Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2895 Список рекомендованої літератури з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

Список рекомендованої літератури з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

« Назад

Список рекомендованої літератури

Нормативно-правові акти

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  2. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-мате­ріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний ресурс] : інструкція Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  3. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс] : наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  5. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів від 11.08.94 № 69. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  6. Інструкція про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових засобів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України [Електронний ресурс] : постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України від 20.04.2001 № 12. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

  9. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 [Текст] : у 2 т. / ред. С. Ф. Голова. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1232 с.

10. На запит про бухгалтерський облік та інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : лист Міністерства фінансів України від 12.08.2005 № 31-04200-10-5/17045. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

11. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

12. Порядок заповнення податкової накладної [Електронний ресурс] : наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

13. Порядок зарахування до Державного бюджету України дивідендів, отриманих від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації і корпоратизації підприємств загальнодержавної власності [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 21.08.96 № 172. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

14. Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

15. Порядок нарахування частини прибутку (дивідендів) на акції, що належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, та її перерахування до Державного бюджету України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України і Міністерства оборони України від 16.01.2001 № 15/14. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

16. Порядок обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування) [Електронний ресурс] : наказ Державної податкової адміністрації України від 27.06.97 № 203. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

17. Порядок розрахунку заробітної плати працівникам за час відпусток і компенсації за невикористані відпустки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : Закон України від 16.07.99 № 996-XІV [зі змінами та доповненнями] // Спец. додаток “Нова бухгалтерія” до тижневика “Дебет-Кредит”. – 2000. – № 1.

19. Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні [Електронний ресурс] : положення Правління НБУ від 15.12.2004 № 637. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

20. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації, розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних коштів [Електронний ресурс] : Закон України від 06.06.95 № 217/95-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

21. Про використання штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.06.95 № 436/95. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

22. Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.96 № 504/96-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

23. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.91 № 1576-ХІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

24. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 09.07.2003 № 1058-ІV. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

25. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що привели до втрати працездатності [Електронний ресурс] : Закон України від 23.09.99 № 1105-ІІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

26. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] : Закон України від 02.03.2000 № 1533-ІІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

27. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням [Електронний ресурс] : Закон України від 18.01.2001 № 2240-ІІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

28. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій [Електронний ресурс] : інструкція Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

29. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства України від 31.03.99 № 87. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

30. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

31. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

32. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” [Текст] : наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – № 37 (спецвипуск).

33. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

34. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 № 147. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

35. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

36. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” [Текст] : наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік, – 2001. – № 37 (спецвипуск).

37. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

38. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [Текст] : наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 [зі змінами та доповненнями] // Спец. додаток “Нова бухгалтерія” до тижневика “Дебет-Кредит”. – 2000. – № 1.

39. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

40. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

41. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

42. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

43. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

44. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

45. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 “Оренда” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

46. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

47. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91. – Режим доступу : http : // www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

48. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

49. Про затвердження Порядку контролю за нарахуванням дивідендів, отриманих від акцій (часток, паїв) господарських товариств, що знаходяться в державній власності [Електронний ресурс] : наказ Фонду державного майна України від 07.04.98 № 679. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

50. Про затвердження Порядку надання документів і їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2035. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

51. Про затвердження типових форм первинного обліку [Електронний ресурс] : наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

52. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

53. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України від 12.05.91 № 1023-XII. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

54. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 26.06.97 № 400/97-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

55. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, доходу (прибутку) оподаткування, сукупного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу)) оподаткування, з яких стягуються страхові внески (збори) до соціальних фондів [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 № 225. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

56. Про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб’єк­тами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами [Електронний ресурс] : положення Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг від 24.06.2005 № 4241. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

57. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

58. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.95 № 108/95-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

59. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.94 № 334/94-ВР. – Режим доступу : http://www.rada. gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

60. Про оренду державного і комунального майна [Електронний ресурс] : Закон України від 10.04.92 № 2269-ХІІ. – Режим доступу : http://www.rada. gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

61. Про податок з доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 № 889-IV. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

62. Про податок на додану вартість [Електронний ресурс] : Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

63. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземній валютах [Електронний ресурс] : інструкція Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

64. Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю [Електронний ресурс] : інструкція Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

65. Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю [Електронний ресурс] : інструкція Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

66. Про порядок реєстрації виданих, повернених та використаних довіреностей на отримання цінностей [Електронний ресурс] : інструкція Міністерства фінансів України від 16.05.96 № 99. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

67. Про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення [Електронний ресурс] : положення Міністерства фінансів України від 10.09.96 № 120/190. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

68. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 19.03.96 № 93/96. – ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

69. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

70. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 11.01.2001 № 2213-ІІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

71. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що привели до втрати працездатності [Електронний ресурс] : Закон України від 22.02.2001 № 2272-III. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

72. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності [Електронний ресурс] : лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

73. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2004 № 723/97. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

74. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

75. Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку [Електронний ресурс] : наказ ДПА України від 30.09.2003 № 461. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки.

Навчально-методична література

1. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : конспект лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця – Житомир ; ЖІТІ, 2001. – 288 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : навчальний посібник / [Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М., Кірейцев Г. Г. та ін.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – [2-ге вид.]. – Житомир : Рута, 2000. – 723, [12] с.

3. Кім, Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення [Текст] : навч. посіб. / Г. Кім, В. В. Сопко, С. Г. Кім. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 436 [1] с.

4. Лишиленко, О. В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 523 с.

