИ:

Причепу Н. В. – затвердження теми кандидатської дисертації.

2. Виступили:

Попелиця Л. С. попросила уточнити, з яких етапів складатиметься дисертація і скільки лексичних одиниць нараховує вибірка фактичного матеріалу.

Зобенько Інна Володимирівна – доктор філологічних наук, професор охарактеризувала Н. В. Причепу як дуже старанну, відповідальну та вдумливу аспірантку, що дає підстави сподіватися на плідний результат її наукових пошуків.

3. Ухвалили:

1. Затвердити тему кандидатської дисертації старшого викладача Причепи Н. В. у такому формулюванні: «Українська авіаційна термінологія: становлення та кодифікація».

2. Призначити науковим керівником доктора філологічних наук, професора Зобенько Інну Володимирівну.

3.4. Продовжіть речення

Трудова книжка – це...

Вона служить для ...

Під час оформлення на роботу трудова книжка заповнюється...

Зберігається трудова книжка...

Трудові книжки оформлюються на всіх працівників...

Трудові книжки не оформлюються на працівників, які...

3.5. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою.

Вне всякого сомнения, освещать вопросы, благотворительный вечер, на должном уровне, решающий голос, через некоторое время, придти к взаимопониманию, с участием, удостоверяющая подпись, по списку, добровольная основа, обоюдное согласие, заказное письмо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!