Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2938 Варіант 4, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 4, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

ВАРІАНТ 4

1. Реквізити документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

2. Види протоколів, правила оформлення, реквізити.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів – два з особового складу (резюме, автобіографія) і три довідково-інформаційні (пояснювальна записка, витяг з протоколу, службовий лист).

3.2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

  • продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні;

  • виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

  • здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

ПРОГОЛОШУЄ

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України

3.3. Користуючись “Словником паронімів української мови”, поясніть значення наведених слів.

Абонемент/абонент, адресат/адресант, етика/естетика, завдання/задача, діалектний/діалектичний/діалектоло­гіч­ний, куль­тур­ний/культурологічний, пам’ятка/пам’ятник, державний/дер­жавницький, громадський/громадянський, фамільний/фа­міль­ярд­ний, соціальний/соціалістичний.

3.4. Запишіть, як називається:

- обов’язковий до­кумент особової справи, у якому фіксуються автобіографічні відомості;

- основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи;

- службовий документ, адресований керівникові юридичної особи (де адресант працює або вищої), у якому описується певний факт чи подія, повідомляється про виконан­ня окремих завдань, службових доручень.

3.5. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою.

Заведующий канцелярией, меры по предупреждению, воспользоваться предложением, наводить справки, пособие по безработице, заинтересованное лицо, необходимо учитывать, по поручению, дополнительное соглашение, отпуск по болезни, расторжение договора.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!