Додаток А

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1... ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ....5

1.1 Економічна сутність і значення розрахунків зі страхування.. 5

1.2 Нормативне регулювання обліку розрахунків зі страхування.......... 10

РОЗДІЛ 2... ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ... 16

2.1 Облік розрахунків з пенсійного та соціального страхування.... 16

2.2 Облік розрахунків зі страхування на випадок безробіття і професійних захворювань.. 26

РОЗДІЛ 3... ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.. 36

3.1 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з пенсійного та соціального страхування... 36

3.2 Шляхи вдосконалення розрахунків зі страхування на випадок безробіття і професійних захворювань.... 40

ВИСНОВКИ............... 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............. 49

ДОДАТКИ............................ 52

 

Додаток В

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Книга одного автора

Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Савченко;
Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 322 с. –
ISBN 966-574-423-2.

Шкляр, В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія,
2005. – 196, [1] c. – (Першотвір). – ISBN 966-663-178-4

Книга двох авторів

Павловская, Т. А. C/C++. Структурное программирование [Текст] /
Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – СПб. : Питер, 2005. – 239 c. –
ISBN 5-94723-967-1.

Ромовська, З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська,
Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. –
К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека
адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для
отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х

Книга трьох авторів

Федотова, Д. Э. CASE-технологии [Текст] / Д. Э. Федотова,
Ю. Д. Семенов, К. Н. Чижик. – М. : Горячая линия -Телеком, 2005. –
160 c. – ISBN 5-93517-121-Х

Книга чотирьох авторів

Бухгалтерский учет [Текст] / Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин,
Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика,
1996. – 431 с. – ISBN 5-279-01935-6

Книга п’яти і більше авторів
(якщо автори вказані
на титульній сторінці)

Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева,
О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы,
2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5

Книга п’яти і більше авторів
(якщо автори вказані на
звороті титульної сторінки)

Психология менеджмента [Текст] / [Власов П. К., Липницкий А. В.,
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков :
Гуманитарный центр, 2007. – 510 с. – ISBN 5-86476-063-3

Книга, видана без автора

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навчальний
посібник / Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ.
ун-т ; ред. Ю. Г. Козак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. –
792 с. – ISBN 966-96545-1-3

Тематичний збірник

“Бюджет розвитку” як засіб стимулювання підприємницької
активності в Україні [Текст] : збірник наукових статей / ред.
Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 107 с. – ISBN 966-96545-2-1

Словники, довідники

Україна у цифрах у 2007 році [Текст] : статистичний довідник /
Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. :
Консультант, 2007. – 240 с. – ISBN 966-566-142-6.

Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] : словник / Мін-во культури
та мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; уклад.
Т. І. Вилегжаніна. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с. –
ISBN 966-7952-38-Х

Продовж. додатка В

Багатотомні видання

Багалій, Д. І. Вибрані праці [Текст] : у 6 т. Т. 1 : Автобіографія.
Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій. – Х. : ХГІ “НУА” :
Золоті сторінки, 1999. – 600 с. – ISBN 8-6334-9215-4.

Олійник, Б. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 . Переклади.
Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр.
В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоілюстр. – (Бібліотека
Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). –
ISBN 9-6674-9235-4.

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. Ч. 2.
Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. –
503, [1] с. : ил. . – ISBN 5-17-011143-6

Законодавчі та нормативні
документи

Господарський кодекс України [Текст] : за станом на 20 січня 2007 р. –
Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. – ISBN 9-3634-5235-4

Екологічне законодавство України [Текст] : зб. нормат. док. / Мін-во
екології та природних ресурсів України ; ред. І. О. Заєць. – К. :
Юрінком Інтер, 2001. – 416 с. – ISBN 9-6564-4235-4

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг
[Текст] : Указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 //
Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6

Дисертації, автореферати

Пластун, О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва сфери матеріального виробництва [Текст] : дис. …
канд. екон. наук: 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович. – Суми,
2007. – 250 с.

Савченко, Т. Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках :
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:
спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Савченко Тарас Григорович. – Суми, 2007. – 246, [1] с.

Складова частина книги

Пачома, Л. Перші українські гроші [Текст] :/ Л. Пахома // Проблеми і
перспективи розвитку банківської системи України: погляд
у майбутнє [Текст] : зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої
науково-практичної конференції студентів (18–22 квітня 2005 р.) та Дев’ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р) /
Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – С. 21–24.

Бусыгин, А. В. Предпринимательский договор [Текст] / А. В. Бусыгин // А. В. Бусыгин. Предпринимательство. – М., 1997. – С. 401–457

Стаття з газети чи журналу

Алпатова, Н. Бухгалтерський і податковий облік вексельних
операцій [Текст] / Н. Алпатова, Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 16. – С. 71–84.

Ібрагімова, І. Вибір влади – відкритість [Текст] / І. Ібрагімова // Вісник
Національної академії державного управління при Президентові
України. – 2007. – № 3. – С. 347–355

Продовж. додатка В

Електронні ресурси

УкрМАРК. Національний формат представлення бібліографічних
даних [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, НПБ України,
Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. –
Електрон. дан. (13 файлів). – 2002–2003. – Режим доступу :
www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки
Інтернету.

Основные направления исследований, основанные на
семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб.
гос. ун-т, фак. прикладной математики – процессов управления. –
Режим доступа : http://www. apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/ onapr.html/ – 10.12.2004. – Загл. с экрана.

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан.
и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.],
1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук.
пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). –
Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1
или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM
дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. –
Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!