Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2894 Рекомендовані джерела з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

Рекомендовані джерела з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

« Назад

Рекомендовані джерела

У процесі написання курсової роботи студенту необхідно підібрати та опрацювати перелік джерел, достатній для всебічного вивчення і розкриття в курсовій роботі обраної теми. Серед таких джерел насамперед слід опрацьовувати підручники та навчальні посібники для загального ознайомлення з темою, у подальшому поглиблювати знання за допомогою періодичних друкованих та електронних видань вітчизняних і зарубіжних авторів.

У будь-якому випадку слід брати до уваги насамперед ту інформацію з літературних джерел, яка містить:

 • теоретичні знання з обраної теми;

 • практичні матеріали конкретного підприємства з питань документального оформлення організації та техніки синтетичного й аналітичного обліку, фінансової звітності;

 • елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до вирішення облікових завдань;

 • висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку на підприємстві.

За часовим критерієм для підтвердження актуальності теми, що досліджується, та отримання високого бала за роботу студент має обов’язково вивчити та внести в бібліографічний опис використаних джерел публікації останніх трьох років. За кількісним критерієм – у списку використаних джерел мають бути відображені усі фактично використані автором публікації, але не менше 50.

Рекомендовано дослідити публікації в рубриках відповідних періодичних видань, які можна знайти в бібліотеці ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”. Перелік таких видань наведено в таблиці 3. Особливу увагу в періодиці студент має звернути на думки провідних фахівців стосовно актуальних облікових проблем, шляхів їх вирішення. 

Таблиця 3

Періодичні видання бібліотеки з відповідними рубриками,
присвяченими бухгалтерській тематиці


пор.

Назва періодичного видання

Рубрика

1

Актуальні проблеми економіки

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

2

Баланс

Повністю

3

Баланс-бюджет

Повністю

4

Бизнес

Практика налогообложения

5

Бухгалтерія

Повністю

Продовж. табл. 3


пор.

Назва періодичного видання

Рубрика

6

Библиотека Главбуха

Повністю

7

Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація

Повністю

8

Бухгалтерський облік і аудит

Повністю

9

Вісник Національного банку України

 • Нагляд, аудит, контроль;
 • Бухгалтерський облік

10

Вісник податкової служби України

Арсенал – податки України і світ

11

Все про бухгалтерський облік

Повністю

12

Дебет-Кредит

Повністю

13

Економіка України

Фінанси, податки, кредит

14

Економіка АПК

Система обліку в АПК

15

Международный бухгалтерский учет

Повністю

16

Податки і бухгалтерський облік

Повністю

17

Праця і зарплата

Наші консультації

18

Статистика України

Статистика, економіка та аналіз

19

Україна: аспекти праці

Оплата праці

20

Финансовый бизнес

 • Бухгалтерский учет и аудит;
 • Налогообложение

21

Финансовый менеджмент

 • Бухгалтерский учет и отчетность;
 • Налоги и налогообложение

22

Финансы

 • Налоги: теория и практика;
 • Финансовый контроль и аудит

23

Финансы и кредит

 • Налоговая политика;
 • Государственный финансовый контроль

24

Фінанси України

 • Податки;
 • Бухгалтерський облік;
 • Фінансовий контроль

25

Економіка. Фінанси. Право

Фінанси

26

Збірник наукових праць УАБС

 

27

Вісник УАБС

Теорія фінансів і бухгалтерського обліку

Особлива увага повинна бути звернута студентами на останні редакції законодавчих актів, що встановлюють певні норми в межах обраної теми.

При написанні курсової роботи у нагоді можуть також стати електронні ресурси мережі Інтернет, що присвячені питанням обліку, аудиту, оподаткування, містять нормативні документи та стандарти бухгалтерського обліку. Серед таких сайтів корисними будуть:

 • http://www.visnuk.com.ua/

 • http://www.jurnal-audit.ru/

 • http://www.cfin.ru/

 • http://www.iasb.org/

 • http://www.zib.com.ua/

 • http://www.banks2ifrs.ru/

 • http://www.gaap.ru/

 • http://pro-u4ot.info/

 • http://ifac.org/

 • http://www.blank.com.ua/links.php

 • http://www.faaf.org.ua/

 • http://www.accountingreform.ru/

 • http://www.dtkt.com.ua/

 • http://zakon.rada.gov.ua/

 • http://minfin.gov.ua/

 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/

 • http://zakon.nau.ua/

 • http://buhgalter.factor.ua/

 • http://proaudit.com.ua/

 • http://www.accaglobal.com/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!