Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2935 Варіант 1, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

Варіант 1, Завдання для контрольної роботи №2, Теорія та практика справочинства

« Назад

Завдання для контрольної роботи №2 

Контрольна робота № 2 виконується в 5 семестрі з метою закріплення та поглиблення знань студентів з теорії та практики справочинства, формування в майбутньої інтелігенції культури усного й писемного ділового мовлення. Її завдання –  удосконалити отримані знання та навички 1) щодо оформлення документів різних типів згідно з чинним державним стандартом; 2)  щодо вживання ділової й термінологічної лексики за фахом; 3) щодо роботи зі словниками, граматиками, довідниками, лазерними дисками, Інтернет-ресурсами; 4) щодо перекладу й редагування, уникаючи явища міжмовної інтерференції, текстів ділового та фахового спрямування.

Цим завданням підпорядковані запропоновані варіанти КР, кожен з яких розрахований тільки на одного студента. КР складається з двох теоретичних питань та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому вигляді. Обсяг – 15 сторінок машинописного тексту при друкуванні 14-м шрифтом через 1,5 інтервала. Варіанти розподіляють за списком групи.

ВАРІАНТ 1

1. Історія виникнення і розвитку офіційно-ділового стилю.

2. Етикет телефонної розмови. Етичні питання використання мобільних телефонів.

3. Практичне завдання.

3.1. Напишіть 5 зразків документів з особового складу.

3.2. Виявіть помилки в оголошеннях, розклеєних в населеному пункті, де ви мешкаєте (подайте зразки 3-5 оголошень, написаних з порушенням літературних норм, помилки підкресліть і прокоментуйте). Напишіть оголошення на тему: 10 – 12 квітня 2013 року відбудеться УІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “ПОЛІТ – 2013”.

3.3. З’ясуйте, які основні закономірності прямого порядку слів у реченні. Наведіть приклади речень офіційно-ділового стилю, у яких можливою або навіть необхідною була б інверсія. Аргументуйте свої твердження.

3.4. Запишіть, як називається:

-  основний документ, що підтверджує трудову діяльність особи;

-  документ, у якому дається загальна оцінка ділових і моральних якостей певної особи;

-  розпорядчий документ управлінської діяльності, що ви­дається керівником юридичної особи чи її структурного підрозділу на основі єдиноначальності та містить індивідуальні приписи або правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності, звернений до підпорядкованих органів і працівників.

3.5. Виберіть з поданих у дужках правильний варіант скорочення. Аргументуйте свій вибір.

Радехівський (р-н, рай-н, рай., р.); товари (1-шого, 1, 1-ого, 1-го) сорту; на площі 100 (г., гект., га); (о, о., оз.) Світязь; (м., м) Київ, у 2012-2013 (р.р., р., рр. р, рр.); 143 (р до н е, р. до н. е.); на початку ХХІ (с., стол., ст., ст..); на висоті 1344 (м., м), філософів готує (філ.., ф., філос.) (ф-т, фак., фак.-т); заняття проводять (пр., проф., п., профес.) Степанко, (д., доц., д-нт) Ворона та (ас., асист., асис., а) Федорчук.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!