Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2918 Лабораторна робота №1 на тему Структури та об’єднання та Робота з бінарними файлами

Лабораторна робота №1 на тему Структури та об’єднання та Робота з бінарними файлами

« Назад

Лабораторна робота №1 на тему Структури та об’єднання та Робота з бінарними файлами

Мета роботи: програмування із застосуванням структур, одержанняпрактичних навичок для роботи з бінарними файлами

9.1. Теоретичні відомості

Структураоб’єднує логічно пов’язані дані різних типів. Структурний тип даних визначається таким описом:

struct ім’я_структури
 {

опис_елементів
 };

Приклад:

struct dinner
 { char *place;

float cost;
 };

Структурна змінна описується за допомогою структурного типу.

Приклад:

struct dinner week_days[7]; // масив структур

struct dinner best_one; // одна структурна змінна

struct dinner *p; // покажчик на структурну змінну

p = &best_one; // ініціалізація покажчика

Для звернення до окремого елемента структури використовується операція одержання елемента структури, исмволом якої є крапка "." . Наприклад, best_one.cost є елементом cost структури best_one. Можна використовувати best_one.cost так як будь-яку іншу змінну типу float.

Для звернення до окремого елемента структури через покажчик можна використовувати два способи.

Перший способ використовує операцію “->”:

p->cost - це best_one.cost, якщо p = &best_one. Іншими словами, структурний покажчик, за яким слідує операція ->, працює так, як і ім’я структури с наступною операцією "." .

Інший спосіб визначення елемента структури: якщо p = &best_one, то *p = best_one. Це так, тому що & і * - взаємно обернені операції. І, відповідно, елемент структури можна записати як (*p).cost. 

Варіант 1

 1. Напишіть програму, яка записує в файл інформацію про студентів, що проживають в гуртожитку: ПІБ, номер групи, адреса (проспект/вулиця, будинок, корпус, номер кімнати). Виведіть список студентів, які живуть в кімнаті ЦЦЦ ( вся інша адреса може відрізнятися). З'ясуйте, де проживає ПІБ?

 2. Файл містить числа цілого типу. Підрахуйте кількість тих парних чисел та їх середнє значення, які записані на непарних місцях. 

Варіант 2

 1. Файл містить числа цілого типу. Визначте номер та значення першого парного елемента, серед елементів з непарними номерами.

 2. Файл містить дані про асортимент відділу іграшок деякого супермаркету: назва іграшки, ціна, кількість, вікова категорія (наприклад, 2 5 від двох до п’яти років). Виведіть:

 назви іграшок для дітей від k до m років;

 інформацію про найдорожчу іграшку;

 назви іграшок для дитини від k до m років вартістю не більше S гривень. 

Варіант 3

 1. З файлу, який містить цілі числа, виберіть елементи, що кратні трьом.

 2. Файл містить дані про автолюбителів: ПІБ, індекс та номер паспорта, номер водійського посвідчення, група крові, телефон, e-mail, марка автомобіля, рік випуску, потужність двигуна, номерний знак, колір. Виведіть дані про володаря автомобіля певної марки та заданого кольору. Визначте найпопулярніший колір. 

Варіант 4

 1. Файл містить дані про відеомагнітофони, які зберігаються на складі: фірма-виробник, країна, марка, ціна, кількість. Виведіть інформацію про магнітофони, що коштують від x до y гривень. продукція якої фірми найбільш популярна?

 2. В файлі записана квадратна матриця. Визначте її розмірність (по кількості елементів першого рядка), та найменший по модулю елемент, який стоїть на головній діагоналі. 

Варіант 5

 1. Файл містить інформацію про книги по обчислювальній математиці: ПІБ автора, назва, УДК, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, ціна. Яка книга найтовща/найтонша, найдорожча/найдешевша? Які книги надруковані певним видавництвом?

 2. Файлі має таку структуру: перший рядок містять два цілих числа M та N, розділених пропусками, та числа що є елементами матриці, розміщеної в наступних M рядках по N елементів в кожному, далі йдуть дані про інші матриці. Визначити скільки матриць записано в файлі, максимальний та мінімальних розмір матриць ( розмір матриці визначати загальною кількістю елементів). 

Варіант 6

 1. Один файл містить деякі слов’янські імена, включені в церковні календарі, а інший – недозволені церквою для використання. Об’єднайте два файли в один, відсортуйте імена по алфавіту. Знайдіть ім’я середньої довжини.

 2. Файл містить N перших коефіцієнтів  деякого степеневого ряду . Обчислити суму ряду з заданою точністю  , для заданого значення , якщо точність не може бути досягнута, то знайти суму перших N членів ряду. 

Варіант 7

 1. Файл містить інформацію про відправку поїздів з деякого вокзалу: номер поїзда, станція призначення, час відправлення, час в дорозі, наявність вільних місць. Виведіть інформацію про наявність білетів на поїзд з певним номером. Коли він відправляється та прибуває в пункт призначення.

 2. Файл містить три числа: перші два задають діапазон зміни температури в градусах Цельсія, третє визначає крок її зміни. Обчислити та записати в інший файл в вигляді таблиці відповідні значення температури по Фаренгейту (F=1.8C +32.0). 

Варіант 8

 1. Файл містить інформацію про результати змагань по п’ятибор’ю деякої групи студентів в такому вигляді: ПІБ, вид спортуi, балi . Відсортуйте файл спочатку по алфавіту, затим відповідно до спортивних досягнень студента.

