Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2919 Лабораторна робота №3 на тему Передача матриць в функцію

Лабораторна робота №3 на тему Передача матриць в функцію

« Назад

Лабораторна робота №3 на тему Передача матриць в функцію 

Завдання 1. Створити програму для задачі №1 двома способами:

1.1  Застосувати статичну матрицю;

1.2   Застосувати матрицю як динамічний одновимірний масив (int *a).

Завдання 2. Створити програму для задачі №2 з використанням динамічної матриці (int **a). 

Індивідуальні завдання

Варіант 1

1. Надана квадратна матриця розміром m*m. Рядки, максимальні елементи яких лежать вище головної діагоналі, записати в зворотному порядку.

2. Надана матриця розміром n*m. Знайти норму матриці за формулою

Варіант 2

1. Надана квадратна матриця розміром m*m. Знайти середнє арифметичне найбільшого і найменшого значення елементів, що розміщені на головній діагоналі цієї матриці.

2. Надана матриця розміром m*n. Для кожного рядка всі елементи збільшити в два рази, якщо кількість від’ємних елементів в рядку більше трьох. 

Варіант 3

1. В заданому двовимірному масиві цілих чисел, що має M рядків та N стовпців, переставити рядки з максимальним та максимальним елементом.

2. Надана матриця розміром n*n. Визначити добуток парних елементів, що стоять нижче головної діагоналі. 

Варіант 4

1. Для матриці розміром m*m, знайти суми елементів, які розміщені нижче головної діагоналі, в рядках, що починаються з від’ємного елементу.

2. Надана матриця розміром n*n. Визначити співвідношення найбільшого за модулем елемента матриці до найменшого. 

Варіант 5

1. Надана матриця розміром m*n. У рядках, що починаються з від’ємного елемента поміняти місцями максимальний і мінімальний елементи.

2. Надана матриця розміром n*n. Знайти суму модулів елементів для кожного рядка матриці і знайти серед них найбільший. 

Варіант 6

1. Підрахувати кількість елементів матриці розміром m*n, які дорівнюють середньому арифметичному елементів першого стовпця.

2. Надана матриця розміром n*n. Виконати нормування масиву шляхом ділення кожного його елементу на абсолютну величину найбільшого по модулю елемента. 

Варіант 7

1. Надана матриця розміром m*n. Обчислити суму додатних елементів тих рядків, в яких немає нульових елементів.

2. Надана матриця розміром n*n. Знайти у кожному рядку матриці найбільший елемент і серед них знайти найменший. 

Варіант 8

1. Надана матриця розміром n*n. Знайти суму найменшого та найбільшого елементу головної діагоналі.

2. Надана два одномірні масиви A, B. Утворити з них матрицю за правилом:  та знайти суму діагональних елементів цієї матриці. 

Варіант 9

1. Надана матриця розміром n*n. Знайти суму додатних елементів, котрі лежать вище головної діагоналі.

2. Надана матриця розміром n*n та ціле число p. Зробити циклічну перестановку рядків матриці уперед на р кроків. 

Варіант 10

1. Надана матриця розміром n*n. Поміняти місцями к-й та m-й рядки.

2. Надані два одномірні масиви A, B. Утворити з них матрицю за правилом:  та знайти найменший елемент цієї матриці. 

Варіант 11

1. Надана матриця розміром m*n. Побудувати вектор з мінімальних єлементів кожного стовпчика матриці.

2. Надана матриця розміром n*n. Перевірити, чи вірно твердження, що всі елементи матриці парні. Якщо ні, то підрахувати кількість непарних. 

Варіант 12

1. Надана матриця розміром m*n. Знайти кількість стовпчиків, впорядкованих по зростанню.

2. Надана матриця розміром n*n та число k. Перевірити, чи вірно твердження, що всі елементи матриці по модулю менші k. 

Варіант 13

1. Надана матриця розміром m*n. Визначити кількість рядків впорядкованих по спаданню.

2. Надана матриця розміром n*n. Побудувати транспоновану. 

Варіант 14

1. Надана матриця розміром n*n. Визначити кількість рядків, що мають нульові елементи на головній діагоналі.

2. Надана матриця розміром n*n. Перевірити, чи вірно твердження, що всі елементи кожного стовчика являються впорядкованими по зростанню. 

Варіант 15

1. Надана матриця розміром n*n. Знайти суму додатних елементів, котрі лежать нижче головної діагоналі.

2. Надана матриця розміром n*n та число k. Перевірити, чи вірно твердження, що всі елементи рядків з k-го до n-го впрорядковані по зростанню. 

Варіант 16

1. Надана матриця розміром m*n. Визначити кількість стовпців, що мають більше трьох від’ємних чисел та вивести їх на екран.

2. Надана матриця розміром n*n. Всі елементи рядків, в яких є елемент, що дорівнює максимальному в матриці, замінити на протилежний за знаком. 

Варіант 17

1. Надана матриця розміром n*n. Для кожного рядка визначити кількість нульових єлементів після єлемента головної діагоналі.

2. Надана матриця розміром m*n. Перевірити, чи вірно твердження, що всі елементи матриці непарні. Якщо ні, то підрахувати кількість парних. 

Варіант 18

1. Надана матриця розміром m*n. Якщо середнє арифметичне деякого стовпця перевищує 4, то всі елементи такого стовпця збільшити в два рази.

2. Надана матриця розміром n*n. Знайти максимальний та мінімальний єлементи матриці та визначити їх середнє арифметичне. 

Варіант 19

1. Надана матриця розміром m*n. Для кожного стовпця визначити суму парних єлементів.

2. Надана матриця розміром n*n. Всі елементи матриці, що дорівнюють середньому арифметичному всіх елементів матриці замінити нулями і підрахувати їх кількість. 

Варіант 20

1. Надана матриця розміром n*n. Визначити добуток непарних елементів, що стоять вище головної діагоналі.

2. Надана матриця розміром m*n. Перевірити, чи вірно твердження, що всі елементи матриці додатні. Якщо ні, то підрахувати кількість від’ємних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!