 2. Перший рядок файлу містить вектор дійсних чисел, їх кількість визначає його розмір та розмірність квадратної матриці, заданої в наступних рядках файлу. Елементи матриці записані підряд по рядках ( один рядок файлу може містити більше, або менше елементів, ніж кількість елементів матриці в одному рядку. В цьому випадку числа, що залишилися в рядку файла переходять на наступних рядок матриці, або елементам матриці привласнюємо значення з наступного рядка файлу). Знайдіть добуток вектора на матрицю та запишіть результат в інший файл. 

Варіант 9

 1. Один файл містить список ПІБ письменників та поетів, та назви видавництв, в яких вони публікуються. В іншому файлі представлена інформація опитування: 12 студентів просили назвати трьох улюблених авторів. Виведіть список авторів в порядку зменшення популярності, та назви видавництв, які публікували їх книги.

 2. Визначте значення функції , де  задані вектором , який зберігається в текстовому файлі, значення  вибирається користувачем, та запишіть результат в інший файл. 

Варіант 10

 1. Файл містить дані про пацієнтів поліклініки: ПІБ, стать, вік, адреса (проспект/вулиця, будинок, корпус, квартира). Виведіть впорядковані списки чоловіків/жінок, пацієнтів старше певного віку, які проживають на вказаному проспекті/вулиці.

 2. Створіть файл з послідовності чисел, кожна компонента якої визначається формулою, де -- -а компонента початкового файлу, який містить послідовність дійсних чисел. 

Варіант 11

 1. Групі студентів пропонується вибрати курс лекцій, який складається із семи дисциплін. відповідний файл містить номер групи, ПІБ студента, середній бал успішності, та запропоновані дисципліни з помітками про їх вибір (Y- дисципліна студентом вибрана, N - дисципліна студентом невибрана). На прослуховування кожної i дисципліни допускається ni слухачів. Якщо кількість бажаючих перевищує ni, то відбираються студенти, що мають більш високих середній бал. Виведіть список студентів, які можуть прослухати певну задану дисципліну.

 2. Відберіть з заданого файлу цілих чисел, ті сума цифр яких дорівнює даному цілому числу. Результат записати в інший файл. 

Варіант 12

 1. Файл містить інформацію про колекцію книголюба, яка складається з книжок по живопису, скульптурі та архітектурі: ПІБ автора, назва, рік видання, ціна, місце знаходження ( стелаж, номер секції). Виведіть місцезнаходження книги певного автора, яка має певну назву; список книг вказаного автора; кількість книг вказаного року видання.

 2. Матриця задана в початковому файлі, яка складається з нулів та одиниць, та є лабіринтом без тупиків та кілець. стіна зображається одиницею, коридор – нулями. Ваша програма повинна пройти від входу до виходу з лабіринту по коридору, замінюючи нулі на дев’ятки. 

Варіант 13

 1. Файл містить інформацію про співробітників двох відділів деякого НДІ. Кожен запис складається з назви відділу, ПІБ, року народження, наукового ступеня, посади, стажу роботи, посадового окладу. Виведіть загальний список співробітників з науковим ступенем (впорядкований по алфавіту); мінімальний та максимальний оклад в заданому відділі; для вказаного відділу – список працівників перед пенсійного віку з вказаним стажем роботи.

 2. Кожне ціле число з початкового файлу записати в інший файл в римській системі. 

Варіант 14

 1. Файл містить інформацію про рейси деякої авіакомпанії: номер рейса, тип літака, пункт призначення, час відльоту, час помадки, наявність вільних місць в салоні. Виведіть час вильоту літаків в задане місто та інформацію про наявність вільних місць в салоні на рейс в певне місто з певним часом відправлення.

 2. З матриці розміру , записаної в початковому файлі, одержіть вектор, що складається з впорядкованих по спаданню середньо-геометричних абсолютних значень елементів рядків матриці. Результат збережіть в файлі. 

Варіант 15

 1. Файл Телефонний довідник містить інформацію абонентів: ПІБ, адреса, рік установки телефону, номер телефону, наявність пільг. Модифікуйте файл – вводиться ПІБ, дані добавляються/змінюються/видаляються.

 2. Рядки матриці розміру , записаної в початковому файлі, впорядкуйте по зменшенню їх елементів. Створіть вектор, елементи якого дорівнюють сумам кубів головної та побічної діагоналі перетвореної матриці. Результат збережіть в файлі. 

Контрольні запитання до лабораторної роботи №2 

 1. Що таке покажчик на файл?

 2. Стандартні потоки введення/виведення.

 3. Функціїї введення/виведення.

 4. Як відкрити файл? Ознака успішного відкриття файлу.

 5. Режими доступу.

 6. Для чого необхідно закривати файл? Ознака успішного закриття файлу

 7. Які ви знаєте функції введення/виведення? Ознака правильного виконання операції.

 8. Як змінити поточну позицію у файлі?

 9. Що таке структурний шаблон, і як його визначити?

 10. Що таке ім’я структури і як воно використовується?

 11. Як визначити структурну змінну?

 12. Як звернутися до елемента структури?

 13. Як звернутися до покажчика на структуру?

 14. Як звернутися до елемента структури за допомогою покажчика?

 15. Як передаються в функцію єлементи структури?

 16. Як створити вложену структуру?

 17. Як звертутися до елемента вложеної структури?

 18. Як створювати і використовувати масиви структур?

 19. Як створити об’єднання?

 20. Як використовувати елементи об’єднання?

 21. Яка різниця між об’єднанням та структурою?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!